Main Menu
User Menu

V. odbor /správní/ ministerstva [1927-1937]

5th Department /Administrative/ of the Ministry

     
Název:
Name:
V. odbor /správní/ ministerstva
Originální název:
Original Name:
V. odbor /správní/ ministerstva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1927
Předchůdce:
Predecessor:
Správní odbor
Datum zániku:
Disbanded:
27.07.1937
Nástupce:
Successor:
V. odbor /intendanční/ ministerstva
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.01.1927-27.07.1937 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
01.01.1927-27.07.1937 Praha, Budova ministerstva
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.01.1927-16.12.1927 Pešek, Josef (generál V. hodnostní třídy)
16.12.1927-04.05.1928 Pešek, Josef (generál intendantstva)
04.05.1928-DD.06.1936 Pešek, Josef (generál šéf intendantstva)
DD.06.1936-21.07.1937 Suchý, Václav (generál intendantstva)
21.07.1937-27.07.1937 Suchý, Václav (generál šéf intendantstva)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1927-27.07.1937 V./1. oddělení /intendanční/
01.01.1927-01.01.1937 V./2. oddělení /zásobovací a ubytovací/
01.01.1927-27.07.1937 V./3. oddělení /finanční a komerční/
01.01.1927-27.07.1937 V./4. oddělení /účetní a kontrolní/
01.01.1937-27.07.1937 V./2. oddělení /zásobovací/

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/V-odbor-spravni-ministerstva-1927-1937-t70017#574092Verze : 3
MOD
V. odbor /správní/ ministerstva [1927-1937]


Odbor vznikl 1. ledna 1927 přejmenováním ze @Správního odboru Ministerstva národní obrany na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 42.000-pres.šéf.1926.
Nacházel se v Praze a podléhal přímo ministrovi národní obrany.
Odbor byl 27. července 1937, na základě denního rozkazu ministra národní obrany, čj. 53/1937, přejmenován na V. odbor /intendanční/ ministerstva [1937-1938].
URL : https://www.valka.cz/V-odbor-spravni-ministerstva-1927-1937-t70017#246516Verze : 0
MOD
Součástí odboru byla:
kancelář přednosty,
V./1. oddělení /intendanční/ ministerstva [1927-1938] (leden 1927 - červenec 1937),
V./2. oddělení /zásobovací a ubytovací/ ministerstva [1927-1937] (leden 1927 - leden 1937),
V./2. oddělení /zásobovací/ ministerstva [1937-1938] (leden 1937 - červenec 1937),
V./3. oddělení /finanční a komerční/ ministerstva [1927-1938] (leden 1927 - červenec 1937),
V./4. oddělení /účetní a kontrolní/ ministerstva národní obrany [1927-1938] (leden 1927 - červenec 1937),
pomocná kancelář.
URL : https://www.valka.cz/V-odbor-spravni-ministerstva-1927-1937-t70017#246517Verze : 0
MOD