Main Menu
User Menu

60. pěší divize "Kobryň" [1939-1939]

60th Kobryń Infantry Division

60 Dywizja Piechoty "Kobryń"

     
Název:
Name:
Divize „Kobryń“ 1)
Originální název:
Original Name:
Dywizja „Kobryń“
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.09.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Uskupení „Kobryń“
Datum zániku:
Disbanded:
06.10.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.09.1939-06.10.1939 Samostatná operační skupina „Polesí“
Dislokace:
Deployed:
26.09.1939-26.09.1939 Szack, dvůr /
27.09.1939-28.09.1939 Adampol, dvůr /
29.09.1939-29.09.1939 Mosty-Opole-Kolano, dvůr /
30.09.1939-30.09.1939 severně Milanów, ? /
01.10.1939-01.10.1939 Borki, prostor /
02.10.1939-03.09.1939 Hordzieżka, ? /
04.10.1939-04.10.1939 Ofiara, hájenka /
05.10.1939-06.09.1939 Hordzieżka, ? /

Velitel:
Commander:
26.09.1939-06.10.1939 Epler, Adam Józef Aleksander (pułkownik artylerii)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
26.09.1939-06.10.1939 Schoener, Franciszek Ksawery (major artylerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
.
Čestný název:
Honorary Name:

Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Tak je uváděn název v operačních dokumentech Samostatné operační skupiny „Polesí“ a v práci Porwita. V naprosté většině polské historiografie je uváděna jako 60. pěší divize nebo 60. pěší divize (záložní). Vyplývá to ze zásad číslování jednotek platných pro mobilizační plán „W“. Protože vznikla převážně z jednotek zformovaných Náhradním střediskem 30. pěší divize, její číslo bylo odvozeno od čísla této divize + 30 (poslední číslo mobilizované pravidelné pěší divize).
Zdroje:
Sources:
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Cz. II Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Porwit, Marian: Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku cz.III, Czytelnik, Warszawa 1983
Włodarkiewicz, Wojciech: Polesie 1939, Bellona SA, Warszawa 2011
Wojna obronna Polski 1939 - Wybór źródeł, WIH, MON, Warszawa 1968
Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Poesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989
URL : https://www.valka.cz/60-pesi-divize-Kobryn-1939-1939-t77569#454718Verze : 2
MOD

POLSKÁ REPUBLIKA 60 Dywizja Piechoty "Kobryń"
60. pěší divize "Kobryň" [1939-1939]
Datum vzniku 28(26.?).09.1939
Předchůdce Divize "Kobryň" [1939-1939]
Datum zániku 06.10.1939
Následovník
Nadřízené velitelství Samostatná operační skupina "Polesí" [1939-1939]
Dislokace V poli na středoevropském válčišti
Velitel Epler, Adam
Podřízená tělesa 182. pěší pluk [1939]
183. pěší pluk [1939]
184. pěší pluk [1939]
Podřízené oddíly Lehký dělostřelecký oddíl V/20 [1939-1939]
Samostatný prapor 179. pěšího pluku [1939-1939]
Podřízené setniny Divizní jezdecká eskadrona
Divizní kulometná rota
Divizní přezvědná jednotka
Divizní spojovací rota
Divizní střelecká rota
Motorizovaná protitanková dělostřelecká rota
Literatura Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku cz.II, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Porwit, Marian: Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku cz.III, Czytelnik, Warszawa 1983
Sadzewicz, Marek: Ostatnia bitwa kampanii 1939, Książka i Wiedza, Warszawa 1971
URL : https://www.valka.cz/60-pesi-divize-Kobryn-1939-1939-t77569#285428Verze : 0
MOD