Main Menu
User Menu

259. protiletadlová dělostřelecká brigáda [1956-1961]

259th Anti-Aircraft Artillery Brigade

     
Název:
Name:
259. protiletadlová dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
259. protiletadlová dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1956
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1961
Nástupce:
Successor:
259. protiletadlová brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1956-15.07.1958 1. vojenský okruh
15.07.1958-01.09.1961 1. armáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1956-01.09.1961 Plzeň, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1956-01.09.1961 171. protiletadlový dělostřelecký pluk
01.10.1956-01.09.1961 173. protiletadlový dělostřelecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (259. protiletadlová dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/259-protiletadlova-delostrelecka-brigada-1956-1961-t118116#406829Verze : 0
MOD