Main Menu
User Menu

VAT - Přehled papežů

Přehled papežů:

33-67 - sv. Petr
67-76 - sv. Linus
77-88 - sv. Anaklét
88-97 - sv. Klement I.
97-105 - sv. Evaristus
105-115 - sv. Alexandr I.
115-125 - sv. Sixtus I.
125-136 - sv. Telesforus
136-140 - sv. Hyginus
140-155 - sv. Pius I.
155-166 - sv. Anicetus
166-174 - sv. Soter
175-189 - sv. Eleutherius
189-199 - sv. Viktor I.
199-217 - sv. Zefyrinus
217-222 - sv. Kalixt I.
217-235 - sv. Hippolyt (vzdoropapež)
222-230 - sv. Urban I.
230-235 - sv. Poncián
235-236 - sv. Anterus
236-250 - sv. Fabián
251-253 - sv. Kornelius
251-258 - Novacián (vzdoropapež)
253-254 - sv. Lucius I.
254-257 - sv. Štěpán I.
257-258 - sv. Sixtus II.
259-268 - sv. Dionysius
269-274 - sv. Felix I.
275-283 - sv. Eutychianus
283-296 - sv. Caius
296-304 - sv. Marcellinus
304-307 - asi interregnum
307-309 - sv. Marcellus I.
309-310 - sv. Eusebius
310-314 - sv. Miltiades
314-335 - sv. Silvestr I.
336- sv. Marek
337-352 - sv. Julius I.
352-366 - sv. Liberius
355-365 - Felix II. (vzdoropapež)
366-384 - sv. Damasus I.
366-367 - Ursinus (vzdoropapež)
384-399 - sv. Siricius
399-401 - sv. Anastasius I.
401-417 - sv. Innocenc I.
417-418 - sv. Zosimus
418-422 - sv. Bonifác I.
418-419 - Eulalius (vzdoropapež)
422-432 - sv. Celestýn I.
432-440 - sv. Sixtus III.
440-461 - sv. Lev I. Veliký
461-468 - sv. Hilarius
468-483 - sv. Simplicius
483-492 - sv. Felix III.
492-496 - sv. Gelasius I.
496-498 - sv. Anastasius II.
498-514 - sv. Symmachus
498-499, 501-506 - Vavřinec (vzdoropapež)
514-523 - sv. Hormisdas
523-526 - sv. Jan I.
526-530 - sv. Felix IV.
530-532 - Bonifác II.
530- Dioscorus (vzdoropapež)
533-535 - Jan II.
535-536 - sv. Agapitus I.
536-537 - sv. Silverius
537-555 - Vigilus
556-561 - Pegalius I.
561-574 - Jan III.
575-579 - Benedikt I.
579-590 - Pelagius II.
590-604 - sv. Řehoř I. Veliký
604-606 - Sabinianus
607- Bonifác III.
608-615 - sv. Bonifác IV.
615-618 - sv. Deusdedit
619-625 - Bonifác V.
625-638 - Honorius I.
638-640 - Severinus
640-642 - Jan IV.
642-649 - Theodor I.
649-655 - sv. Martin I.
655-657 - sv. Evžen I.
657-672 - sv. Vitalian
672-676 - Deusdeit II.
676-678 - Donus
678-681 - sv. Agatho
681-684 - sv. Lev II.
684-685 - sv. Benedikt II.
685-686 - Jan V.
686-687 - Konon
687- Theodor (vzdoropapež)
687- Paschalis (vzdoropapež)
687-701 - sv. Sergius I.
701-705 - Jan VI.
705-707 - Jan VII.
708- Sisinnius
708-715 - Konstantin I.
715-731 - sv. Řehoř II.
731-741 - sv. Řehoř III.
741-752 - sv. Zachariáš
752- Štěpán II.
752-757 - Štěpán III.
757-767 - sv. Pavel I.
757- Theofylakt (vzdoropapež)
767-768 - Konstantin II. (vzdoropapež)
768- Filip (vzdoropapež)
768-772 - Štěpán IV.
772-795 - Hadrián I.
795-816 - sv. Lev III.
816-817 - Štěpán V.
817-824 - sv. Paschalis I.
824-827 - Evžen II.
827- Valentin
827-844 - Řehoř IV.
844- Jan (vzdoropapež)
844-847 - Sergius II.
847-855 - sv. Lev IV.
855- Anastasius (vzdoropapež)
855-858 - Benedikt III.
858-867 - sv. Mikuláš I. Veliký
867-872 - Hadrián II.
872-882 - Jan VIII.
882-884 - Martin II.
884-885 - sv. Hadrián III.
885-891 - Štěpán VI.
891-896 - Formosus
896- Bonifác VI.
896-897 - Štěpán VII.
897- Romanus
897- Theodor II.
898-900 - Jan IX.
900-903 - Benedikt IV.
903- Lev V.
903-904 - Kryštof (vzdoropapež)
904-911 - Sergius III.
911-913 - Anastasius III.
913-914 - Lando
914-928 - Jan X.
928- Lev VI.
929-931 - Štěpán VIII.
931-935 - Jan XI.
936-939 - Lev VII.
939-942 - Štěpán IX.
942-946 - Martin III.
946-955 - Agapitus II.
955-964 - Jan XII.
963-964 - Lev VIII.
964-965 - Benedikt V.
965-965 - Lev VIII. (znova)
965-972 - Jan XIII.
972-974 - Benedikt VI.
974- Bonifác VII. (vzdoropapež)
974- Donus II. (vzdoropapež)
974-983 - Benedikt VII.
983-984 - Jan XIV.
984-985 - Bonifác VII. (vzdoropapež - znova)
985-996 - Jan XV.
996-999 - Řehoř V.
997-998 - Jan XVI. (vzdoropapež)
999-1003 - Silvestr II.
1003- Jan XVII.
1003-1009 - Jan XVIII.
1009-1012 - Sergius IV.
1012-1024 - Benedikt VIII.
1012- Řehoř (vzdoropapež)
1024-1032 - Jan XIX.
1032-1044 - Benedikt IX.
1045- Silvestr III. (vzdoropapež)
1045- Benedikt IX. (znova)
1045-1046 - Řehoř VI.
1046-1047 - Klement II.
1047-1048 - Benedikt IX. (opět)
1048- Damasus II.
1049-1054 - Lev IX.
1055-1057 - Viktor II.
1057-1058 - Štěpán X.
1058-1059 - Benedikt X. (vzdoropapež)
1058-1061 - Mikuláš II.
1061-1073 - Alexander II.
1061-1064 - Honorius II. (vzdoropapež)
1073-1085 - sv. Řehoř VII.
1080-1100 - Klement III. (vzdoropapež)
1086-1087 - Viktor III.
1088-1099 - Urban II.
1099-1118 - Paschalis II.
1100-1101 - Theodorich (vzdoropapež)
1102- Albert (vzdoropapež)
1105-1111 - Silvestr IV. (vzdoropapež)
1118-1119 - Gelasius II.
1118-1121 Řehoř (vzdoropapež)
1119-1124 - Kalixtus II.
1124-1130 - Honorius II.
1124- Celestýn (vzdoropapež)
1130-1143 - Innocenc II.
1130-1138 - Anacletus (vzdoropapež)
1138- Viktor (IV.) (vzdoropapež)
1143-1144 - Celestýn II.
1144-1145 - Lucius II.
1145-1153 - Eugen III.
1153-1154 - Anastasius IV.
1154-1159 - Hadrian IV.
1159-1181 - Alexander III.
1159-1164 - Viktor (IV.) (vzdoropapež)
1164-1168 - Paschalis III. (vzdoropapež)
1168-1178 - Kalixt III. (vzdoropapež)
1179-1180 - Inocenc III. (vzdoropapež)
1181-1185 - Lucius III.
1185-1187 - Urban III.
1187- Řehoř VIII.
1187-1191 - Klement III.
1191-1198 - Celestin III.
1198-1216 - Innocenc III.
1216-1227 - Honorius III.
1227-1241 - Řehoř IX.
1241- Celestin IV.
1241-1243 - interregnum
1243-1254 - Innocenc IV.
1254-1261 - Alexander IV.
1261-1264 - Urban IV.
1265-1268 - Klement IV.
1268-1271 - interregnum
1271-1276 - Řehoř X.
1276- Innocenc V.
1276- Hadrian V.
1276-1277 - Jan XXI.
1277-1280 - Mikuláš III.
1281-1285 - Martin IV.
1285-1287 - Honorius IV.
1288-1292 - Mikuláš IV.
1292-1294 - interregnum
1294- sv. Celestin V.
1294-1303 - Bonifác VIII.
1303-1304 - Benedikt XI.
URL : https://www.valka.cz/VAT-Prehled-papezu-t20515#77523Verze : 1
MOD
Období sídla v Avignonu (1309-1378):


1305-1314 - Klement V.
1314-1316 - interregnum
1316-1334 - Jan XXII.
            1328-1330 - Mikuláš V. (vzdoropapež v Římě)
1334-1342 - Benedikt XII.
1342-1352 - Klement VI.
1352-1362 - Innocenc VI.
1362-1370 - Urban V.
1370-1378 - Řehoř XI.
URL : https://www.valka.cz/VAT-Prehled-papezu-t20515#77524Verze : 0
MOD
Období západního církevního schizmatu:Římští papežové:


1378-1389 - Urban VI.
1389-1404 - Bonifác IX.
1404-1406 - Inocenc VII.
1406-1415 - Řehoř XII.Avignonští papežové (vzdoropapežové):


1378-1394 - Klement VII.
1394-1423 - Benedikt XIII.
1423-1429 - Klement VIII.


1425-1433 - Benedikt XIV.
1433-????  - Benedikt XIV."II."Pisánští papežové (vzdoropapežové):


1409-1410 - Alexander V.
1410-1415 - Jan XXIII.
URL : https://www.valka.cz/VAT-Prehled-papezu-t20515#77525Verze : 1
MOD
Zpět (a s jedinou výjimkou výlučně) v Římě:

1415-1417 - interregnum
1417-1431 - Martin V.
1431-1447 - Evžen IV.
            1439-1449 - Felix V. (vzdoropapež)
1447-1455 - Mikuláš V.
1455-1458 - Kalixtus III.
1458-1464 - Pius II.
1464-1471 - Pavel II.
1471-1484 - Sixtus IV.
1484-1492 - Innocenc VIII.
1492-1503 - Alexander VI.
1503- Pius III.
1503-1513 - Julius II.
1513-1521 - Lev X.
1522-1523 - Hadrian VI.
1523-1534 - Klement VII.
1534-1549 - Pavel III.
1550-1555 - Julius III.
1555- Marcellus II.
1555-1559 - Pavel IV.
1559-1565 - Pius IV.
1566-1572 - sv. Pius V.
1572-1585 - Řehoř XIII.
1585-1590 - Sixtus V.
1590- Urban VII.
1590-1591 - Řehoř XIV.
1591- Innocenc IX.
1592-1605 - Klement VIII.
1605- Lev XI.
1605-1621 - Pavel V.
1621-1623 - Řehoř XV.
1623-1644 - Urban VIII.
1644-1655 - Innocenc X.
1655-1667 - Alexander VII.
1667-1669 - Klement IX.
1670-1676 - Klement X.
1676-1689 - Innocenc XI.
1689-1691 - Alexander VIII.
1691-1700 - Innocenc XII.
1700-1721 - Klement XI.
1721-1724 - Innocenc XIII.
1724-1730 - Benedikt XIII.
1730-1740 - Klement XII.
1740-1758 - Benedikt XIV.
1758-1769 - Klement XIII.
1769-1774 - Klement XIV.
1775-1799 - Pius VI.
1800-1823 - Pius VII.
1823-1829 - Lev XII.
1829-1830 - Pius VIII.
1831-1846 - Řehoř XVI.
1846-1878 - Pius IX.
1878-1903 - Lev XIII.
1903-1914 - sv. Pius X.
1914-1922 - Benedikt XV.
1922-1939 - Pius XI.
1939-1958 - Pius XII.
1958-1963 - Jan XXIII.
1963-1978 - Pavel VI.
1978- Jan Pavel I.
1978-2005 - Jan Pavel II.
2005-2013 - Benedikt XVI.
2013-XXXX - František
URL : https://www.valka.cz/VAT-Prehled-papezu-t20515#77526Verze : 2
MOD
Uvedená data nejsou hlavně v počátcích založena na zcela výlučně exaktních podkladech. Zdroje se různí či svoji roli hraje katolická křesťanská tradice (v literární podobě). Zejména u papežů v prvních dvěstě letech se údaje docela výrazně liší.
URL : https://www.valka.cz/VAT-Prehled-papezu-t20515#77527Verze : 0
MOD