Main Menu
User Menu

Kálal, Bohuslav

     
Příjmení:
Surname:
Kálal
Jméno:
Given Name:
Bohuslav
Jméno v originále:
Original Name:
Bohuslav Kálal
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.03.1885 Skreje /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.07.1945 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Kalal-Bohuslav-t60733#291185Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Kalal-Bohuslav-t60733#291185Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kálal
Jméno:
Given Name:
Bohuslav
Jméno v originále:
Original Name:
Bohuslav Kálal
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1895-DD.06.1901 Státní gymnasium, Čáslav
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1901-DD.08.1905 Kadetní škola zeměbrany, Wien
DD.09.1919-DD.11.1921 Kurs pro výchovu důstojníků generálního štábu, Praha
DD.11.1921-DD.09.1922 Válečná škola, Praha
DD.10.1929-DD.08.1930 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1905 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1906 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1911 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1915 setník rakousko-uherské branné moci
20.11.1918 setník pěchoty
01.11.1919 kapitán pěchoty
01.03.1920 major pěchoty
23.09.1922 major generálního štábu
28.12.1922 podplukovník generálního štábu
04.05.1928 plukovník generálního štábu
11.01.1934 brigádní generál
01.01.1938 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.04.1922-DD.10.1923 Velitel : Štáb 1. divise
DD.04.1922-DD.10.1923 Náčelník štábu : 1. divise
15.09.1925-01.10.1926 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Košicích
00.10.1926-04.05.1928 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Praze
04.05.1928-DD.09.1929 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Praze
DD.09.1930-DD.10.1931 Velitel : Pěší pluk 25
DD.12.1931-DD.04.1933 Velitel : Pěší pluk 16
DD.04.1933-11.01.1934 Velitel : 19. pěší brigáda
11.01.1934-DD.01.1935 Velitel : 19. pěší brigáda
01.09.1936-DD.12.1937 Velitel : 1. horská brigáda
25.09.1938-02.10.1938 Velitel : Velitelství "ČV-jih"

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1901-DD.08.1905 vojenské studium, Vídeň
DD.08.1905-DD.11.1908 velitel pěší čety Zeměbraneckého pěšího pluku č. 4, Cilli
DD.11.1908-DD.05.1912 velitel technického oddílu Zeměbraneckého pěšího pluku č. 4, Cilli
DD.05.1912-DD.05.1914 praporní pobočník Zeměbraneckého pěšího pluku č. 4, Cilli
DD.05.1914-DD.08.1914 praporní pobočník Pluku tyrolských střelců č. II, Bolzano
DD.08.1914-DD.10.1914 pobočník velitele Horského střeleckého praporu č. 2, východoevropské válčiště
DD.10.1914-DD.12.1914 nemocniční ošetřování
DD.12.1914-DD.07.1914 pobočník velitele náhradního praporu Pluku tyrolských střelců č. II, Bolzano
DD.07.1915-DD.12.1915 pobočník velitele Pěší brigády č. 164, italské válčiště
DD.12.1915-DD.05.1918 velitel Samostatného horského střeleckého praporu, italské válčiště
DD.05.1918-DD.07.1918 nemocniční ošetřování
DD.07.1918-DD.11.1918 důstojník štábu Pěší divise č. 55, italské válčiště
DD.11.1918-DD.01.1919 spojovací důstojník ministerstva, Praha
DD.01.1919-DD.09.1919 podnáčelník štábu Zemského vojenského velitelství na Slovensku, Košice a Žilina
DD.09.1919-DD.09.1922 vojenské studium, Praha
DD.09.1922-DD.10.1923 náčelník štábu Divise 1, Praha
DD.10.1923-DD.09.1925 podnáčelník štábu Zemského vojenského velitelství pro Čechy, Praha
DD.09.1925-DD.10.1926 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Košicích
DD.10.1926-DD.10.1929 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Praze
DD.10.1929-DD.08.1930 vojenské studium, Praha
DD.08.1930-DD.09.1930 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Praze
DD.09.1930-DD.10.1931 velitel Pěšího pluku 25, Lučenec
DD.10.1931-DD.04.1933 velitel Pěšího pluku 16, Jelšava
DD.04.1933-DD.01.1935 velitel Pěší brigády 19, Lučenec
DD.01.1935-DD.09.1936 zástupce velitele Zemského vojenského velitelství v Bratislavě
DD.09.1936-DD.11.1937 velitel Horské brigády 1, Ružomberok
DD.11.1937-DD.12.1937 zdravotní dovolená
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1914

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1916

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Kalal-Bohuslav-t60733#385594Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Kalal-Bohuslav-t60733#385594Version : 0
MOD