Main Menu
User Menu

Suchý, Václav

     
Příjmení:
Surname:
Suchý
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Suchý
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál šéf intendantstva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
JUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.01.1881 Plzeň /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
27.05.1966 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Suchy-Vaclav-t105685#377760Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Suchý
Jméno:
Given Name:
Václav
Jméno v originále:
Original Name:
Václav Suchý
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1892-DD.06.1900 Městské gymnasium, Plzeň
DD.10.1900-DD.06.1905 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1905-DD.02.1906 Škola jednoročních dobrovolníků, Plzeň
DD.07.1917-DD.10.1917 Důstojnický kurs, Borispol
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1906 kadet rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
01.02.1915 nadporučík rakousko-uherské branné moci
04.10.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
10.10.1918 podkapitán legií
06.01.1919 kapitán legií
17.01.1919 major legií
22.04.1920 podplukovník legií
20.06.1920 podplukovník správní služby
01.01.1923 podplukovník účetního kontrolnictva
28.06.1923 plukovník účetního kontrolnictva
01.11.1926 plukovník intendantstva
30.12.1929 generál intendantstva
21.07.1937 generál šéf intendantstva
01.04.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.04.1925-01.11.1926 Velitel : 37. oddělení /finanční a komerční/
01.11.1926-01.01.1927 Velitel : 37. oddělení /finanční a komerční/
01.01.1927-30.12.1929 Velitel : V./3. oddělení /finanční a komerční/
30.12.1929-DD.06.1936 Velitel : V./3. oddělení /finanční a komerční/
DD.06.1936-21.07.1937 Velitel : V. odbor /správní/ ministerstva
21.07.1937-27.07.1937 Velitel : V. odbor /správní/ ministerstva
27.07.1937-24.09.1938 Velitel : V. odbor /intendanční/ ministerstva
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : V. odbor /intendanční/ ministerstva

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1905-DD.11.1905 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 35, Plzeň
DD.11.1905-DD.02.1906 vojenské studium, Plzeň
DD.02.1906-DD.09.1906 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 35, Plzeň
DD.08.1914-DD.11.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 35, východoevropské válčiště
DD.11.1914-DD.01.1915 nemocniční ošetřování
DD.01.1915-DD.06.1915 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 35, východoevropské válčiště
20.06.1915-20.06.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.06.1915-DD.05.1917 ruské zajatecké tábory
DD.05.1917-DD.07.1917 dobrovolník Československého náhradního praporu, Darnica
DD.07.1917-DD.10.1917 vojenské studium, Borispol
DD.10.1917-DD.01.1918 velitel pěší čety 5. československého střeleckého pluku, Borispol
DD.01.1918-DD.01.1919 hospodář 5. československého střeleckého pluku, Borispol, přesun a sibiřské válčiště
DD.01.1919-DD.12.1919 správce zásobovacího sboru Československého vojska na Rusi, sibiřské válčiště
DD.12.1919-DD.06.1920 zástupce náčelníka Komise pro likvidaci majetku, sibiřské válčiště a přesun
DD.06.1920-DD.10.1920 repatriační dovolená
DD.10.1920-DD.03.1921 zástupce přednosty odboru Likvidačního úřadu zahraničních vojsk, Praha
DD.03.1921-DD.04.1925 důstojník Hospodářské správní kontroly ministerstva, Praha
DD.04.1925-DD.11.1926 přednosta skupiny 37. oddělení /finančního a komerčního/ ministerstva, Praha
DD.11.1926-DD.01.1927 přednosta 37. oddělení /finančního a komerčního/ ministerstva, Praha
DD.01.1927-DD.07.1936 přednosta V./3. oddělení /finančního a komerčního/ ministerstva, Praha
DD.07.1936-DD.12.1936 zástupce přednosty V. odboru /správního/ ministerstva, Praha
DD.12.1936-DD.07.1937 přednosta V. odboru /správního/ ministerstva, Praha
DD.07.1937-DD.03.1939 přednosta V. odboru /intendančního/ ministerstva, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Suchy-Vaclav-t105685#377761Verze : 0
MOD