Main Menu
User Menu
Reklama

1. pluk dálkových spojů [1992-1992]

1st Long Distance Communications Regiment

     
Název:
Name:
1. pluk dálkových spojů
Originální název:
Original Name:
1. pluk dálkových spojů
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1992
Předchůdce:
Predecessor:
59. brigáda směrových stanic
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
1. pluk dálkových spojů
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1992-31.12.1992 Spojovací oddělení
Dislokace:
Deployed:
31.10.1982-01.01.1992 Beroun

Velitel:
Commander:
01.01.1992-DD.MM.1992 Kolář, Bohumil
DD.MM.1992-31.12.1992 Sitár, Ján
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.1992-31.12.1992 1. prapor
01.01.1992-31.12.1992 2. prapor
01.01.1992-31.12.1992 3. prapor
Čestný název:
Honorary Name:
01.01.1992-31.12.1992
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.01.1992-31.12.1992 VÚ 9967 Beroun
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond (1. pluk dálkových spojů)
URL : https://www.valka.cz/1-pluk-dalkovych-spoju-1992-1992-t50764#409103Verze : 0
MOD
1. pluk dálkových spojůVznik: 1. 1. 1992 reorganizací 59. brigády směrových stanic


Krycí číslo: VÚ 9967


Dislokace: Beroun


Nadřízený stupeň: Vojenské velitelství Západ


Velitelé:
1992 pplk. Bohumil Kolář
1992 pplk. Ján Sitár


Podřízené jednotky:
1. prapor
2. prapor
3. prapor


Zrušení: 31. 12. 1992 převedení do složení AČR (1. pluk dálkových spojů)


Zdroj:
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
www.vu9967.cz
archív autora
URL : https://www.valka.cz/1-pluk-dalkovych-spoju-1992-1992-t50764#194549Verze : 0
MOD