Main Menu
User Menu

20. střelecká divize [1955-1958]

20th Rifle Division

     
Název:
Name:
20. střelecká divize
Originální název:
Original Name:
20. střelecká divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.05.1955
Předchůdce:
Predecessor:
12. střelecká divize
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
20. motostřelecká divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.05.1955-01.10.1956 3. střelecký sbor
01.10.1956-15.07.1958 1. vojenský okruh
15.07.1958-01.10.1958 1. armáda
Dislokace:
Deployed:
09.05.1955-01.10.1958 Karlovy Vary, ? /
Velitel:
Commander:
09.05.1955-DD.07.1955 Kováč, Ladislav (Plukovník)
DD.07.1955-28.04.1956 Lalo, Juraj (Podplukovník)
28.04.1956-01.10.1958 Lalo, Juraj (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
09.05.1955-01.11.1955 12. chemická četa
09.05.1955-01.10.1958 12. průzkumná rota
09.05.1955-01.10.1958 12. raketometný oddíl
09.05.1955-01.10.1958 12. spojovací prapor
09.05.1955-01.10.1958 12. tankosamohybný pluk
09.05.1955-01.10.1958 12. ženijní prapor
09.05.1955-01.10.1958 38. dělostřelecký pluk
09.05.1955-01.10.1958 49. střelecký pluk
09.05.1955-01.11.1955 62. automobilní prapor
09.05.1955-01.10.1958 65. střelecký pluk
09.05.1955-01.10.1958 74. střelecký pluk
01.11.1955-01.10.1958 12. četa chemické ochrany

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
09.05.1955-01.10.1958 VÚ 8038 Karlovy Vary
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 20. motostřelecká divize
URL : https://www.valka.cz/20-strelecka-divize-1955-1958-t50865#405858Verze : 0
MOD