Main Menu
User Menu

262. noční bombardovací letecká divize [1942-RRRR]

262nd Night Bomber Aviation Division

262. nočná bombardovacia letecká divízia

262-я ночная бомбардировочная авиационная дивизия (262 нбад)

     
Název:
Name:
262. noční bombardovací letecká divize
Originální název:
Original Name:
262-я ночная бомбардировочная Лозовская Краснознаменная ордена Кутузова авиационная дивизия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.11.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
19.11.1942-DD.MM.RRRR 17. letecká armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
19.11.1942-13.04.1944 Belickij, Gennadij Ivanovič (Polkovnik / Полковник)
13.04.1944-06.10.1944 Belickij, Gennadij Ivanovič (Geněral-major / Генерал-майор)
07.10.1944-DD.02.1946 Tiščenko, Sergej Josifovič (Geněral-major / Генерал-майор)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
22.11.1942-DD.07.1944 Rusanov, Dmitrij Alexejevič (Podpolkovnik / Подполковник)
DD.MM.1944-DD.MM.1944 Birulja, Jevgenij Antonovič1) (Major / Mайор)
DD.07.1944-DD.MM.RRRR Pekin, Anatolij Semjonovič (Polkovnik / Полковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
19.11.1942-DD.MM.RRRR 370. noční bombardovací letecký pluk
19.11.1942-17.06.1943 734. noční lehký bombardovací letecký pluk
19.11.1942-DD.MM.1945 993. noční bombardovací letecký pluk
DD.11.1942-DD.03.1945 719. noční bombardovací letecký pluk
17.06.1943-DD.MM.RRRR 97. gardový noční bombardovací letecký pluk
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR 371. noční bombardovací letecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
23.09.1943-DD.MM.RRRR Lozovská
Vyznamenání:
Decorations:
13.02.1944 Rad červenej zástavy
DD.MM.RRRR Rad Kutuzova 2. stupňa
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde od 19.11.1942 do 09.05.1945

1) dočasne poverený
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 6 jazdeckých, tankových, vzdušných výsadkových divízií a správ delostreleckých, protilietadlových, mínometných, leteckých a stíhacích divízií, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 168780 z roku 1956 (Перечень № 6 кавалерийских, танковых, воздушно-десантных дивизии и управлении артиллерийских, зенитно-артиллерийских, минометных, авиационных и истребительных дивизий входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.. Приложение к директиве Генерального штаба 1956 г. № 168780)
https://allaces.ru/sssr/struct/d/bad262.php
https://www.proza.ru/2014/08/11/925
URL : https://www.valka.cz/262-nocni-bombardovaci-letecka-divize-1942-RRRR-t195617#621688Verze : 0
MOD
Z Bojového poriadku štábu 262. nočnej bombardovacej leteckej divízie z 26.04.1944 je zrejmé, že tento podpísal ako náčelník štábu major Birulja.

Z návrhu na udelenie vyznamenania však vyplýva, že major Birulja zastával v divízii funkciu náčelníka operatívno-prieskumného oddelenia štábu a len po určité obdobie (označené v návrhu napr. ako "často", alebo "počas prebiehajúcej operácie 3. ukrajinského frontu") vykonával funkciu za náčelníka štábu.

pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/262-nocni-bombardovaci-letecka-divize-1942-RRRR-t195617#621694Verze : 12
MOD