Main Menu
User Menu

Doležal, Mikuláš

     
Příjmení:
Surname:
Doležal
Jméno:
Given Name:
Mikuláš
Jméno v originále:
Original Name:
Mikuláš Doležal
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.12.1889 Vlásenice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.10.1941 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
popraven nacisty
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Dolezal-Mikulas-t60250#217231Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Dolezal-Mikulas-t60250#217231Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Doležal
Jméno:
Given Name:
Mikuláš
Jméno v originále:
Original Name:
Mikuláš Doležal
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1905-DD.07.1910 Státní reálka, Telč
DD.10.1910-DD.07.1913 České vysoké učení technické, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1913-DD.05.1914 Škola jednoročních dobrovolníků, Innsbruck
DD.09.1920-DD.11.1921 Kurs pro důstojníky generálního štábu, Praha
DD.11.1921-DD.09.1922 Válečná škola, Praha
DD.10.1929-DD.12.1929 Informační kurs pro generály a plukovníky, Versailles
DD.01.1931-DD.09.1931 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.1914 kadet rakousko-uherské branné moci
01.10.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.09.1915 poručík rakousko-uherské branné moci
20.05.1916 podporučík srbské armády
01.01.1917 podporučík ruské armády
15.10.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
20.09.1918 kapitán legií
01.01.1920 kapitán pěchoty
01.02.1920 major pěchoty
20.09.1922 major generálního štábu
28.06.1923 podplukovník generálního štábu
04.05.1928 plukovník generálního štábu
13.07.1933 brigádní generál
22.01.1938 divisní generál
01.07.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1926-01.01.1927 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Košicích
DD.01.1927-04.05.1928 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Brně
04.05.1928-DD.09.1929 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství v Brně
DD.01.1930-DD.09.1931 Velitel : Pěší pluk 10
DD.12.1933-DD.09.1935 Velitel : 9. pěší brigáda
DD.10.1935-DD.01.1938 Velitel : Vysoká škola válečná
DD.01.1938-DD.09.1938 Velitel : Vysoká škola válečná
05.10.1938-DD.11.1938 Velitel : Velitelství VI. sboru
DD.12.1938-DD.05.1939 Velitel : Vysoká škola válečná

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1913-DD.12.1913 jednoroční dobrovolník Pluku císařských myslivců č. 1, Innsbruck
DD.12.1913-DD.05.1914 vojenské studium, Innsbruck
DD.05.1914-DD.10.1914 velitel pěší čety Pluku císařských myslivců č. 1, Innsbruck a východoevropské válčiště
DD.10.1914-DD.12.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 21, východoevropské válčiště
26.12.1914-26.12.1914 zajetí na východoevropském válčišti
DD.12.1914-DD.05.1916 ruské zajatecké tábory
DD.05.1916-DD.01.1917 velitel pěší čety 1. srbského dobrovolnického pluku, východoevropské válčiště
DD.01.1917-DD.07.1917 důstojník Československého náhradního praporu, Borispol, Bělgorod a Kijev
DD.07.1917-DD.09.1917 velitel pěší čety 8. československého střeleckého pluku, Borispol a Baryševka
DD.09.1917-DD.06.1918 velitel telefonního oddílu 8. československého střeleckého pluku, Baryševka a přesun
DD.06.1918-DD.10.1918 velitel technické roty 8. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.10.1918-DD.01.1919 nemocniční ošetřování
DD.01.1919-DD.04.1919 přednosta spojovací služby velitelství 3. československé střelecké divise, sibiřské válčiště
DD.04.1919-DD.07.1919 velitel evakuační roty, Vladivostok a přesun
DD.07.1919-DD.02.1920 repatriační a zdravotní dovolená
DD.02.1920-DD.09.1920 velitel Hraničářského praporu 4, Vimperk
DD.09.1920-DD.09.1922 vojenské studium, Praha
DD.09.1922-DD.09.1923 přednosta oddělení štábu Zemského vojenského velitelství pro Moravu a Slezsko, Brno
DD.09.1923-DD.03.1924 podnáčelník štábu Zemského vojenského velitelství pro Moravu a Slezsko, Brno
DD.03.1924-DD.10.1924 zahraniční odborná stáž, Beograd
DD.10.1924-DD.09.1925 podnáčelník štábu Zemského vojenského velitelství pro Moravu a Slezsko, Brno
DD.09.1925-DD.10.1926 podnáčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Brně, Brno
DD.10.1926-DD.01.1927 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Košicích, Košice
DD.01.1927-DD.10.1929 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Brně, Brno
DD.10.1929-DD.12.1929 vojenské studium, Versailles
DD.12.1929-DD.01.1930 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství v Brně, Brno
DD.01.1930-DD.01.1931 velitel Pěšího pluku 10, Brno
DD.01.1931-DD.09.1931 vojenské studium, Praha
DD.09.1931-DD.12.1933 první zástupce náčelníka Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.12.1933-DD.09.1935 velitel Pěší brigády 9, České Budějovice
DD.09.1935-DD.09.1938 velitel Vysoké školy válečné, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Československé vojenské mise pro Jugoslávii, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.12.1938 velitel Sboru VI, branná pohotovost státu
DD.12.1938-DD.05.1939 velitel Vysoké školy válečné, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1921

Pamětní Kříž na válku 1916-1919
Commemorative Cross of the War 1916-1919
Crucea Comemorative a Razboiului 1916-1919
-

DD.MM.1922

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1923

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal for War 1914-1918
Spomenica rata 1914-1918
-

- DD.MM.1926 -

-
-
Řád bílého orla, 5. třída, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců

DD.MM.1929

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

- DD.MM.1930 -

-
-
Řád bílého orla, 4. třída, Jugoslávie

DD.MM.1933

Řád Rumunské hvězdy 3. třída
Order of Star of Romania 3rd Class
Ordinul Steaua României Comandor
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Dolezal-Mikulas-t60250#375758Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Dolezal-Mikulas-t60250#375758Version : 0
MOD
Divizní generál Mikuláš Doležal (6 Dec 1889 - 1 Oct 1941)
30 Sep 1931 - 31 Dec 1933: Deputy Chief of the General Staff
31 Dec 1933 - 29 Sep 1935: Commanding Officer, 9th Infantry Brigade
30 Sep 1935 - ? 1938: Commandant, Military Academy
? 1938 - Sep 1938: Commander of Engineers
Sep 1938 - 5 Oct 1938: Chief of the Military Mission to Yugoslavia
5 Oct 1938 - ?: General Officer Commanding, VI. Army CorpsSources:
Pořadní listina generálů zbrani (Schematismus) 1925, 1930 (Vojenský ústřední archiv, Praha)
Generalita Republiky Československé, stav listopadu 1920, srpnu 1938 (Vojenský ústřední archiv, Praha)
Československá Generalita: Armádní Generálové 1918-1938 by Jiří Fidler, Petr Havel, Petr Hofman, Vladimír Pilát, Andrej Romaňák, Eduard Stehlík
https://www.vojenstvi.cz/
Andris J. Kursietis, personal archives
URL CZ: https://www.valka.cz/Dolezal-Mikulas-t60250#229162Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Dolezal-Mikulas-t60250#229162Version : 0
Narozen 6. 12. 1889 Vlásenice ( okr. Pelhřimov )
Zemřel 1.10.1941 Praha


Manželka Olga DoležalováObecna škola Božejov
Měšťanská škola Jilemnice
Gymnázium Telč


1909-1913 Česká vysoká škola technická v Praze


1.10.1913 jednoroční dobrovolník u c.k. pluku tyrolských císařských myslivců č. 1 v Innsbrucku


1.8.1914 velitelem čety na ruské frontě


26.12.1914 (30.12.1914*) zajat u Baligradu v Karpatech v hodnosti praporčíka


do 19.5.1916 v ruských zajateckých táborech, naposledy Murom ve Vladimirské oblasti


1.12.1915 ( 15.12.1915*) podává přihlášku k České družině


20.5.1916 kvůli dlouhé době vyřizování jeho žádosti k čs. vojsku nastupuje k 1.Srbské dobrovolnické divizi v Oděse


do 31.12.1916 ve funkci velitele čety v bojích na dobružské frontě


1.1.1917 na vlastní žádost převelen k Čs. legiím, zařezen v hodnosti podporučíka k záložnímu útvaru 1. polního pluku v Borispolu


červen 1917 4.záložní prapor


léto 1917 u 8. střeleckého pluku, se kterým prodělává boje na Ukrajině, Uralu a Sibiři


2.10.1918 raněn u Tagilu, léčil se v Čeljabinské nemocnici


červen 1919 návrat do Československa na lodi z Vladivostoku, kolem Japonska, přes Francii v hodnosti kapitána štábu 3.střelecké divize


1.8.1919 - 31.1.1920 na MNO pobočník generálního inspektora čs. branné moci Josefa Svatopluka Machara


1.2.1920 velitel hraničářského praporu č.4 ve Vimperku


1920 - 1922 posluchač Vojenské Válečné Školy v Praze, odborná stáž Paříž


1.7.1921 velitelství 5. divize v Českých Budějovicích

1.9.1923 podnáčelníkem štábu ZVV Brno

1.10. - 31.12.1926 náčelníkem štábu u ZVV Košice


1.1.1927 - 30.1.1930 náčelník štábu ZVV Brno


31.1.1931 - 29.9.1931 působil jako velitel pěšího pluku č. 10 v Brně

30.9.1931 na MNO, I. zástupcem náčelníka generálního štábu


1.7.1933 povýšen na brigádního generála


31.12.1933 - 29.9.1935 velitel 9. pěší brigády v Českých Budějovicích


1.1.1938 divizní generál

30.9.1935 - léto 1939 velitel Vysoké školy válečné v Praze


září 1938 za mobilizace Velitel čs. vojenské mise v Jugoslávii


5.10.1938 velitel IV. sboru v Jižních čechách


léto 1939 - 4.8.1941 v Ústředním vedení odbojové organisace Obrana Národa, zástupce velite vojenské oblasti Velká Praha


4.8.1941 zatčen Gestapem, vězněn na Pankrátské věznici a vyslechy v Petschkově paláci


1.10.1941 odsouzen a poté zastřelen v jízdárně bývalých dělostřeleckých kasáren v Praze - Ruzyni


28.9.1945 im memoriam udělen Československý válečný kříž 1939 za odbojové zásluhy
* datumy se v různých zdrojích liší
Zdroj: https://www.vuapraha.army.cz/, https://csr-armada.kvalitne.cz/M.Dolezal.html , www.army.cz , https://www.mesto.vimperk.cz/Noviny/2005/vn1205.pdf
URL CZ: https://www.valka.cz/Dolezal-Mikulas-t60250#313658Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Dolezal-Mikulas-t60250#313658Version : 0