Main Menu
User Menu

Zemské vojenské velitelství pro Čechy [1919-1925]

Land Military Command for Bohemia

     
Název:
Name:
Zemské vojenské velitelství pro Čechy
Originální název:
Original Name:
Zemské vojenské velitelství pro Čechy
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.10.1919
Předchůdce:
Predecessor:
Zemské vojenské velitelství v Čechách
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1925
Nástupce:
Successor:
Zemské vojenské velitelství v Praze
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.10.1919-15.10.1919 Vrchní velitelství branné moci
15.10.1919-15.09.1925 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
10.10.1919-15.09.1925 Praha, Budova zemského velitelství /

Velitel:
Commander:
10.10.1919-01.11.1919 Diviš, Jan (polní podmaršál)
01.11.1919-DD.08.1920 Diviš, Jan (generál IV. hodnostní třídy)
00.08.1920-29.12.1922 Syrový, Jan (generál V. hodnostní třídy)
29.12.1922-15.09.1925 Syrový, Jan (generál IV. hodnostní třídy)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
10.10.1919-20.07.1921 Gibiš, Hynek (plukovník pěchoty)
20.07.1921-DD.10.1921 Gibiš, Hynek (generál V. hodnostní třídy)
00.10.1921-DD.01.1923 Klein, Karel (podplukovník generálního štábu)
00.01.1923-DD.11.1923 Klein, Karel (plukovník generálního štábu)
00.11.1923-15.09.1925 Hrabčík, František (plukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.10.1919-01.01.1920 7. divise
10.10.1919-01.01.1922 Strojní a osvětlovací prapor
10.10.1919-01.07.1920 Zemský dělostřelecký inspektorát pro Čechy
15.10.1919-01.01.1920 1. divise
17.10.1919-01.01.1920 9. divise
01.01.1920-15.09.1925 1. divise
01.01.1920-15.09.1925 4. divise
01.01.1920-15.09.1925 5. divise
DD.05.1920-15.09.1925 3. divise
01.07.1920-15.09.1925 Velitelství zemského dělostřelectva pro Čechy
06.09.1920-15.09.1925 Letecký pluk 1
25.09.1920-15.09.1925 2. divise
01.10.1920-01.02.1921 Jezdecký pluk 1
01.10.1920-00.05.1921 Jezdecký pluk 10
01.10.1920-01.02.1921 Jezdecký pluk 4
01.10.1920-01.02.1921 Jezdecký pluk 8
01.10.1920-01.02.1921 Jezdecký pluk 9
22.10.1920-01.01.1922 Ženijní pluk 5
16.11.1920-01.01.1922 Ženijní pluk 1
15.12.1920-15.09.1925 Vozatajský prapor 1
15.12.1920-15.09.1925 Vozatajský prapor 2
01.02.1921-15.09.1925 1. jezdecká brigáda
01.01.1922-15.09.1925 Velitelství zemského ženijního vojska pro Čechy
01.11.1922-15.09.1925 Automobilní prapor 1
01.11.1924-15.09.1925 Telegrafní prapor 1, velitelství
15.09.1925-30.09.1936 Automobilní prapor 1

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Zemské vojenské velitelství v Praze
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Zemske-vojenske-velitelstvi-pro-Cechy-1919-1925-t69922#389629Verze : 1
MOD