Main Menu
User Menu

V. odbor /intendanční/ ministerstva [1937-1938]

5th Department /Logistic/ of the Ministry

     
Název:
Name:
V. odbor /intendanční/ ministerstva
Originální název:
Original Name:
V. odbor /intendanční/ ministerstva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.07.1937
Předchůdce:
Predecessor:
V. odbor /správní/ ministerstva
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
27.07.1937-24.09.1938 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
27.07.1937-24.09.1938 Praha, Budova ministerstva /
Přednosta / náčelník:
Chief:
27.07.1937-24.09.1938 Suchý, Václav (generál šéf intendantstva)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.07.1937-01.07.1938 V./1. oddělení /intendanční/
27.07.1937-24.09.1938 V./2. oddělení /zásobovací/
27.07.1937-24.09.1938 V./3. oddělení /finanční a komerční/
27.07.1937-24.09.1938 V./4. oddělení /účetní a kontrolní/
01.07.1938-24.09.1938 V./1. oddělení /platů a náležitostí/
01.07.1938-24.09.1938 V./5. oddělení /intendanční/

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/V-odbor-intendancni-ministerstva-1937-1938-t57089#246666Verze : 2
MOD
V. odbor /intendanční/ ministerstva [1937-1938]


Odbor vznikl 27. července 1937 přejmenováním z V. odboru /správního/ ministerstva [1927-1937] na základě denního rozkazu ministra národní obrany, čj. 53/1937.
Nacházel se v Praze a podléhal přímo ministrovi národní obrany.
URL : https://www.valka.cz/V-odbor-intendancni-ministerstva-1937-1938-t57089#206491Verze : 0
MOD
Součástí odboru byla:
kancelář přednosty,
V./1. oddělení /intendanční/ ministerstva [1927-1938] (červenec 1937 – červenec 1938),
V./1. oddělení /platů a náležitostí/ ministerstva [1938] (červenec 1938 – září 1938),
V./2. oddělení /zásobovací/ ministerstva [1937-1938] (červenec 1937 – září 1938),
V./3. oddělení /finanční a komerční/ ministerstva [1927-1938] (červenec 1937 – září 1938),
V./4. oddělení /účetní a kontrolní/ ministerstva [1927-1938] (červenec 1937 – září 1938),
V./5. oddělení /intendanční/ ministerstva [1938] (červenec 1938 – září 1938),
pomocná kancelář.
URL : https://www.valka.cz/V-odbor-intendancni-ministerstva-1937-1938-t57089#246521Verze : 0
MOD