Main Menu
User Menu

260. protiletadlová dělostřelecká brigáda [1958-1961]

260th Anti-Aircraft Artillery Brigade

     
Název:
Name:
260. protiletadlová dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
260. protiletadlová dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
83. protiletadlová dělostřelecká divize
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1961
Nástupce:
Successor:
260. protiletadlová brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-01.09.1961 Velitelství dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-01.09.1961 Brno, ? /
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1958-01.09.1961 255. protiletadlový dělostřelecký pluk
01.10.1958-01.09.1961 257. protiletadlový dělostřelecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA-00840 (260. protiletadlová dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/260-protiletadlova-delostrelecka-brigada-1958-1961-t117673#405733Verze : 0
MOD