Main Menu
User Menu

719. noční bombardovací letecký pluk [1941-1945]

719th Night Bomber Aviation Regiment

719. nočný bombardovací letecký pluk

719-й ночной бомбардировочный авиационный полк (719 нбап / нлбап)

     
Název:
Name:
719. noční bombardovací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
719-й ночной бомбардировочный Галацкий авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
05.11.1941
Předchůdce:
Predecessor:
Nočný bombardovací letecký pluk Juhozápadného frontu
Datum zániku:
Disbanded:
DD.03.1945
Nástupce:
Successor:
3. pluk bombardovacího letectva (3 Pułk Lotnictwa Bombowego)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
05.11.1941-DD.02.1942 19. bombardovací letecká divize
DD.05.1942-DD.11.1942 208. noční bombardovací letecká divize
DD.11.1942-DD.03.1945 262. noční bombardovací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Poltava, ? /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Charkov, ? /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Belgorod, ? /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Rostov, ? /

Velitel:
Commander:
05.11.1941-DD.06.1942 Maximov, Grigorij Vladimirovič (Major / Mайор)
DD.06.1942-DD.MM.1945 Baženov, Michail Alexandrovič (Polkovnik / Полковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
09.09.1944-DD.MM.RRRR Galacký
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- náčelník štábu: podplukovník Arkadij Vladimírovič Ajzenštat (Айзенштат Аркадий Владимирович)

- v bojujúcej armáde od 05.11.1941 do 18.09.1944
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
https://allaces.ru/sssr/struct/p/bap719.php
Н.А. Немцев, 719-й ночной бомбардировочный (https://kshen.ucoz.ru/book/719.htm)
URL : https://www.valka.cz/719-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1941-1945-t52810#563139Verze : 2
MOD
V září 1944 ve stavu 17.letecké armády. V říjnu 1944 převelen na letiště Kazaň, kde byl na jeho základě zformován 3 Pułk Lotnictwa Bombowego polského letectva.


Zdroj: Izydor Koliński, "Regularne jednostki Wojska Polskiego (lotnictwo), MON, Warszawa 1978
URL : https://www.valka.cz/719-nocni-bombardovaci-letecky-pluk-1941-1945-t52810#197915Verze : 0
MOD