Main Menu
User Menu

1. spojovací letka [1963-1974]

1st Air Courier Squadron

     
Název:
Name:
1. spojovací letka
Originální název:
Original Name:
1. spojovací letka
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1963
Předchůdce:
Predecessor:
1. vrtulníková letka
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1974
Nástupce:
Successor:
1. spojovací letka
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1963-01.09.1965 Štáb 10. letecké armády
01.09.1965-01.09.1969 Štáb Západního vojenského okruhu
01.09.1969-01.09.1974 Oddělení vojskového letectva 1. armády
Dislokace:
Deployed:
01.09.1963-01.09.1964 Plzeň, letiště
01.09.1964-01.09.1974 Příbram, letiště

Velitel:
Commander:
01.09.1963-01.09.1974
Výzbroj:
Armament:
01.09.1963-01.09.1974
Poznámka:
Note:
01.09.1963-01.09.1964 VÚ 7711 Plzeň
01.09.1964-01.09.1974 VÚ 7711 Příbram
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (1. spojovací letka),
URL : https://www.valka.cz/1-spojovaci-letka-1963-1974-t51211#423648Verze : 1
MOD
1. spojovací letka Příbram (1. spojlt)


Krycí číslo: VÚ 7711


Zřízení: 1.9.1963 - reorganizací z 1. vrtulníkové letky ( 5. slp, pak 45.dpzlp)


Dislokace:
Dobřany / Líně (1963 - 1964)
Příbram (1964 - 1974)Nadřízené stupně:
Velitelství 10. letecké armády (1963 - 1964)
Velitelství ZVO v Příbrami (Od 1.9.1965) .
Velitelství 1. Armády (Od 1.9.1969 )Zrušení: 31.8.1974
URL : https://www.valka.cz/1-spojovaci-letka-1963-1974-t51211#195485Verze : 0
Datum používání
Date of Usage
Stroj
Machine
DD.MM.RRRR-01.09.1974 Mi-4B 0549
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Mi-4 0149
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Mi-4 0199
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Mi-4 0791
URL : https://www.valka.cz/1-spojovaci-letka-1963-1974-t51211#686014Verze : 0
MOD