Main Menu
User Menu

259. protiletadlová brigáda [1961-1975]

259th Anti-Aircraft Brigade

     
Název:
Name:
259. protiletadlová brigáda
Originální název:
Original Name:
259. protiletadlová brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
259. protiletadlová dělostřelecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1975
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-01.09.1965 1. armáda
01.09.1965-01.09.1969 Západní vojenský okruh
01.09.1969-01.09.1975 1. armáda
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-01.09.1975 Plzeň, ? /
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1961-01.02.1975 171. protiletadlový pluk
01.09.1961-01.02.1975 173. protiletadlový pluk
01.09.1965-01.09.1969 201. protiletadlový pluk
01.02.1975-01.09.1975 171. protiletadlový raketový pluk

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.1967-01.09.1975 Protiletadlová brigáda Gottwaldovy protiletadlové baterie mezinárodních brigád ve Španělsku
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
01.09.1961-01.09.1975 VÚ Plzeň
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA-00082 (259. protiletadlová brigáda)
URL : https://www.valka.cz/259-protiletadlova-brigada-1961-1975-t57174#406827Verze : 0
MOD