Main Menu
User Menu

Velitelství letecké oblasti 4 [1945-1945]

Air Command of 4th Area

     
Název:
Name:
Velitelství letecké oblasti 4
Originální název:
Original Name:
Velitelství letecké oblasti 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
28.10.1945
Nástupce:
Successor:
Velitelství letectva 4. oblasti
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1945-28.10.1945 Vojenská oblast 4
Dislokace:
Deployed:
01.07.1945-28.10.1945 Bratislava, ? /

Velitel:
Commander:
01.07.1945-28.10.1945 Tóth, Jozef (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.07.1945-28.10.1945 Trnka, Július (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.07.1945-01.08.1945 Letištní peruť 1
DD.07.1945-28.10.1945 Letištní peruť 2
01.08.1945-28.10.1945 Letištní peruť 1
03.08.1945-28.10.1945 4. letecká divise
16.08.1945-28.10.1945 Letištní peruť 3
01.10.1945-28.10.1945 Letecký náhradní pluk 4
DD.MM.1945-28.10.1945 Letištní správa Trenčianske Biskupice
DD.MM.1945-28.10.1945 Letištní správa Tri Duby

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Rajlich, Jiří: Soumrak králů vzduchu. Československé vojenské letectvi 1945-1950. Praha, Ares - Deus 2000.
Irra, Miroslav: Československé vojenské letectva 1945-1950. Sv. 1. Organizační vývoj a personální výstavba. Cheb, Svět křídel 2006.
Irra, Miroslav - Matoulek, Jaroslav - Vystavěl, Stanislav: Československé vojenské letectvo 1945-1957. Praha, Jan Máče 2004.
Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-letecke-oblasti-4-1945-1945-t190724#551312Verze : 0
MOD