Main Menu
User Menu

12. střelecká divize [1954-1955]

12th Rifle Division

     
Název:
Name:
12. střelecká divize
Originální název:
Original Name:
12. střelecká divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1954
Předchůdce:
Predecessor:
12. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
09.05.1955
Nástupce:
Successor:
20. střelecká divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1954-09.05.1955 3. střelecký sbor
Dislokace:
Deployed:
01.11.1954-09.05.1955 Karlovy Vary, ? /
Velitel:
Commander:
01.11.1954-09.05.1955 Kováč, Ladislav (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-09.05.1955 12. chemická četa
01.11.1954-09.05.1955 12. průzkumná rota
01.11.1954-09.05.1955 12. raketometný oddíl
01.11.1954-09.05.1955 12. spojovací prapor
01.11.1954-09.05.1955 12. tankosamohybný pluk
01.11.1954-09.05.1955 12. ženijní prapor
01.11.1954-09.05.1955 2. střelecký pluk
01.11.1954-09.05.1955 3. dělostřelecký pluk
01.11.1954-09.05.1955 62. automobilní prapor
01.11.1954-09.05.1955 74. střelecký pluk
01.11.1954-09.05.1955 9. střelecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1954-09.05.1955 VÚ 8038 Karlovy Vary
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (12. střelecká divize)
URL : https://www.valka.cz/12-strelecka-divize-1954-1955-t50799#406781Verze : 0
MOD