Main Menu
User Menu

1. dělostřelecká brigáda [1945-1950]

1st Artillery Brigade

     
Název:
Name:
1. dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
1. dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
1. protitanková brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1950
Nástupce:
Successor:
33. protitanková brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-15.09.1950 Velitelství dělostřelectva 1. oblasti
15.09.1950-01.11.1950 Velitelství dělostřelectva ministerstva národní obrany
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-DD.MM.1946 Lovosice, kasárny /
DD.MM.1946-DD.MM.1949 Slaný, kasárny /
DD.MM.1949-01.11.1950 Rokycany, Dělostřelecké kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-25.10.1946 Svoboda, Karel (Plukovník)
25.10.1946-DD.05.1947 Svoboda, Karel (Brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.1945-01.11.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký pluk 201
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký pluk 202
01.10.1947-01.11.1950 Dělostřelecký pluk 207
01.10.1947-01.11.1950 Dělostřelecký pluk 208
01.10.1949-01.11.1950 Dělostřelecký pluk 203

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-DD.MM.1946 VÚ 0000 Lovosice
DD.MM.1946-DD.MM.1949 VÚ 0000 Slaný
01.10.1949-01.11.1950 VÚ 8860 Rokycany
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (1. dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/1-delostrelecka-brigada-1945-1950-t59344#309590Verze : 0
MOD