Main Menu
User Menu

CZK - MLOK (mobilní letištní osvětlovací komplet)

MLOK (Portable Airfield Lighting set)

Mobilní letištní osvětlovací komplet "MLOK"


Světlotechniká letištní souprava byla vyráběna zaniklým "Elektrosignálem" a vzniklo několik verzí: MLOK-1, MLOK-2, MLOK-P.


Slouží k vybavení VPD, jejího předpolí a okolí světelnými návěstidly.Zdroj
Let-51-70 - Systémy a prostředky RTZ, vydání I. z roku 1967 a vydání II. z roku 1982
URL : https://www.valka.cz/CZK-MLOK-mobilni-letistni-osvetlovaci-komplet-t63659#227073Verze : 0
Mobilní letištní osvětlovací komplet MLOK-2


Tato verze světlotechnické soupravy vznikla modernizací a doplněním MLOK-1.
Je vybavena tak, aby bylo možné sestavit světelný obrazec SP-2, zabezpečující hlavní ai vedlejší směr přistání (mimo přibližovací osovou řadu). Soupravu lze použít za každého počasí a v každé roční době.
Zvláštností soupravy je, že obvody světelných návěstidel jsou napájeny seriově.


Složení:
Celá souprava se skládá ze dvou shodných polovin, které je možné použít samostatně.


Polovinu soupravy tvoří:
- 1 automobil Tatra 138 VNM neboT-148 VNM (případně Tatra 138 VN nebo T-148 VN) s upravenou nástavbou pro uložení světelných návěstidel, cívek s kabely a další příslušenství
- 1 skříňový přívěs A3 JS-511 s řídícím pracovištěm a 3 zdroje konstantního proudu ZKP-3M
- 1 elektrocentrála EC 30 kVA (T 603)
CZK - MLOK (mobilní letištní osvětlovací komplet) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-MLOK-mobilni-letistni-osvetlovaci-komplet-t63659#227365Verze : 0
Mobilní letištní osvětlovací komplet MLOK-P


Tato světlotechnická souprava je určena k vybavení pojížděcích a spojovacích drah na polních i stálých letištích světelnými návěstidly pro zabezpečení pojíždění letounů za ZPP a v noci.
Je doplňkem soupravy MLOK-1 nebo MLOK-2.


Souprava je umístěna na 1 automobilu T 138 VN nebo 148 VN s upravenou nástavbou pro uložení:
112 světelných návěstidel, soupravy cívek s kabely
2 ovládací skříně k napájení seriových smyček
1 elektrocentráu 3 kVA s příslušenstvím
+ truhlíky se stínícími kryty návěstidel MLOK-2


(Jako příves může převážet mobilní soupravu sestupových návěstidel SEDLO (Upravený přívěs P-78-V)
CZK - MLOK (mobilní letištní osvětlovací komplet) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-MLOK-mobilni-letistni-osvetlovaci-komplet-t63659#227368Verze : 0
Pár fotek z archivu
CZK - MLOK (mobilní letištní osvětlovací komplet) - 1/2 polovina soupravy za přesunu

1/2 polovina soupravy za přesunu
CZK - MLOK (mobilní letištní osvětlovací komplet) - Pohled do interiéru vleku, tvořící řídící pracoviště

Pohled do interiéru vleku, tvořící řídící pracoviště
CZK - MLOK (mobilní letištní osvětlovací komplet) - Všesměrové (dráhové) návěstidlo

Všesměrové (dráhové) návěstidlo
CZK - MLOK (mobilní letištní osvětlovací komplet) - Světlometné návěstidlo

Světlometné návěstidlo
CZK - MLOK (mobilní letištní osvětlovací komplet) - Zábleskové návěstidlo

Zábleskové návěstidlo
URL : https://www.valka.cz/CZK-MLOK-mobilni-letistni-osvetlovaci-komplet-t63659#291879Verze : 0
Souprava MLOK umožňovala rozvinutí a zabezpečení VPD dle světelného obrazce LUČ-57, MLOK-2 po doplnění návěstidly - zejména zábleskovou řadou pak světelný obrazec SP-2.
CZK - MLOK (mobilní letištní osvětlovací komplet) - Světelný obrazec LUČ-57

Světelný obrazec LUČ-57
CZK - MLOK (mobilní letištní osvětlovací komplet) - Světelný obrazec SP-2 vč. sestupových návěstidel SEDLO

Světelný obrazec SP-2 vč. sestupových návěstidel SEDLO
CZK - MLOK (mobilní letištní osvětlovací komplet) - Sestupové návěstidlo SEDLO

Sestupové návěstidlo SEDLO
CZK - MLOK (mobilní letištní osvětlovací komplet) - Souprava sestupových návěstidel SEDLO v mobilním provedení

Souprava sestupových návěstidel SEDLO v mobilním provedení
CZK - MLOK (mobilní letištní osvětlovací komplet) - Pohled na skupinu návěstidel na levé straně prahu VPD

Pohled na skupinu návěstidel na levé straně prahu VPD
URL : https://www.valka.cz/CZK-MLOK-mobilni-letistni-osvetlovaci-komplet-t63659#291889Verze : 0
Komponenty soupravy MLOK-P
CZK - MLOK (mobilní letištní osvětlovací komplet) - Všesměrové návěstidlo

Všesměrové návěstidlo
CZK - MLOK (mobilní letištní osvětlovací komplet) - Ovládací skříň

Ovládací skříň
URL : https://www.valka.cz/CZK-MLOK-mobilni-letistni-osvetlovaci-komplet-t63659#291898Verze : 0
Světelný obrazec SP-2


1. Naváděcí osová řada – světlometná návěstidla s červeným filtrem


2. Vstupní světelný horizont je umístěn 850 až 1. 200 m od vstupního prahu VPD (na úrovni BPRNS).
Tvoří jej 12 (6 + 6) světlometných návěstidel s červeným filtrem.


3. Přibližovací řada
– tvoří ji dvě řady světlometných návěstidel s červeným filtrem po obou stranách přiblížení v roztečích 85 – 100 m.


4. Prahová příčka
– tvoří ji záblesková světlometná návěstidla se zeleným a červeným filtrem (4 páry po levé straně a 4 páry po pravé straně vstupního prahu VPD).


5. Postranní dráhová řada (jako u obrazce LUČ-57).


6. Koncová příčka
– tvoří ji 4 záblesková světlometná návěstidla s červeným filtrem.


7. Vzletová soustava – slouží k orientaci při vzletovém manévru a tvoří ji:
7.a) Vzletová osová řada
– tvoří ji světlometná návěstidla s červeným filtrem v ose vzletu, v roztečích 200 m (poslední je 100 m před vzletovým horizontem).
7.b) Vzletový horizont je ve vzdálenosti 850 – 1200 m za koncovým prahem VPD, tvoří jej světlometná návěstidla s červeným filtrem na trubkových stojanech.
*


Poznámka: Obrazec LUČ-57 byl používán již u souprav LUČ-1D a tam je popsán
URL : https://www.valka.cz/CZK-MLOK-mobilni-letistni-osvetlovaci-komplet-t63659#291917Verze : 0
Souprava sestupových návěstidel „SEDLO(posice 11 obrazce SP-2)

Sestupová návěstidla slouží k navigaci poslední fáze přistání letounů a vrtulníků, když pilot přechází z pilotáže podle přístrojů na vizuální za všech povětrnostních podmínek ve dne i v noci na stálém i polním letišti. Souprava SEDLO byla ve stacionárním provedením zaváděna od r. 1977, později i jako mobilní. (Nástavba přívěsu P-78-V).

Tvoří ji:
- zdroj elektrické energie (el. rozvodná síť nebo vlastní EC 220 V/50 Hz, příkon 5,8 kVA),
- 2 zdroje konstantního proudu /ZKP(napájecí skříně),
- panely pro dálkové ovládání (Ovládání je buď místní nebo z pracoviště řídícího létání),
- souprava kabelů,
- souprava zaměřovacích a měřících přístrojů,
- záložní díly a
- 12 speciálních návěstidel.

Návěstidla se rozmísťují po obou stranách VPD do dvou příček, vzdálených 50 a 260 m od vstupního prahu. Viditelnost světelných signálů soupravy za NPP ve dne je 10 – 12 km, v noci 20 km; za ZPP ve dne 2 – 4 km, v noci 4 – 6 km.

Pokud pilot sestupuje pod správným sestupovým úhlem k bodu podrovnání a odtud k bodu dosednutí, vidí světla přední příčky bílá a světla zadní příčky červená. Při odchylce sestupové výšky – pod svítí obě červeně, nad svítí obě bíle.
***
V současnosti jsou používána sestupová návěstidla PAPI
URL : https://www.valka.cz/CZK-MLOK-mobilni-letistni-osvetlovaci-komplet-t63659#291918Verze : 0
Záblesková soustava (posice 10 obrazce SP-2)


Usnadňuje navedení letadel na přistání za ZPP především na stálém letišti.
Základním prvkem je zábleskové návěstidlo, jehož světelným zdrojem je xenonová nízkotlaká výbojka 80W/1000 V příkon 160 VA, napětí 320 V, vydávající v záblesku, trvajícím několik mikrosekund velký světelný tok, který je usměrněn parabolickým zrcadlem.


V soupravě je 23 zábleskových návěstidel. Napájecí a spouštěcí zdroj se umísťují na BPRNS („bližnou“).
Návěstidla osové zábleskové řady (19 ks) jsou v prodloužené ose VPD na hlavním směru přistání v roztečích po 30 m směrem k vstupnímu prahu VPD. Zdrojem impulzů jsou návěstidla zapalována postupně směrem k vstupnímu prahu.

Na bocích vstupnímu prahu VPD jsou umístěny ještě 2 páry těchto zábleskových návěstidel a zapalují se současně na konci cyklu pro zvýraznění prahu a usnadnění rozpočtu na přistání. Celý cyklus se opakuje 2x za sekundu.
URL : https://www.valka.cz/CZK-MLOK-mobilni-letistni-osvetlovaci-komplet-t63659#291920Verze : 0
Svetlotechnická súprava MLOK-P je určená k vybaveniu pojazdových (PD) a spojovacích dráh (SD) poľných i stálych letísk svetelnými návestidlami malej svietivosti pre zabezpečenie pojazdu lietadiel v noci a počas zlej dohľadnosti.


Súprava je doplnkom svetlotechnickej súpravy MLOK-2. Okrem svetelných návestidiel a ich príslušenstva obsahuje úplnú súpravu tieniacich krytov pre maskovanú prevádzku súpravy MLOK-2.


Súprava vyznačuje svetelnými návestidlami s modrým filtrom pozdĺžne okraje PD a SD na letiskách.


Pozdĺžne okraje technických stanovísk vyznačuje návestidlami s červeným filtrom.


Napájanie návestidiel je sériové.


Súprava je umiestnená na jednom nákladnom automobile T 138VN, T 148VN.


Súprava môže pracovať ako doplnok inej svetlotechnickej úpravy ako je MLOK-2, prípadne môže byť použitá samostatne.


Ovládanie súpravy:


- miestne z ovládacej skrine,
- diaľkové z pultu diaľkového ovládanie súpravy MLOK-2 – max. 4 km.Súprava obsahuje :


- automobil T 148VN ( T 138VN) s upraveným valníkom s plachtou ( úprava : odstránená pôvodná plachta, jej nosníky, sklopné lavička a zvýšené bočnice),


- svetelné návestidlo s modrým filtrom : 91 ks,


- svetelné návestidlo s červeným filtrom : 21 ks,


- cievka s dvoma vysokonapäťovými káblami 500 V, dĺžky 106 m : 50 ks,


- cievka s troma vysokonapäťovými káblami 500 V, dĺžky 53 m : 2 ks,


- cievka so šňúrou HSS dĺžky 30 m : 3 ks,
- cievka s poľným telefónny káblov PK 2, dĺžky asi 1500 m : 1 ks,


- navijak káblov elektrický s možnosťou núdzového ručného pohonu : 1 ks,


- ovládacia skriňa s podstavcom,


- elektrocentrála 3 kVA s príslušentvom,
- náhradné diely,


- kotviace kolíky návestidiel : 90 ks,


- uzemňovcie závrtné kolíky : 2 ks,


Hlavné technické údaje :TTD vozidla sú zhodné s automobilom T 148VN ( T 138VN)


Súpravou možno vybaviť :


1 pojazdovú dráhu ( PD ) :


- dĺžky max. 2500 m
- šírky max. 100 m.
-
4 spojovacie dráhy ( SD) :


- dľžky max. po 300 m
- šírky max. 50 m.


2 technické stanoviská lietadiel :


- dĺžka max. po 400 m,
- šírka max. 100 m.


Vzájomná vzdialenosť návestidiel : 100 m.


Zákruty sa vyznačujú dvojicou návestidiel.


Viditeľnosť s modrým a červeným filtrom pri dobrej dohľadnosti : min. 500 m


Napájanie el. prúdom 220 V 50 MHz :


- z verejnej siete,
- z vlastnej elektrocentrály 3 kVA


Doba nepretržitej prevádzky


- z verejnej siete : 24 hod.
- z elektrocentrály : asi 6,5 hod.


Obsluha : 3 muži


Doba na rozvinutie alebo zvinutie : 3 hod.


Rýchlosť presunu v km/hod. :


- komunikácia : max. 60
- terén : max. 20Zdroj : Let-22-13 Svetlotechnická súprava MLOK-P Popis a prevádzka – predpis ČSĽA, Praha 1976
CZK - MLOK (mobilní letištní osvětlovací komplet) - MLOK-P v pochodovej polohe.

MLOK-P v pochodovej polohe.
URL : https://www.valka.cz/CZK-MLOK-mobilni-letistni-osvetlovaci-komplet-t63659#354866Verze : 0
Svetlotechnická súprava MLOK-2 slúži k vybaveniu vzletovej a pristávacej dráhy (VPD) letiska a jeho okolia letiskovými svetelnými návestidlami. Súprava zahrnuje vedľa vlastných svetelných návestidiel a napájacie prostriedky a zariadenia a pracovisko pre obsluhu.


Súprava MLOK-2 je určená predovšetkým pre použitie na poľných letiskách, ale je ju možné použiť i na stálom letisku.


Celá súprava sa skladá z dvoch zhodných polovíc, ktoré je možné použiť samostatne. Polovicu súpravy tvorí automobil T-148VNM ( T-138VN), skriňový príves A3 JS-511 a elektrocentrála 30 kVA.


Súprava je vybavená tak, aby bolo možné zostaviť svetelný obrazec, zabezpečujúci hlavný a vedľajší smer pristátia mimo približovaciu osovú radu.


Pri použití na stálom letisku je možné súpravu napojiť na kábel pre diaľkové ovládanie ( DO) a na vhodnom stanovisku umiestniť panel DO.


Dopravné prostriedky súpravy umožňujú prepravu obsluhy vrátane výstroja a výzbroje. Pre obsluhu a údržbu častí súpravy je určený priestor skriňových prívesov, ktoré sú vhodne upravené.


Súpravu je možné použiť za akéhokoľvek počasia a v ktorejkoľvek ročnej dobe.Hlavné technické údaje :


Návestidlami celej súpravy možno vybaviť VPD max. dĺžky 2500 m pri vzdialenosti medzi jednotlivými dráhovými svetelnými návestidlami 100 m a dve približovacie rady vždy o dĺžke 1000 m pri vzdialenosti medzi približovacími svetelnými návestidlami 100 m.


Návestidlami polovice súpravy možno vybaviť VPD max. dĺžky 2500 m pri vzdialenosti medzi jednotlivými dráhovými svetelnými návestidlami 200 m a jednu približovaciu radu o dĺžke 1000 m pri vzdialenosti medzi približovacími svetelnými návestidlami 100 m.


V oboch prípadoch sa predpokladá max. šírka VPD 100 m.


Skriňové prívesy A3 JS-511 u rozvinutie súpravy majú byť umiestnené vo vzdialenosti 300 m od prahu VPD kolmo na jej osu, 100 m od elektrocentrály, alebo vo vzdialenosti max. 100 m od sieťovej prípojky.


Viditeľnosť světelných návestidiel približovaciej rady v noci, pri 100 % svietivosti a dobrej viditelnosti je 35 km, pri VPD je to 16 km.Napájacie napätie : 3x380 V


Rozmery v mm :


Dĺžka : jednej polovice súpravy : 17800
Šírka : 2580 mm
Výška : 3160


Hmotnosť :


- automobilu súpravy : 16800 kg ( s osádkou),
- prívesu A3 JS-511 : 3850 kg
Zdroj : Let-22-10 Svetlotechnická súprava MLOK-2 Popis a prevádzka – predpis ČSĽA, Praha 1976
CZK - MLOK (mobilní letištní osvětlovací komplet) - Špeciálna nadstavba T-138VN.

Špeciálna nadstavba T-138VN.
CZK - MLOK (mobilní letištní osvětlovací komplet) - Navíjanie káblov.

Navíjanie káblov.
CZK - MLOK (mobilní letištní osvětlovací komplet) - Elektrocentrála 30 kVA.

Elektrocentrála 30 kVA.
CZK - MLOK (mobilní letištní osvětlovací komplet) - Popis nadstavby - ľavá strana.

Popis nadstavby - ľavá strana.
CZK - MLOK (mobilní letištní osvětlovací komplet) - Popis nadstavby - pravá strana.

Popis nadstavby - pravá strana.
CZK - MLOK (mobilní letištní osvětlovací komplet) - Pracovisko dozorného elektromechanika.

Pracovisko dozorného elektromechanika.
CZK - MLOK (mobilní letištní osvětlovací komplet) - Panel diaľkového ovládania súpravy MLOK-2.

Panel diaľkového ovládania súpravy MLOK-2.
CZK - MLOK (mobilní letištní osvětlovací komplet) - Rozmerový náčrt automobilu T-138VN súpravy MLOK-2.

Rozmerový náčrt automobilu T-138VN súpravy MLOK-2.
URL : https://www.valka.cz/CZK-MLOK-mobilni-letistni-osvetlovaci-komplet-t63659#360405Verze : 0