Main Menu
User Menu

Velitelství letectva 4. oblasti [1945-1947]

Air Command of 4th Area

     
Název:
Name:
Velitelství letectva 4. oblasti
Originální název:
Original Name:
Velitelství letectva 4. oblasti
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství letecké oblasti 4
Datum zániku:
Disbanded:
01.08.1947
Nástupce:
Successor:
IV. letecký sbor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.10.1945-01.08.1947 Vojenská oblast 4
Dislokace:
Deployed:
28.10.1945-01.08.1947 Bratislava, ? /

Velitel:
Commander:
28.10.1945-01.11.1946 Ambruš, Ján (Plukovník)
01.11.1946-01.01.1947 Trnka, Július (Podplukovník)
01.01.1947-01.08.1947 Lisický, Mikuláš (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1945-DD.MM.1946 Obuch, Teodor (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
28.10.1945-01.08.1947 4. letecká divise
28.10.1945-01.08.1947 Letecký náhradní pluk 4
28.10.1945-01.08.1947 Letecký sklad 4
28.10.1945-02.01.1946 Letištní peruť 1
28.10.1945-DD.02.1946 Letištní peruť 2
28.10.1945-DD.02.1946 Letištní peruť 3
28.10.1945-DD.03.1946 Letištní správa Trenčianske Biskupice
28.10.1945-02.01.1946 Letištní správa Tri Duby
02.01.1946-01.08.1947 Velitelství leteckých základen 4. oblasti
01.08.1946-01.01.1947 Cvičná letka 4
15.12.1946-01.08.1947 Letecký pluk 44
DD.MM.1946-01.08.1947 Spojovací letka 4

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.08.1947 VÚ 2274 Bratislava
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Rajlich, Jiří: Soumrak králů vzduchu. Československé vojenské letectvi 1945-1950. Praha, Ares - Deus 2000.
Irra, Miroslav: Československé vojenské letectva 1945-1950. Sv. 1. Organizační vývoj a personální výstavba. Cheb, Svět křídel 2006.
Irra, Miroslav - Matoulek, Jaroslav - Vystavěl, Stanislav: Československé vojenské letectvo 1945-1957. Praha, Jan Máče 2004.
Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letectva-4-oblasti-1945-1947-t73636#261525Verze : 1
MOD