Main Menu
User Menu

21. pěší brigáda [1920-1920]

21st Infantry Brigade

     
Název:
Name:
21. pěší brigáda
Originální název:
Original Name:
21. pěší brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1920
Předchůdce:
Predecessor:
7. pěší brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1920
Nástupce:
Successor:
22. pěší brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1920-31.10.1920 11. divise
Dislokace:
Deployed:
01.01.1920-31.10.1920 Rožňava, Kasárny Tomáše Garrigue Masaryka /

Velitel:
Commander:
DD.04.1920-31.10.1920 Willkomm, Josef (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
12.09.1920-31.10.1920 Pěší pluk 37
01.10.1920-31.10.1920 Pěší pluk 16

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond 22. pěší brigáda
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/21-pesi-brigada-1920-1920-t74009#413543Verze : 1
MOD