Main Menu
User Menu

11. střelecká divize [1954-1955]

11th Rifle Division

     
Název:
Name:
11. střelecká divize
Originální název:
Original Name:
11. střelecká divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
11. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
09.05.1955
Nástupce:
Successor:
19. střelecká divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-09.05.1955 3. střelecký sbor
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-09.05.1955 Plzeň, ? /
Velitel:
Commander:
01.11.1954-09.05.1955 Břicháček, František (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1954-09.05.1955 Dittrich, Eduard (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-09.05.1955 11. chemická četa
01.11.1954-09.05.1955 11. protiletadlový oddíl
01.11.1954-09.05.1955 11. průzkumná rota
01.11.1954-09.05.1955 11. raketometný oddíl
01.11.1954-09.05.1955 11. spojovací prapor
01.11.1954-09.05.1955 11. střelecký pluk
01.11.1954-09.05.1955 11. tankosamohybný pluk
01.11.1954-08.05.1955 11. ženijní prapor
01.11.1954-09.05.1955 12. dělostřelecký pluk
01.11.1954-09.05.1955 18. střelecký pluk
01.11.1954-09.05.1955 2. dělostřelecký pluk
01.11.1954-09.05.1955 35. střelecký pluk
01.11.1954-09.05.1955 61. automobilní prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1954-09.05.1955 VÚ 3479 Plzeň
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (11. střelecká divize)
URL : https://www.valka.cz/11-strelecka-divize-1954-1955-t50800#406710Verze : 0
MOD