Main Menu
User Menu

Adam, František

     
Příjmení:
Surname:
Adam
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:

František Adam
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitán
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.10.1915 Rožňava /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.04.1992 Rožňava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 8. baterie 6. dělostřeleckého pluku 4. československé samostatné brigády


Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
VHÚ Bratislava - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945,
Avis Praha - máj 2005
https://www.vhu.sk/data/files/568.pdf
URL : https://www.valka.cz/Adam-Frantisek-t72104#333086Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Adam
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Adam
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1921-DD.MM.1925 Ľudová škola Rožňava
DD.MM.1925-DD.MM.1933 Reálne gymnázium Rožňava
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1933-DD.MM.1935 Škola na výchovu dôstojníkov pechoty v zálohe Košice
DD.MM.1936-DD.MM.1937 Vojenská Akademie Hranice
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1937 poručík pechoty
01.01.1940 nadporučík pechoty
01.10.1940 nadporučík útočnej vozby
01.10.1943 stotník útočnej vozby
16.04.1945 kapitán útočnej vozby
DD.MM.RRRR štábny kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
17.07.1954 plukovník delostrelectva
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
05.03.1942-DD.05.1942 Velitel : Rota kanónů proti útočné vozbě 4
DD.05.1942-DD.06.1942 Velitel : Štábní rota pluku útočné vozby
01.07.1944-30.08.1944 Velitel : Prapor kanónů proti útočné vozbě II
DD.05.1965-DD.12.1970 Velitel : Okresná vojenská správa Rimavská Sobota
DD.MM.RRRR-01.07.1944 Velitel : Štábní rota pluku útočné vozby
01.01.1943-DD.MM.RRRR Velitel : Rota kanónů proti útočné vozbě 6
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitel : Dělostřelecký pluk 11

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1940-05.03.1942 Velitel : Rota 5 Pluk útočné vozby
30.08.1944-21.09.1944 partizánska brigáda Čapajev
21.09.1944-25.10.1944 Velitel : improvizovaný pancierový vlak č. 1 „Gen. M. R. Štefánik"
25.10.1944-16.04.1945 člen partizánskej skupiny "Za slobodu Slovanov"
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1939

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
-

DD.MM.1941

Medaile Za hrdinstvo 3. stupně
Bravery medal - 3rd Class
Medaila Za hrdinstvo 3.stupňa
se štítkem "Za zásluhy" / with clasp "Za zásluhy"

DD.MM.1942

Medaile Za hrdinstvo 2. stupně
Bravery medal - 2nd Class
Medaila Za hrdinstvo 2.stupňa
-

DD.MM.1942

Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR - I. trieda
Commemorative Badge for Campaign against the Soviet Union - Class I
-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1947

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1955

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
-

DD.MM.1964

Pamětní medaile Řádu Slovenského národního povstání
Commemorative Medal of Order of Slovak National Uprising
Pamätná medaila Radu Slovenského národného povstania
-

DD.MM.1969

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VHÚ Praha, VHÚ Bratislava - Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945, Avis Praha - máj 2005
Cséfalvay, František a kolektív - Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945 ISBN 978–80–89523–27-6
URL : https://www.valka.cz/Adam-Frantisek-t72104#529929Verze : 1
MOD
kapitán utočnej vozby František Adam
(od 17. 7. 1954 plukovník)* 04. 10. 1915, Rožňava
+ 13. 04. 1992, Rožňavajúl 1933 - začiatok vojenskej kariery - peší pluk 17 Trenčín
február 1935 - ukončil ŠDPZ Košice - ppor. veliteľ pešej čaty v Jelšave (peší pluk 4)
1937 - absolvoval VA v Hraniciach - por.
1937 - peší pluk 47 Mladá Boleslav
1938 - aut. oddiel 3. divizie v Prešove
jún 1939 - premiestnený na vel. čaty (peší pluk 8) do Výcvikového strediska v Kamenici nad Cirochou
júl 1939 - veliteľ Výcvikového strediska v Kamenici nad Cirochou
december 1939 - veliteľ RDZ Michalovce
1940 - veliteľ 5. roty KPÚV
24. 6. 1941 - 5. 3. 1942 - východný front
júl 1944 - veliteľ II. práporu KPÚV
31. 8. 1944 - pridal sa k part. brigáde Čapajev (veliteľ tankových síl brigády)
4. 9. 1944 - zahnal postupujúcich nemcov od Hermanoviec
13. 9. 1944 - odišiel na povstalecké územie
21. 9. 1944 - veliteľ improvizovaného pancierového vlaku č. 1 Štefánik
po prechode do hôr - člen partizánskej skupiny "Za slobodu Slovákov"
16. 4. 1945 - 1. čs armádny zbor
apríl 1945 - vel. 8. bat 6. del. pluku 4. čs samostatnej brigády


Po skončení vojny prešiel veliteľskými funkciami až do decembra 1970, kedy odišiel do dôchodku /posledná funkcia od 1965 náčelník OVS v Rimavskej Sobote/.
Zdroj :
VHÚ Praha, VHÚ Bratislava - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, Avis Praha - máj 2005
Klubert, Tomáš: Bojová činnosť nemeckého pancierového vlaku č. 62 na Slovensku, Historické rozhľady IV/2008
URL : https://www.valka.cz/Adam-Frantisek-t72104#254362Verze : 0