Main Menu
User Menu

Zemské vojenské velitelství v Praze [1925-1938]

Land Military Command in Prague

     
Název:
Name:
Zemské vojenské velitelství v Praze
Originální název:
Original Name:
Zemské vojenské velitelství v Praze
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1925
Předchůdce:
Predecessor:
Zemské vojenské velitelství pro Čechy
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 102
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1925-25.09.1938 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
15.09.1925-25.09.1938 Praha, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
15.09.1925-31.01.1926 Syrový, Jan (generál IV. hodnostní třídy)
31.01.1926-21.12.1926 Drobný, Jan (generál IV. hodnostní třídy)
21.12.1926-16.12.1927 Drobný, Jan (generál III. hodnostní třídy)
16.12.1927-DD.07.1928 Drobný, Jan (armádní generál)
00.07.1928-26.06.1931 Bílý, Josef (divisní generál)
26.06.1931-01.04.1935 Bílý, Josef (armádní generál)
01.04.1935-09.10.1935 Kopal, Václav (divisní generál)
09.10.1935-15.11.1935 Petřík, Václav (brigádní generál)
15.11.1935-25.09.1938 Vojcechovský, Sergej (armádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.09.1925-DD.10.1926 Hrabčík, František (plukovník generálního štábu)
00.10.1926-04.05.1928 Kálal, Bohuslav (podplukovník generálního štábu)
04.05.1928-DD.09.1929 Kálal, Bohuslav (plukovník generálního štábu)
00.09.1929-DD.09.1930 Marvan, František (plukovník generálního štábu)
00.09.1930-DD.01.1931 Hanák, Rudolf (plukovník generálního štábu)
00.01.1931-DD.08.1931 Kotík, Ladislav (podplukovník generálního štábu)
00.08.1931-21.02.1933 Hanák, Rudolf (plukovník generálního štábu)
21.02.1933-DD.09.1934 Hanák, Rudolf (brigádní generál)
00.09.1934-15.10.1935 Janáček, Josef (brigádní generál)
15.10.1935-DD.12.1936 Klein, Karel (podplukovník generálního štábu)
00.12.1936-DD.12.1937 Miklík, Miroslav (brigádní generál)
00.12.1937-25.09.1938 Kašpárek, Ludvík (plukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1925-15.10.1935 1. divise
15.09.1925-15.10.1937 1. jezdecká brigáda
15.09.1925-15.10.1935 2. divise
15.09.1925-15.10.1935 3. divise
15.09.1925-15.10.1935 4. divise
15.09.1925-15.10.1935 5. divise
15.09.1925-01.01.1934 Letecký pluk 1
15.09.1925-01.01.1937 Telegrafní prapor 1, velitelství
15.09.1925-24.09.1938 Velitelství zemského dělostřelectva v Praze
15.09.1925-30.09.1936 Velitelství zemského ženijního vojska v Praze
15.09.1925-15.09.1933 Vozatajský prapor 1
15.09.1925-15.09.1933 Vozatajský prapor 2
01.11.1928-01.01.1934 Letecký pluk 4
15.09.1929-01.01.1934 Letecký pluk 6
01.10.1931-01.01.1934 Letecký pluk 5
15.09.1933-15.09.1935 Pluk útočné vozby
15.09.1933-01.01.1937 Telegrafní prapor 5, velitelství
01.01.1934-25.09.1938 Velitelství zemského letectva v Praze
15.10.1935-25.09.1938 I. sbor
15.10.1935-25.09.1938 II. sbor
26.09.1936-15.10.1937 4. jezdecká brigáda
15.10.1937-22.05.1938 1. rychlá divise
15.10.1937-24.09.1938 4. rychlá divise
13.09.1938-24.09.1938 1. rychlá divise, velitelství
13.09.1938-23.09.1938 4. rychlá divise, velitelství

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Zemské vojenské velitelství v Praze
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Zemske-vojenske-velitelstvi-v-Praze-1925-1938-t59999#389740Verze : 1
MOD