Main Menu
User Menu

83. protiletadlová dělostřelecká divize [1955-1958]

83rd Anti-Aircraft Artillery Division

     
Název:
Name:
83. protiletadlová dělostřelecká divize
Originální název:
Original Name:
83. protiletadlová dělostřelecká divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1955
Předchůdce:
Predecessor:
83. protiletadlová divize
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
260. protiletadlová dělostřelecká brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1955-01.10.1958 Velitelství dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
01.11.1955-01.10.1958 Brno, ? /
Velitel:
Commander:
01.11.1955-DD.04.1956 Cejnar, Josef (Plukovník)
DD.04.1956-DD.09.1957 Částek, Vojtěch (Podplukovník)
DD.09.1957-DD.03.1958 Šlapák, Radislav (Podplukovník)
DD.03.1958-01.10.1958 Šlysák, Josef (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1955-01.10.1958 255. protiletadlový dělostřelecký pluk
01.11.1955-01.10.1958 256. protiletadlový dělostřelecký pluk
01.11.1955-01.10.1958 257. protiletadlový dělostřelecký pluk
01.11.1955-01.10.1958 258. protiletadlový dělostřelecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1955-01.10.1958 VÚ 3430 Brno
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 83. protiletadlová dělostřelecká divize
URL : https://www.valka.cz/83-protiletadlova-delostrelecka-divize-1955-1958-t69597#405852Verze : 0
MOD