Pz.Kpfw. IV Ausf. H

     
Název:
Name:
Pz.Kpfw. IV Ausf. H Pz.Kpfw. IV Ausf. H
Originální název:
Original Name:
Pz.Kpfw. IV Ausf. H
Kategorie:
Category:
střední tank medium tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1943-DD.MM.1944 Fried. Krupp Grusonwerk AG, Magdeburg /
DD.MM.1943-DD.MM.1944 Vogtländische Maschinenfabrik AG, Plauen /
DD.MM.1943-DD.MM.1944 Nibelungenwerke, Sankt Valentin /
Období výroby:
Production Period:
DD.04.1943-DD.07.1944
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
~2414 (- 90 podvozkov)

Fried. Krupp Grusonwerk AG = 391 ks:
391 (Fgst.Nr.84401-84791)

Vogtländische Maschinenfabrik AG = ~693 ks
450 (Fgst.Nr.84901-85350)
243 (Fgst.Nr.86151 - ~86393)

Nibelungenwerke = 1330 ks
400 (Fgst.Nr.85351-85750)
500 (Fgst.Nr.86601-87100)
~430 (Fgst.Nr.89101 - ~89530)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
23500 kg 51809 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
7020 mm 23 ft ⅜ in
Délka korby:
Hull Length:
? mm ?
Celková šířka:
Overall Width:
2280 mm 7 ft 5 ¾ in
Celková výška:
Overall Height:
2680 mm 8 ft 9 ½ in
Světlá výška:
Ground Clearance:
400 mm 1 ft 3 ¾ in
Šířka pásu:
Track Width:
400 mm 1 ft 3 ¾ in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa ? psi
Pancéřování:
Armour:
Korba:
čelo - 50+30 mm (od 6/1943 homogénny 80 mm)
boky - 30 mm
zadok - 20 mm


Veža:
čelo - 50 mm
boky a zadok - 30 mm
strop - 16-25 mm
Hull:
front - 50+30 mm (80 mm homogeneous armour in 6/1943)
sides - 30 mm
rear - 20 mm


Turret:
front - 50 mm
sides & rear - 30 mm
top - 16-25 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Maybach HL 120 TRM (vodou chladený zážihový 12-valec objemu 11.867 cm3) Maybach HL 120 TRM (12 cyl., water cooled, gasoline, 11.867 ccm)
Výkon:
Power:
194,9 kW při 2600 ot/min 261.4 bhp at 2600 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
ZF S.S.G. 76 (6+R) ZF S.S.G. 76 (6+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
38 km/h 24 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
20 km/h 12 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
210 km 130 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
130 km 81 mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 ° 67 %
Boční náklon:
Side Slope:
? ° ? %
Překročivost:
Trench Crossing:
2,3 m 91 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,6 m 24 in
Brodivost:
Fording Depth:
1,2 m 47 in
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
7,5 cm KwK 40 L/48
(87 nábojov)
7,5 cm KwK 40 L/48
(87 rounds)
Vedlejší:
Secondary:
2x guľomet MG 34 (3150 nábojov) 2x machine gun MG 34 (3150 rounds)
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Pásy:
Kgs 61/400/120 (99 článkov v jednom páse)
Tracks:
Kgs 61/400/120 (99 links per side)
Zdroje:
Sources:
Thomas L.Jentz, Hilary Louise Doyle - Panzerkampfwagen IV - Grosstraktor to Panzerbefehlswagen IV, Panzer tracts No.4, rok vydania 1997, ISBN: 0-9648793-4-4
Walter J. Spielberger - Panzer IV & its Variants, vydavateľstvo Schiffer Publishing Ltd., rok vydania 1993, ISBN: 0-88740-515-0
Tom L. Jentz, Hilary L. Doyle - Panzerkamfwagen IV Ausf.G, H and J 1942-1945, Osprey Publishing Ltd., New Vanguard, rok vydania 2001, ISBN: 1-84176-183-4
Thomas L. Jentz, Hillary Louis Doyle - Panzer Tracts No.23 - Panzer Production from 1933 to 1945, dátum vydania 2011, no ISBN
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-Ausf-H-t6417#458155 Verze : 1
Pri príprave novej verzie tanku Pz.Kpfw. IV sa rátalo s radikálnejším pojatím konštrukcie, ktorá sa defacto príliš nezmenila od prvých verzií tohoto typu tanku. Hranaté tvary korby mali byť nahradené skoseným čelným a bočným pancierom. Tento návrh však bol z dôvodu akútej potreby navyšovania výroby tankov zamietnutý. Tak radikálna úprava dizajnu by spôsobila zníženie produkcie toľko potrebných tankov.


Vzhľadom na zvýšenie celkovej hmotnosti vďaka zosilneniu hrúbky pancierovania bolo nutné zvýšiť spoľahlivosť koncových prevodov. Malo dôjsť k zosilneniu jednotlivých komponentov koncových prevodov. Bolo zosilnené hnacie koleso (modifikácia lúčov hnacieho kolesa) a zmenený spôsob jeho montáže. Celé redukčné súkolesie bolo umiestnené v predĺženej skrini koncového prevodu. Rovnako sa tiež modifikovali olejové tesnenia.
Uvažovalo sa nad použitím novej veže s úzkou prednou časťou. Vzhľadom na to, že dlhodobé plány rátali s útlmom výroby tankov Pz.Kpfw. IV do konca roka 1943 boli vývoj a použitie novej konštrukcie veže zamietnuté a použiť sa mala pôvodná veža. Pre lepšiu ochranu proti útokom letectva bola zosilnená stropná doska veže (predná časť z 10 mm na 16 mm, zadná časť zosilnená z 10 mm na 25 mm).


Pre problémy vo výrobe bolo naplánované, že prvých 60 tankov vyrobených firmou Vomag bude mať ešte staré koncové prevody a hnacie kolesá ako Pz.Kpfw. IV Ausf. G. Vzhľadom na to, že sa firme Krupp podarilo skrátiť termíny dodávok nových koncových prevodov záznamy naznačujú, že so starými prevodmi a hnacími kolesami bolo firmou Vomag vyrobených len 30 tankov verzie Ausf. H.
Požiadavka na výrobu vaní s homogénnym 80 mm hrubým čelným pancierom vzišla od WaPrüf 6, ktorá našla zhodu s výrobnými firmami, ktoré poukázali na zdĺhavú a zbytočne náročnú montáž prídavného 30 mm panciera na základný 50 mm pancier vaní. Použitím 80 mm homogénnych plátov panciera odpadala nutnosť pracného odvŕtavania, privárania montážnych skrutiek a skrutkovania prídavného panciera. Firma Krupp 1.3.1943 vyhlásila, že plánovaná výroba korieb s homogénnym 80 mm pancierom môže nabehnúť od 5/1943. Stalo sa tak však od 15.6.1943. Vzhľadom na to, že produkcia novej verzie Ausf. H započala v 4/1943, mali tanky skorej produkcie ešte montovaný 30 mm prídavný pancier.
S Panzerkomissiou bolo dňa 17.2.1943 dohodnuté, že sa upustí od povrchového kalenia pancierových dosiek.
Homogenita predného panciera nadstavby s priezorom vodiča a s Kugelblende si taktiež vyžiadala modifikácie. Bolo povolené zníženie viditeľnosti priezoru vodiča o 2,5° a v prípade Kugelblende bolo povolené zníženie bočných odmerov guľometu o 3° na obe strany. Tieto ústupky boli nutné k tomu, aby kvôli konštrukčným zmenám nebola žiadnym spôsobom narušená plynulosť produkcie tankov.
4.3.1943 bola prediskutovaná potreba bočných priezorov vodiča a strelca z guľometu. Po zavedení montáže predstavných pancierov "schürzen" stratili tieto priezory zmysel. Bolo rozhodnuté, že sa čiastočne eliminujú od 6/1943 a produkcia nových trupov bez týchto priezorov bude naplno zavedená k 9/1943. Nájdu sa na tankoch i priezory, ktoré mali zavarenú pozorovaciu štrbinu.
2.3.1943 bola firma Krupp poverená vývojom a montážou teplovzdušného ohrievača pre vodiča. Tento ohrievač sa dostal do produkcie pred zimou v roku 1943/44.
Po otestovaní zimmeritového náteru bolo prikázané aplikovať ho i na tento tank už priamo v továrni od 9/1943.
Od 9/1943 boli v rámci zjednodušenia výroby odlievané úchyty dorazov na podvozku nahradené zváranými. Od toho istého dátumu boli liate kryty nábojov kolies nahradené kovanými.
Po sťažnostiach posádok tankov na nevhodné uchytenie schurzenov, kedy boli počas bojov často strácané, bola konštrukcia ich uchytávania modifikovaná. Na nosné koľajnice boli navarené trojuholníkové držiaky a na samotné schurzeny boli navarené konzoly tvaru "U", za ktoré sa vešali na trojuholníkové držiaky. Montáž nových úchytov sa prevádzala od 10/1943.
Od 10/1943 sa začali v rámci šetrenia strategickej suroviny gumy montovať nové celooceľové napínacie kladky.
Na pravú stranu nadstavby sa začali montovať Filzbalg-Vorschaltluftfilter (plstený vzduchový filter), ktoré mali predfiltrovať nasávaný vzduch ešte pred samotným olejový prefilrovaním vzduchu pri jeho vstupe do motora. Tieto filtre sa však rýchlo upchávali od prachu zvíreného od pásov podvozku. Provizórne riešenie sa našlo v priskrutkovaní drevenej dosky medzi držiaky schurzenov.
Od 12/1943 sa začali produkovať vane, ktorých čelný a bočné panciere boli zámkovite spojené. Vznikol tak silnejší spoj.
Od 1/1944 mala byť na strope veže namontovaná obranná zbraň Nahverteidigungswaffe. Akútny nedostatok týchto zbraní však viedol k tomu, že väčšina vyrobených tankov mala otvor, ktorý bol vytvorený pre montáž tejto zbrane uzatvorený pancierovou zátkou.
Od 2/1944 sa prestal montovať problematický Filzbalg-Vorschaltluftfilter (plstený vzduchový filter). Otvory pre napojenie potrubia od týchto filtrov boli prekryté prizváranými záslepkami. Dostatočnú filtráciu vzduchu zabezpečila modifikácia filtrovania vzduchu priamo v motorovom priestore.


Vylepšenia implementované po dodaní už vyrobených tankov, a ktoré bolo nariadené previesť posádkami tankov a poľnými dielňami:
- boli dodané zimné pásy a drapáky pre zlepšenie trakcie
- od 5/1943 boli dodatočne dodávané predstavné panciere schurzen
- od 1/1944 mohli posádky dodatočne aplikovať zimmerit
- od 2/1944 mohli byť demontované prídavné pre-filtre Filzbalg-Vorschaltluftfilter a otvory po nasávacom potrubí mali byť zaslepené prizváraním kusu plechu
- od 2/1944 mohli byť opravované Pz.Kpfw. IV prekonvertované na veliteľské tanky Pz.Bef.Wg. IV
- od 5/1944 boli jednotkám dodávané širšie pásy Ostketten
- od 7/1944 boli na strechu veže navarované tri nadstavce/zásuvky (pilsen) pre skladací 2-tonový žeriav
- od konca 12/1944 bolo v zadnej časti korby montované nové ťažné zariadenie s horizontálnou skrutkou
- od 1/1945 bol modifikovaný poklop veliteľskej vežičky tak, že ho bolo možné odklopiť takmer do vodorovnej polohy (170°)


Pri plynulom nábehu výroby novej verzie Ausf. H sa vyskytli rôzne unikátne kombinácie starých a nových štandardov. Napr. vznikli tanky s prídavným pancierom, ktorý bol na čele vane skrutkovaný a na nadstavbe privarený alebo dokonca mala nadstavba už homogénny 80 mm pancier. Alebo mal tank dvojicu reflektorov Bosch (neskorší štandard bol len jeden na ľavom blatníku).


Hilary Louise Doyle, Lukas Friedli, Thomas L. Jentz - Panzerkampfwagen IV Ausf. H / Ausf. J, 1943 to 1945, Panzer Tracts No. 4-3, Rok vydania 2016, bez ISBN
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-Ausf-H-t6417#736898 Verze : 19

Pz.Kpfw. IV Ausf. H


Pz.Kpfw. IV Ausf. H -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-Ausf-H-t6417#42674 Verze : 3
Zajímavá fotografie Pz.Kpfw. IV Ausf. H pravděpodobně některého "přelomového" výrobního bloku mezi verzemi Ausf. H a Ausf. J.
Stroj má již nové pojezdové ústrojí - celoocelové kladky, pásy s ševrony, pozdní verze hnacích kol, ale na korbě je vidět boční průzor střelce pravděpodobně bez pozorovací štěrbiny! Snad jen nějaké zaslepení!?
Vozidlo má již čelní pancíř šířky 80 mm (ne dodatečné pancéřování 50 + 30 mm).
Chybí oba dva kulomety, zajímavá je tmavá barva kanonu. Kamufláž je nejspíše celožlutá - základní.


www.ebay.de

Pz.Kpfw. IV Ausf. H - www.ebay.de (110234647247)

www.ebay.de (110234647247)
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-Ausf-H-t6417#249734 Verze : 4
Pz.Kpfw. IV Ausf. H, vežové číslo 615 s nápismi PAULA a WILMA, niekde na západnom fronte (1943/1944), spolu s tankom č. 618.
Bundesarchiv Bild 101I-297-1722-23, 24, 26, 27
Photo: Kurth

Pz.Kpfw. IV Ausf. H - Pz.Kpfw. IV Ausf. H, vežové číslo 615

Pz.Kpfw. IV Ausf. H, vežové číslo 615
Pz.Kpfw. IV Ausf. H - Pz.Kpfw. IV Ausf. H, vežové číslo 615

Pz.Kpfw. IV Ausf. H, vežové číslo 615
Pz.Kpfw. IV Ausf. H - Pz.Kpfw. IV Ausf. H, vežové čísla 615 a 618

Pz.Kpfw. IV Ausf. H, vežové čísla 615 a 618
Pz.Kpfw. IV Ausf. H - Pz.Kpfw. IV Ausf. H, vežové číslo 615

Pz.Kpfw. IV Ausf. H, vežové číslo 615
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-Ausf-H-t6417#712185 Verze : 2
Pz.Kpfw. IV Ausf. H, vežové číslo 625, západný front (1943/1944), spolu s tankom č. 618.
Zdroj: Bundesarchiv Bild 101I-297-1722-29
Photo: Kurth

Pz.Kpfw. IV Ausf. H - Pz.Kpfw. IV Ausf. H

Pz.Kpfw. IV Ausf. H
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-Ausf-H-t6417#712186 Verze : 0
Fotografie dvou pravděpodobně Pz.Kpfw. IV Ausf. H při přesunu v blízkosti Říma. Tanky patřily XIV. Panzerkorpsu. Pohyblivost předního tanku byla zajištěna i přes poškození levé strany podvozku.


cz.pinterest.com

Pz.Kpfw. IV Ausf. H - Foto zveřejněno Wiel Jansenem na Pinterestu.

Foto zveřejněno Wiel Jansenem na Pinterestu.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-Ausf-H-t6417#736477 Verze : 3

Diskuse

Doline, na tvé fotce je Pz. IV H mid, kdy štěrbiny průzorů byly zavařeny a čelní pancíř podvozku byl nasílen na 80mm. Zadní pancíř byl stejný jako u Pz. IV H early. Ochrana proti kulkám na stropě před věží byla stejná jako u Pz. IV H late a J. Všechny vozidla této série měly čističe vzduchu, jak vidno na tvé fotce. Dorazy vozíčků kol mohly být obou typů. Nejvíce fotek Pz. IV H mid v této podobě je známých z 12 SS Hitlerjugend.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-IV-Ausf-H-t6417#291861 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více