Main Menu
User Menu

Trnka, Július

     
Příjmení:
Surname:
Trnka
Jméno:
Given Name:
Július
Jméno v originále:
Original Name:
Július Trnka
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.09.1910 Zvolen /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.06.1989 Bratislava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel Skupiny vzdušných zbraní při Východoslovenské armádě
velitel Výcvikového střediska v SSSR
velitel III. leteckého okruhu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
příslušník slovenských Vzdušných zbraní
účastník protifašistického odboje
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Láník, Jaroslav a kolektiv: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Ministerstvo obrany ČR-AVIS, Praha 2005, ISBN 80-7278-233-9
http://www.vhu.sk/index.php?ID=1874
URL : https://www.valka.cz/Trnka-Julius-t139469#453709Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Trnka
Jméno:
Given Name:
Július
Jméno v originále:
Original Name:
Július Trnka
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Reálné gymnázium, Zvolen
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vysoká škola technická, Praha (čtyři semestry)
Vojenské vzdělání:
Military Education:
09.10.1932-14.09.1933 Škola pro důstojníky pěchoty v záloze, Košice
15.09.1933-01.07.1935 Vojenská akademie, Hranice
01.01.1944-31.05.1944 Vysoká vojenská škola, Bukurešť
15.09.1949-15.06.1950 Nejvyšší vojenská akademie, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.07.1035 poručík letectva
26.05.1939 nadporučík letectva
01.07.1940 stotník letectva
01.07.1941 major letectva
28.10.1945 podplukovník letectva
01.10.1948 plukovník letectva
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
20.04.1940-01.01.1944 Velitel : Letecká škola
31.07.1944-30.08.1944 Velitel : Skupina vzdušných zbraní
01.07.1945-28.10.1945 Náčelník štábu : Velitelství letecké oblasti 4
01.11.1946-01.01.1947 Velitel : Velitelství letectva 4. oblasti
02.01.1946-01.08.1947 Velitel : Velitelství leteckých základen 4. oblasti
01.08.1947-01.10.1948 Velitel : III. letecký okruh
01.10.1948-15.09.1949 Velitel : 4. letecká divise
15.09.1949-15.06.1950 Velitel : III. letecký okruh
15.06.1950-01.01.1951 Velitel : 3. letecká divise
01.08.1951-01.11.1955 Velitel : 1. letecká technická divize
01.11.1955-DD.03.1957 Velitel : 3. letecká technická divize

Ručně vyplněné položky:
01.10.1932-14.09.1933 Pěší pluk 25 – prezenční služba
01.07.1035-30.10.1938 Letka 37
28.07.1937-30.10.1938 VTLÚ
30.09.1938-10.01.1939 Polní letka 39
10.01.1939-15.03.1939 VTLÚ
20.03.1939-DD.MM.1940 cvičná letka - velitel
31.07.1940-31.12.1943 Letecká škola - velitel
31.05.1944-31.07.1944 Velitelství Vzdušných zbraní
31.07.1944-31.08.1944 Skupina Vzdušných zbraní – velitel
01.09.1944-14.10.1944 Kombinovaná peruť - velitel
14.10.1944-01.11.1944 Výcviková skupina – zástupce velitele
01.11.1944-15.12.1944 Československé letecké výcvikové středisko - velitel
15.12.1944-05.01.1945 formovaná 1. čs. smíšená letecká divise – zástupce velitele
10.01.1945-25.06.1945 velitelství 1. čs. armádního sboru
25.06.1945-28.10.1945 Velitelství letecké oblasti 4 – náčelník štábu
28.10.1945-02.01.1946 letecký týl 4. oblasti - velitel
02.01.1946-31.07.1947 Velitelství leteckých základen 4. oblasti - velitel
01.11.1946-31.12.1946 Velitelství letectva 4. oblasti - zatímní velitel
31.07.1947-31.09.1948 III. letecký okruh - velitel
01.10.1948-15.09.1949 4. letecká divise – pověřen velením
15.09.1949-15.06.1950 III. letecký okruh
15.06.1950-01.01.1951 3. letecká divise - velitel
01.01.1951-30.07.1951 3. letecká stíhací divize - velitel
01.08.1951-DD.MM.1955 1. letecká technická divize - velitel
DD.MM.1955-DD.MM.1957 3. letecká technická divize - velitel
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1941

Záslužný řád německé orlice 3. třída
Order of Merit of German Eagle 3rd Class
Verdienstorden vom Deutschen Adler 3. Klasse
-

DD.MM.1943

Řád koruny krále Zvonimíra 2. třídy s meči
The Order of the Crown of King Zvonimir 2nd Class Cross with Swords
Red krune kralja Zvonimira
-

DD.MM.1943

Řád Rumunské hvězdy 4. třída s meči
Order of Star of Romania 4th Class with Swords
Ordinul Steaua României Ofițer
-

14.03.1944

Válečný vítězný kříž IV. třídy
War Victory Cross 4th Class
Vojenný víťazný kríž IV. triedy
-

MM.DD.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Řád Rumunské hvězdy 4. třída s meči
Order of Star of Romania 4th Class with Swords
Ordinul Steaua României Ofițer
-

DD.MM.RRRR

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se štítkem SSSR / with USSR claps

DD.MM.RRRR

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

Poznámka:
Note:
30.09.1958 propuštěn do zálohy
Zdroje:
Sources:
Láník, Jaroslav a kolektiv: Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Ministerstvo obrany ČR-AVIS, Praha 2005, ISBN 80-7278-233-9
Irra, Miroslav: Československé vojenské letectva 1945-1950. Sv. 1. Organizační vývoj a personální výstavba. Cheb, Svět křídel 2006.
http://www.vhu.sk/index.php?ID=1874
URL : https://www.valka.cz/Trnka-Julius-t139469#453715Verze : 0
MOD