Main Menu
User Menu

Zemské vojenské velitelství v Košicích [1925-1938]

Land Military Command in Košice

     
Název:
Name:
Zemské vojenské velitelství v Košicích
Originální název:
Original Name:
Zemské vojenské velitelství v Košicích
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1925
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 105
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1925-25.09.1938 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
15.09.1925-25.09.1938 Košice, budova zemského velitelství /
Velitel:
Commander:
15.09.1925-13.11.1930 Šnejdárek, Josef (divisní generál)
13.11.1930-31.12.1932 Šnejdárek, Josef (armádní generál)
31.12.1932-30.11.1933 Krejčí, Ludvík (divisní generál)
30.11.1933-05.03.1936 Prchala, Lev (divisní generál)
05.03.1936-25.09.1938 Prchala, Lev (armádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.09.1925-01.10.1926 Kálal, Bohuslav (podplukovník generálního štábu)
01.10.1926-01.01.1927 Doležal, Mikuláš (podplukovník generálního štábu)
01.01.1927-04.05.1928 Líčka, Otakar (podplukovník generálního štábu)
04.05.1928-31.10.1929 Líčka, Otakar (plukovník generálního štábu)
31.10.1929-15.10.1930 Lanč, František (podplukovník generálního štábu)
15.10.1930-DD.10.1931 Lanč, František (plukovník generálního štábu)
00.10.1931-DD.02.1933 Dvořák, Bohumil (podplukovník generálního štábu)
00.02.1933-DD.11.1934 Dvořák, Bohumil (plukovník generálního štábu)
00.11.1934-DD.09.1935 Walter, František (plukovník generálního štábu)
00.09.1935-DD.10.1937 Španiel, Oldřich (plukovník generálního štábu)
00.10.1937-25.09.1938 Páral, Alois (plukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1925-15.10.1935 11. divise
15.09.1925-15.10.1935 12. divise
15.09.1925-15.10.1935 2. horská brigáda
15.09.1925-25.09.1938 Velitelství zemského dělostřelectva v Košicích
15.09.1925-15.09.1933 Vozatajský prapor 5
15.08.1926-01.01.1937 Telegrafní prapor 4, velitelství
01.10.1933-26.09.1936 4. jezdecká brigáda
01.10.1935-30.09.1936 Automobilní prapor 4
15.10.1935-25.09.1938 VI. sbor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Zemské vojenské velitelství v Košicích
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Zemske-vojenske-velitelstvi-v-Kosicich-1925-1938-t73354#389729Verze : 0
MOD