Main Menu
User Menu

Roosevelt, Theodore

     
Příjmení:
Surname:
Roosevelt
Jméno:
Given Name:
Theodore
Jméno v originále:
Original Name:
Theodore Roosevelt Jr.
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
?
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
?
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.10.1858 New York
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.01.1919 Oyster Bay
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
26. prezident USA
25. viceprezident USA
33. guvernér New Yorku
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Roosevelt
URL : https://www.valka.cz/Roosevelt-Theodore-t22826#580410Verze : 1
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Roosevelt
Jméno:
Given Name:
Theodore
Jméno v originále:
Original Name:
Theodore Roosevelt Jr.
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1898 plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

16.01.2001

Medaile cti armáda
Medal of Honor Army
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Roosevelt
www.cmohs.org
URL : https://www.valka.cz/Roosevelt-Theodore-t22826#698339Verze : 0
MOD
Theodore Roosvelt se narodil 27. října 1858 v New York City v rodině zámožného finančníka holandského původu. Byl vychován soukromými učiteli a jako chlapec procestoval Evropu a navštívil Egypt. Naučil se německy a francouzsky. Od dětství rovněž sportoval, zvláště se věnoval boxu a přestože byl astmatik, udržoval si dobrou fyzickou kondici po celý svůj život. Vystudoval přírodní vědy na Harvardu a roku 1880 se oženil dcerou bankéře Alicí Hathaway Lee, která o čtyři roky později zemřela při porodu jejich dcery.


Politickou dráhu začal v roce 1882 jako poslanec Republikánů ve státě New york. Roku 1886 neúspěšně kandidoval na starostu New yorku a podruhé se oženil s přítelkyní své sestry Edith K. Carovou. V roce 1889 se stal členem komise pro státní správu od roku 1895 velel městské policii New Yorku. V té době se stal přítelem senátora Lodge a ten mu pomohl na místo náměstka ministra pro námořnictvo. Tam se Roosevelt cítil jako doma, neboť se o lodě a námořnictvo zajímal již od studií, kdy sepsal a roku 1884 vydal svou první knihu Námořní válka 1812. Byl stoupencem budování mohutné válečné flotily a přimlouval se za vyhlášení války Španělsku. Když válka v dubnu 1898 vypukla, rezignoval na svůj úřad a jako dobrovolník v hodnosti podplukovníka odešel bojovat s jednotkou kavaleristů na Kubu. Jeho statečnost v boji mu přinesla povýšení na plukovníka popularitu, jež mu pomohla zvítězit ve volbách guvernéra státu New York. Jako guvernér začal provádět určité reformy ve prospěch dělnictva a odborů, čímž si znepřátelil konzervativní bossy ve své straně a ti ho při prezidentských nominacích odstavili na místo viceprezidentského kandidáta.


4. března zvítězil Republikán McKinley ve volbách a Theodor Roosevelt se stal viceprezidentem, ale již 14. září, kdy prezident podlehl atentátu, se stal ve svých dvaačtyřiceti letech nejmladším prezidentem v historii Spojených států. Roosevelt se ukázal být silnou osobností a pro své cíle dokázal získat podporu veřejnosti. Byl přívržencem imperialistické světové politiky a zbrojení, na druhé straně se zasazoval o mírové řešení konfliktů. Věřil v předurčenost a zvlášní poslání Spojených států, což shrnul ve svém projevu v Minneapolisu v září 1901 těmito slovy: „Bylo nám dáno privilegium, abychom hráli vedoucí roli ve století, které právě začalo.“


Roosevelt byl z přesvědčení sociální darwinista, své názory na úděl člověka v boji s okolnostmi shrnul v knize Život plný úsilí z roku 1900. Přesto se zasazoval o zlepšení života dělníků, zavedení osmihodinové pracovní doby, úpravu pracovních podmínek, smírčí úlohu státu při konfliktech mezi odbory a podniky a kontrolu trustů. Tato politika, nazvaná „Square Deal" (Poctivý úděl) však neměla prvotně za cíl zlepšit sociální poměry dělnictva, nýbrž stabilizaci a posílení státu. Roosevelt byl první prezident, který věnoval mimořádnou pozornost ochraně přírody, půdy a lesů. Stál u zrodu prvního národního parku – Yellowstone.


Jeho politika reforem mu přinesla úspěch ve volbách roku 1904, kdy zvítězil s rekordním náskokem před svým demokratickým soupeřem. Ve svém druhém funkčním období se soustředil především na zahraničně politické cíle. Roosevelt sázel na faktor námořní síly (tzv. politika "dělových člunů") a zdvojnásobil válečnou flotilu, se kterou podnikl v letech 1907 – 09 demonstrativní cestu kolem světa. Podnikl několik intervencí v zemích Latinské Ameriky a roku 1903 vyhlásil pod patronací americké námořní pěchoty“nezávislost“ Panamy na Kolumbii. To umožnilo získat za pouhých deset miliónů dolarů území pro stavbu Panamského průplavu, který byl pod americkým vedením dokončen roku 1914. Roosevelt to komentoval slovy: „Zabral jsem Panamu a nechal Kongres, ať si debatuje.“ Roosevelt rozšířil Monroeovu doktrínu o dodatek, podle kterého si spojené státy vyhrazují právo na policejní zásah a intervenci v zemích Latinské Ameriky v případě „ustavičných přečinů“ či „civilizační nemohoucnosti“. V roce 1905 se Roosevelt stal prostředníkem při mírovém jednání mezi Ruskem a Japonskem, za což mu jako prvnímu Američanovi byla o rok později udělena Nobelova cena za mír. S Japonskem poté roku 1908 uzavřel dohodu o vzájemném uznání teritoriálních držav na Dálném východě.


V roce 1908 nekandidoval a svou podporou pomohl ke zvolení W. H. Taftovi. Sám se vydal na lov divoké zvěře do Afriky a poté cestoval po Evropě. V Oslo se roku 1910 vyslovil pro vytvoření mezinárodní mírové ligy velmocí.
Když ho Republikáni nenominovali v roce 1912 na prezidentského kandidáta, založil si vlastní stranu Progressive Party s liberálním programem. Při kampani v říjnu 1912 byl na něho spáchán atentát, ale on vyvázl jen z lehčím zraněním. Nakonec skončil druhý za demokratickým kandidátem Wilsonem. V roce 1914 uskutečnil expedici do Jižní Ameriky, kde objevil dosud neznámou řeku, která nese jeho jméno.


Když vypukla první světová válka, prosazoval vstup USA do války na straně Dohody, podporoval intervenci proti bolševikům v Rusku a odmítal Společnost národů, protože ji považoval za okleštění americké suverenity.
Zemřel ve svých 60. letech - 6. ledna 1919 na srdeční inkfart a byl pohřben ve státě New York.
URL : https://www.valka.cz/Roosevelt-Theodore-t22826#97528Verze : 0