Main Menu
User Menu

Všeobecně vojenský odbor ministerstva [1919-1927]

Generally Military Department of the Ministry

     
Název:
Name:
Všeobecně vojenský odbor ministerstva
Originální název:
Original Name:
Všeobecně vojenský odbor ministerstva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1919
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1927
Nástupce:
Successor:
I. odbor /všeobecně vojenský/ ministerstva
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.10.1919-01.01.1927 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.10.1919-01.01.1927 Praha, Budova ministerstva /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.10.1919-DD.11.1919 Polz, Rudolf (Podplukovník)
DD.11.1919-DD.09.1920 Polz, Rudolf (Plukovník)
DD.09.1920-20.07.1921 Diviš, Jan (Divisní generál)
20.07.1921-DD.01.1924 Diviš, Jan (Armádní generál)
DD.01.1924-DD.02.1925 Škvor, František (Divisní generál)
DD.02.1925-DD.09.1925 Škvor, František (Armádní generál)
DD.09.1925-01.01.1927 Voženílek, Karel (Divisní generál)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1919-09.03.1922 10. oddělení /záležitostí koňstva/
15.10.1919-09.03.1922 31. oddělení /zdravotní/
15.10.1919-09.03.1922 32. oddělení /justiční/
15.10.1919-09.03.1922 33. oddělení /veterinární/
15.10.1919-01.04.1920 36. oddělení /duchovní/
15.10.1919-09.03.1922 8. oddělení /osobní/
15.10.1919-09.03.1922 8. oddělení /záležitostí stavovských skupin/
15.10.1919-09.03.1922 9. oddělení /doplňovací/
15.10.1919-09.03.1922 9a. oddělení /početních stavů/
15.10.1919-09.03.1922 9b. oddělení /sprošťovací/
01.04.1920-09.03.1922 4a. oddělení /duchovní a válečných hrobů/
09.03.1922-01.01.1927 15. oddělení /početních stavů/
09.03.1922-01.01.1927 16. oddělení /pěšího vojska/
09.03.1922-01.01.1927 19. oddělení /jezdectva/
09.03.1922-01.01.1927 33. oddělení /zdravotní/
09.03.1922-01.01.1927 34. oddělení /justiční/
09.03.1922-01.01.1927 35. oddělení /remontnictva/
09.03.1922-01.01.1927 36. oddělení /duchovní/

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Vseobecne-vojensky-odbor-ministerstva-1919-1927-t70038#246679Verze : 2
MOD
Všeobecně vojenský odbor ministerstva [1919-1927]


Odbor vznikl nově 15. října 1919 na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 13.951-pol.práv.1919.
Nacházel se v Praze a podléhal přímo ministrovi národní obrany.
Odbor byl 1. ledna 1927, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 42.000-pres.šéf.1926, přejmenován na I. odbor /všeobecně-vojenský/ ministerstva [1927-1938].
URL : https://www.valka.cz/Vseobecne-vojensky-odbor-ministerstva-1919-1927-t70038#246642Verze : 0
MOD
Součástí odboru byla:
kancelář přednosty,
Oddělení pěšího vojska ministerstva [1921-1922] (únor 1921 – březen 1922),
4a. oddělení /duchovní a válečných hrobů/ ministerstva [1919-1922] (listopad 1919 – březen 1922),
8. oddělení /záležitostí stavovských skupin/ ministerstva [1919-1922] (listopad 1919 – březen 1922),
8. oddělení /osobní/ ministerstva [1919-1922] (listopad 1919 – březen 1922),
9. oddělení /doplňovací/ ministerstva [1919-1922] (listopad 1919 – březen 1922),
9a. oddělení /početních stavů/ ministerstva [1919-1922] (listopad 1919 – březen 1922),
9b. oddělení /sprošťovací/ ministerstva [1919-1922] (listopad 1919 – březen 1922),
10. oddělení /záležitostí koňstva/ ministerstva [1919-1922] (listopad 1919 – březen 1922),
15. oddělení /početních stavů/ ministerstva [1922-1927] (březen 1922 – leden 1927),
16. oddělení /pěšího vojska/ ministerstva [1922-1927] (březen 1922 – leden 1927),
19. oddělení /jezdectva/ ministerstva [1922-1927] (březen 1922 – leden 1927),
31. oddělení /zdravotní/ ministerstva [1919-1922] (listopad 1919 – březen 1922),
32. oddělení /justiční/ ministerstva [1919-1922] (listopad 1919 – březen 1922),
33. oddělení /veterinární/ ministerstva [1919-1922] (listopad 1919 – březen 1922),
33. oddělení /zdravotní/ ministerstva [1922-1927] (březen 1922 – leden 1927),
34. oddělení /justiční/ ministerstva [1922-1927] (březen 1922 – leden 1927),
35. oddělení /remontnictva/ ministerstva [1922-1927] (březen 1922 – leden 1927),
36. oddělení /duchovní/ ministerstva [1922-1927] (březen 1922 – leden 1927),
pomocná kancelář.
URL : https://www.valka.cz/Vseobecne-vojensky-odbor-ministerstva-1919-1927-t70038#246643Verze : 0
MOD
Přednosty odboru byli:
podplukovník pěchoty, od listopadu 1919 plukovník pěchoty Rudolf Polz (říjen 1919 – září 1920),
generál IV. hodnostní třídy, od června 1921 generál III. hodnostní třídy Ing. Jan Diviš (září 1920 – leden 1924),
generál IV. hodnostní třídy, od února 1925 generál III. hodnostní třídy Ing. František Škvor (leden 1924 – září 1925),
generál IV. hodnostní třídy Karel Voženílek (září 1925 – leden 1927).
URL : https://www.valka.cz/Vseobecne-vojensky-odbor-ministerstva-1919-1927-t70038#246644Verze : 0
MOD