Main Menu
User Menu

Adam, Josef

     
Příjmení:
Surname:
Adam
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Adam
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:

Hodnost:
Rank:
generál justiční služby
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
JUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.03.1882 Chlístov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.04.1958 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Nejvyšší vojenský soud, president
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Adam-Josef-t60248#370008Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Adam
Jméno:
Given Name:
Josef
Jméno v originále:
Original Name:
Josef Adam
Všeobecné vzdělání:
General Education:
01.09.1894-23.09.1902 Státní gymnasium, Německý Brod
01.10.1902-04.05.1905 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
01.10.1906-04.03.1911 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.12.1905-06.05.1906 Škola jednoročních dobrovolníků, Litoměřice
10.01.1920-15.05.1920 Kurs pro vojenské soudce, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1907 kadet rakousko-uherské branné moci
01.01.1913 poručík rakousko-uherské branné moci
01.09.1915 nadporučík rakousko-uherské branné moci
06.05.1918 nadporučík legií
15.06.1918 kapitán legií
01.05.1919 major legií
24.12.1919 major pěchoty
01.06.1920 major justiční služby
30.12.1922 podplukovník justiční služby
16.07.1929 plukovník justiční služby
05.03.1936 generál justiční služby
01.10.1939 generál justiční služby ve výslužbě
27.09.1949 brigádní generál ve výslužbě
12.06.1953 generálmajor ve výslužbě
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1934-05.03.1936 Velitel : I./5. oddělení /justiční/
05.03.1936-31.07.1937 Velitel : I./5. oddělení /justiční/
00.08.1937-24.09.1938 Velitel : Nejvyšší vojenský soud
22.10.1938-14.03.1939 Velitel : Nejvyšší vojenský soud

Ručně vyplněné položky:
02.10.1905-01.12.1905 Zeměbranecký pěší pluk č. 12 , jednoroční dobrovolník
01.12.1905-06.05.1906 vojenské studium, Litoměřice
06.05.1906-30.09.1906 Zeměbranecký pěší pluk č. 12, velitel čety
09.12.1912-05.06.1913 Zeměbranecký pěší pluk č. 37, velitel čety
31.07.1914-30.11.1914 Zeměbranecký pěší pluk č. 37, velitel čety
30.11.1914-01.02.1915 nemocniční ošetřování
01.02.1915-01.07.1915 Zeměbranecký pěší pluk č. 37, velitel náhradní roty
01.07.1915-06.08.1916 Zeměbranecký pěší pluk č. 37, velitel roty
06.08.1916-06.05.1918 italské zajetí
06.05.1918-15.06.1918 32. československý střelecký pluk, velitel roty
15.06.1918-05.01.1919 Československý vojenský soud v Itálii, polní žalobce
05.01.1919-15.06.1919 Polní soud československého armádního sboru, předseda
15.06.1919-07.11.1919 Polní soud 7. divise, žalobce
07.11.1919-10.01.1920 Zemské vojenské velitelství pro Čechy, justiční referent
10.01.1920-15.05.1920 vojenské studium, Praha
15.05.1920-17.10.1921 Nejvyšší vojenský soud, tajemník
17.10.1921-26.02.1925 Úřad vojenského prokurátora v Praze, náměstek vojenského prokurátora
26.02.1925-15.09.1925 Zemské vojenské velitelství pro Čechy, justiční referent
15.09.1925-09.11.1925 Zemské vojenské velitelství v Praze, justiční referent
09.11.1925-15.12.1927 Divisní soud Praha, přednosta
15.12.1927-31.03.1929 1. oddělení /vojenské/ Presidia ministerstva národní obrany, přednosta skupiny
31.03.1929-31.12.1929 Divisní soud Praha, přednosta
31.12.1929-15.12.1933 Nejvyšší vojenský soud, rada
15.12.1933-01.10.1934 5. oddělení /justiční/ I. odboru ministerstva národní obrany, zástupce přednosty
01.10.1934-31.07.1937 5. oddělení /justiční/ I. odboru ministerstva národní obrany, přednosta
31.07.1937-01.02.1938 Nejvyšší vojenský soud, vicepresident 01.02.1938-01.10.1939 Nejvyšší vojenský soud, president
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1920

Československá revoluční medaile
Czechoslovak Revolutionary Medal
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1923

Pamětní medaile na sjednocení Itálie
United Italy Commemorative Medal
Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia
-

DD.MM.1925

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-


Poznámka:
Note:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz
Zdroje:
Sources:

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
Maskalík, Alex: Elita armády. Československá vojenská generalita 1918-1992. Banská Bystrica, HWSK 2012.
URL : https://www.valka.cz/Adam-Josef-t60248#375755Verze : 0
MOD