Main Menu
User Menu
Reklama
Atol o velikosti 6,2 km2 nacházející se v Tichém oceánu je občas nazýván i jako Ostrovy Midway nebo Midwayské ostrovy. Havajané jej nazývají Pihemanu.


Atol leží na pozici N 28°13′ W 177°22′ asi 300 kilometrů východně od mezinárodní datové hranice.


Laguna atolu je chráněna kruhovou korálovou bariérou a několika menšími písečnými ostrůvky. Největší ostrůvky se jmenují Písečný ostrov (Sand Island) a Východní ostrov (Eastern Island). Na obou větších ostrůvcích se nacházejí letiště. V současnosti funguje jen letiště na Písečném ostrově a to pouze nouzově pro dopravní letadla při přeletech Tichého oceánu.


Ostrov vznikl přibližně před 25 miliony lety díky podmořské erupci a je druhým ostrovem z Havajského souostroví. 28.8. 1867 prohlásil kapitán USS Lackawanna William Reynolds za území Spojených států a následně se změnilo jméno na Midway. V roce 1871 došlo k prvnímu pokusu o vybudování zásobovací stanice v laguně atolu, ten byl ale v říjnu stejného roku ukončen .


Zhruba o třicet let později (1903) využila společnost Commercial Pacific Cable Company atolu při pokládání trans pacifického podmořského telegrafního kabelu. Během těchto prací došlo k vysazení nepůvodních rostlin a živočichů. Ve stejný rok prezident USA Theodor Roosevelt schválil převzetí ostrova námořnictvem Spojených států. Námořnictvo zde 20.1.1903 (tedy již před tímto rozhodnutím) zahájilo výstavbu rozhlasové stanice.


Rokem 1935 začala být laguna využívána i společností Pan American Airlines pro mezipřistání hydroplánů na trase ze San Franciska do Číny. Pro tento účel tu byl leteckou společností vybudován hotel Gooneyville Lodge, který dostal podle všudypřítomných ptáků Gooney (Gooney je místní pojmenování ptáků patřících do čeledi albatrosovitých).


Začátkem roku 1940 došlo k rozšíření letiště a zvětšení kanálu mezi lagunou a oceánem. Bylo Zároveň se dokončila výstavba přístaviště, které sloužilo jak pro hladinové lodě tak pro ponorky. Midway se tak stal důležitou základnou pro US Navy a Japonci jej při svém tažením Pacifikem nemohli nechat stranou svých zájmů. Dne 4.6. 1942 začalo námořní střetnutí vedené především letadly z letadlových lodí, které dnes známe pod názvem – Bitva o Midway . Tato bitva znamenala obrat v dosavadním průběhu války na Pacifickém bojišti. Po skončení války byla námořní a letecká základna Midway opuštěna.


K opětovnému využití došlo v době Korejské a Vietnamské války a to především jako mezistanice při letech a plavbách přes Tichý oceán. Mimo tohoto využití zde došlo k vybudování stanice pro podmořské akustické sledování, které bylo využíváno pro sledování sovětských ponorek v této části tichého oceánu. V červnu 1963 na atolu proběhlo tajné jednání presidenta Nixona a presidenta Jižního Vietnamu Nguena Van Thieua.


Námořní základna postupně ztrácela význam pro obranyschopnost USA. Na atolu byl ještě pod správou US Navy vytvořen Národní park (22.4.1988) . Námořní základna byla uzavřena 10.9. 1993, ale poslední příslušník námořnictva opustil ostrov až 30.6. 1997. Námořnictvo provedlo odstranění kontaminace a ke zpřístupnění atolu veřejnosti v omezeném režimu bylo zahájeno 7.8.1996. Rokem 2002 byl Midway opět zcela znepřístupněn. 31.10.1996 podepsal president Bill Clinton výnos 13022. Na základě tohoto předpisu se uskutečnilo předání ostrova námořnictvem pod správu ministerstva vnitra.


Správu atolu Midway v současnosti zajišťuje asi 40 osob pracující pro United States Fish and Wildlife Service. Mimo těchto čtyřiceti osob obývá území atolu několik stovek tisíců mořských ptáků (některé zdroje udávájí počet až dvo milionů).


Zdroje:
web.archive.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Midway_Atoll
pl.wikipedia.org
http://cs.wikipedia.org/wiki/Midway

Atol Midway - Satelitní snímek

Satelitní snímek
Atol Midway - Mapa atolu

Mapa atolu
URL : https://www.valka.cz/Atol-Midway-t83924#307807Verze : 0
Reklama