Main Menu
User Menu

Pěší pluk 16 [1920-1938]

16th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 16
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 16
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 94
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-31.10.1920 21. pěší brigáda
31.10.1920-31.12.1937 22. pěší brigáda
31.12.1937-25.09.1938 17. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-DD.04.1931 Rožňava, kasárny /
DD.04.1931-DD.08.1933 Jelšava, kasárny /
DD.08.1933-25.09.1938 Prešov, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.02.1923 Seits, Bruno (Podplukovník)
DD.02.1923-DD.09.1925 Stirsky, Bedřich (Plukovník)
DD.10.1925-DD.10.1926 Jarolímek, Jiljí (Podplukovník)
DD.10.1926-DD.01.1927 Stirsky, Bedřich (Plukovník)
DD.01.1927-DD.11.1927 Jarolímek, Jiljí (Podplukovník)
DD.11.1927-DD.12.1931 Charvát, František (Plukovník)
DD.12.1931-DD.04.1933 Kálal, Bohuslav (Plukovník)
DD.05.1933-DD.01.1934 Smolík, František (Podplukovník)
DD.01.1934-24.09.1938 Matoušek, Josef (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-16-1920-1938-t72793#562953Verze : 1
MOD
Pěší pluk 16 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci přejmenováním z 94. pěšího pluku [1919-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Rožňavě, od dubna 1931 v Jelšavě a od září 1933 v Prešově, podléhalo velitelství 21. pěší brigády [1920], od října 1920 velitelství 22. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitelství 17. divise [1937-1938].
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-16-1920-1938-t72793#258078Verze : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:
velitelství pěšího pluku,
Hospodářská správa pěšího pluku 16 [192-1938] (192 – září 1938),
Technická správa pěšího pluku 16 [192-1938] (192 – září 1938),


Pěší prapor I/16 [1920-1938] (říjen 1920 – září 1938),
Pěší prapor II/16 [1920-1938] (říjen 1920 – září 1938),
Pěší prapor III/16 [1920-1938] (říjen 1920 – září 1938),
Náhradní prapor pěšího pluku 16 [1920-1938] (říjen 1920 – září 1938),


Technická rota pěšího pluku 16 [192-1938] (192 – září 1938),
Rota doprovodných zbraní pěšího pluku 16 [1935-1938] (říjen 1935 – září 1938),
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-16-1920-1938-t72793#258079Verze : 0
MOD
Veliteli pěšího pluku byli:
plukovník pěchoty Bruno Seits (říjen 1920 – únor 1923),
plukovník pěchoty Bedřich Stirsky (únor 1923 – září 1925),
podplukovník pěchoty Jiljí Jarolímek (říjen 1925 – říjen 1926),
plukovník pěchoty Bedřich Stirsky (říjen 1926 – leden 1927),
podplukovník pěchoty Jiljí Jarolímek (leden 1927 – listopad 1927),
plukovník pěchoty František Charvát (listopad 1927 – prosinec 1931),
plukovník generálního štábu Bohuslav Kálal (prosinec 1931 – duben 1933),
podplukovník pěchoty František Smolík (květen 1933 – leden 1934),
plukovník pěchoty Josef Matoušek (leden 1934 – září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-16-1920-1938-t72793#258080Verze : 0
MOD