Main Menu
User Menu

Ministerstvo národní obrany [1918-1938]

Ministry of National Defense

     
Název:
Name:
Ministerstvo národní obrany
Originální název:
Original Name:
Ministerstvo národní obrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.11.1918
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 101
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.11.1918-24.09.1938
Dislokace:
Deployed:
14.11.1918-24.09.1938 Praha, Budova ministerstva /

Velitel:
Commander:
14.11.1918-25.05.1920 Klofáč, Václav
25.05.1920-16.07.1920 Tusar, Vlastimil
16.07.1920-15.09.1920 Markovič, Ivan, JUDr.
15.09.1920-26.09.1921 Husák, Otakar, Ing. (generál V. hodnostní třídy)
26.09.1921-09.12.1925 Udržal, František
09.12.1925-18.03.1926 Stříbrný, Jiří
18.03.1926-12.10.1926 Syrový, Jan (generál IV. hodnostní třídy)
12.10.1926-16.09.1929 Udržal, František
16.09.1929-29.10.1932 Viškovský, Karel, JUDr.
29.10.1932-04.06.1935 Bradáč, Bohumír
04.06.1935-22.09.1938 Machník, František
22.09.1938-24.09.1938 Syrový, Jan (armádní generál)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
14.11.1918-20.01.1930 Presidium ministerstva
14.11.1918-18.12.1918 Vrchní vojenské velitelství
14.11.1918-05.06.1919 Zemské vojenské velitelství na Moravě
29.11.1918-24.09.1938 Nejvyšší vojenský soud
18.12.1918-05.06.1919 Zemské vojenské velitelství v Čechách
08.01.1919-05.06.1919 Zemské vojenské velitelství na Slovensku
13.01.1919-15.10.1919 Aviatické oddělení
25.03.1919-04.06.1919 Východní armádní skupina
25.03.1919-06.06.1919 Západní armádní skupina
23.05.1919-10.10.1919 Velitelství vojsk operujících na Slovensku
15.10.1919-24.09.1938 Hlavní štáb branné moci
15.10.1919-01.01.1927 Politicko-právní odbor ministerstva
15.10.1919-01.01.1927 Správní odbor ministerstva
15.10.1919-01.11.1920 Technický odbor ministerstva
15.10.1919-24.09.1938 Vojenský zeměpisný ústav
15.10.1919-01.01.1927 Všeobecně vojenský odbor ministerstva
15.10.1919-09.03.1922 Zbrojní odbor ministerstva
11.04.1920-17.11.1920 Vojenská akademie
20.05.1920-24.09.1938 Úřad generálního vojenského prokurátora
15.10.1920-01.11.1924 Telegrafní pluk, velitelství
01.11.1920-09.03.1922 Nákupní a výrobní odbor ministerstva
01.11.1920-09.03.1922 Technický a dopravní odbor ministerstva
01.02.1922-09.03.1922 13. oddělení /vzduchoplavecké/
09.03.1922-01.01.1927 14. oddělení /osobní/
09.03.1922-15.09.1922 18. oddělení /vzduchoplavecké/
09.03.1922-01.01.1927 Dělostřelecký a zbrojní odbor ministerstva
09.03.1922-01.01.1927 Technický odbor ministerstva
15.09.1922-23.11.1923 Vzduchoplavecký odbor ministerstva
23.11.1923-01.01.1927 Letecký odbor ministerstva
01.01.1927-24.09.1938 I. odbor /všeobecně vojenský/ ministerstva
01.01.1927-24.09.1938 II. odbor /dělostřelecký a zbrojní/ ministerstva
01.01.1927-24.09.1938 III. odbor /letecký/ ministerstva
01.01.1927-24.09.1938 IV. odbor /technický/ ministerstva
01.01.1927-27.07.1937 V. odbor /správní/ ministerstva
01.01.1927-24.09.1938 VI. odbor /politicko-právní/ ministerstva
30.04.1927-24.09.1938 Generální inspektorát branné moci
20.01.1930-24.09.1938 Presidiální odbor ministerstva
01.10.1935-24.09.1938 Vojenské radioelektrické ústředí, velitelství
27.07.1937-24.09.1938 V. odbor /intendanční/ ministerstva
12.02.1938-24.09.1938 Hlavní ústředna hlásné služby
20.09.1938-24.09.1938 Velitelství 14. divise

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Ministerstvo národní obrany
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Ministerstvo-narodni-obrany-1918-1938-t73541#501766Verze : 1
MOD