Main Menu
User Menu

1. československá samostatná tanková brigáda [1944-1945]

1st Czechoslovak Separate Tank Brigade

     
Název:
Name:
1. československá samostatná tanková brigáda
Originální název:
Original Name:
1. československá samostatná tanková brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.08.1944
Předchůdce:
Predecessor:
1. čs. tankový pluk
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1945
Nástupce:
Successor:
Tankový sbor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.08.1944-15.05.1945 1. čs. armádní sbor
15.05.1945-25.05.1945 1. čs. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.09.1944-DD.02.1945 východoevropské válčiště
DD.02.1945-DD.03.1945 Kežmarok, ? /
DD.03.1945-DD.05.1945 východoevropské válčiště
DD.05.1945-15.09.1945 ?, ?

Velitel:
Commander:
10.08.1944-DD.03.1945 Janko, Vladimír (Štábní kapitán)
DD.03.1945-DD.04.1945 Janko, Vladimír (Major)
DD.04.1945-15.09.1945 Janko, Vladimír (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
10.08.1944-DD.03.1945 Perl, Ladislav (Kapitán)
DD.03.1945-15.09.1945 Perl, Ladislav (Štábní kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.08.1944-15.09.1945 1. tankový prapor
10.08.1944-15.09.1945 2. tankový prapor
10.08.1944-15.09.1945 3. tankový prapor
01.03.1945-DD.06.1945 4. tankový prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 1889 (1. československá tanková brigáda v SSSR), 1944-1945.
Kopecký, M.: 1. československá samostatná tanková brigáda v SSSR. Praha, MBI 2001.
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovenska-samostatna-tankova-brigada-1944-1945-t33222#566694Verze : 1
MOD