Main Menu
User Menu

59. brigáda směrových stanic [1982-1992]

59th Directional Stations Brigade

     
Název:
Name:
59. brigáda směrových stanic
Originální název:
Original Name:
59. brigáda směrových stanic
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1982
Předchůdce:
Predecessor:
59. pluk směrových stanic
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1992
Nástupce:
Successor:
1. pluk dálkových spojů
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1982-01.01.1992 Západní vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
31.10.1982-01.01.1992 Beroun, ? /
Velitel:
Commander:
31.10.1982-DD.MM.1984 Faltýsek, Pavel (Podplukovník)
DD.MM.1984-DD.MM.1989 Matěj, Jan (Plukovník)
DD.MM.1989-01.01.1992 Kolář, Bohumil (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

31.10.1982-01.01.1992 1. prapor
31.10.1982-01.01.1992 2. prapor
31.10.1982-01.01.1992 3. prapor
31.10.1982-01.01.1992 4. prapor
Čestný název:
Honorary Name:
31.10.1982-01.01.1992
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
31.10.1982-01.01.1992 VÚ 9967 Beroun
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond (59. brigáda směrových stanic)
URL : https://www.valka.cz/59-brigada-smerovych-stanic-1982-1992-t50763#409102Verze : 0
MOD
59. brigáda směrových stanic


uváděna i jako 59. brigáda dálkových spojů


Vznik: 1. 11. 1982 reorganizací 59. pluku směrových stanic


Krycí číslo: VÚ 9967


Dislokace: Beroun


Nadřízený stupeň: Západní vojenský okruh


Velitelé:
1982 - 1984 pplk. Pavel Faltýsek
1984 - 1989 plk. Jan Matěj
1989 - 1991 pplk. Bohumil Kolář


Podřízené jednotky:
1. prapor
2. prapor
3. prapor
4. praporZrušení: 31. 12. 1991 reorganizace na 1. pluk dálkových spojů


Zdroj:
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
www.vu9967.cz
archív autora
URL : https://www.valka.cz/59-brigada-smerovych-stanic-1982-1992-t50763#194548Verze : 0
MOD