Main Menu
User Menu
Reklama

Beroun

okr. Beroun

     
Název:
Name:
Beroun
Originální název:
Original Name:
Beroun
Další názvy:
Other Names:
Verona (latinsky), Bern a Beraun (německy), Berona a Berún (česky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Beroun
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°57'49.768"N 14°04'19.187"E
Místní části:
Local Municipalities:
Beroun, Hostim, Jarov, Zavadilka, Závodí, Zdejcina
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1088
Vojenské objekty:
Military Objects:

Masarykovy kasárny
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Pražská brána
Plzeňská brána spolu ze zbytky městských hradeb
Farní kostel sv. Jakuba st.
Plzeňská brána
Kostel Zvěstování Páně
Duslova vila z konce 19. století
Muzea:
Museums:
Muzeum Českého krasu
Městská galerie
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.10.1920-23.05.1938
Pěší pluk 38
38th Infantry Regiment
09.09.1938-15.09.1938
13. rota /kanonová-motorisovaná/ pluku útočné vozby 1
13th Company /Motorised Guns/ of the 1st Armoured Regiment
09.09.1938-24.09.1938
IV. prapor /kanonový motorisovaný/ pluku útočné vozby 1
4th Battalion /Motorised Guns/ of the 1st Armoured Regiment
09.09.1938-25.09.1938
Rota útočné vozby 10/1 /kanonová motorisovaná/
10th Armoured Company of the 1st Armoured Regiment /Motorised Guns/
09.09.1938-25.09.1938
Rota útočné vozby 11/1 /kanonová motorisovaná/
11th Armoured Company of the 1st Armoured Regiment /Motorised Guns/
09.09.1938-25.09.1938
Rota útočné vozby 12/1 /kanonová motorisovaná/
12th Armoured Company of the 1st Armoured Regiment /Motorised Guns/
25.09.1938-DD.10.1938
Pěší pluk 28
28th Infantry Regiment
DD.10.1938-22.10.1938
Pěší pluk 203
203rd Infantry Regiment
25.05.1945-01.10.1945
Pěší pluk 38
38th Infantry Regiment
01.10.1945-01.03.1946
Pěší pluk 21 /motorisovaný/
21st Infantry Regiment /Motorised/
01.03.1946-01.10.1947
Pěší prapor 21 /motorisovaný/
21st Infantry Battalion /Motorised/
00.10.1947-01.09.1950
Dělostřelecký oddíl 185
185th Artillery Division
01.10.1947-01.10.1949
Pěší prapor 38 /motorisovaný/
38th Infantry Battalion /Motorised/
01.10.1949-01.10.1950
Pěší pluk 38 /motorisovaný/
38th Infantry Regiment /Motorised/
01.11.1950-01.01.1951
Mechanisovaný pluk 38
38th Mechanized Regiment
01.01.1951-09.05.1955
38. mechanizovaný pluk
38th Mechanized Regiment
01.10.1958-DD.MM.1960
1. radiotechnická rota
1st Radio Technical Company
DD.09.1959-01.09.1967
4. průzkumný dělostřelecký oddíl
4th Reconnaissance Artillery Division
DD.MM.1960-DD.MM.1979
1. spojovací pluk
1st Signal Regiment
01.09.1967-DD.MM.1969
4. měřický dělostřelecký oddíl
4th Surveying Artillery Division
DD.MM.1979-01.11.1982
59. pluk směrových stanic
59th Directional Stations Regiment
31.10.1982-01.01.1992
1. pluk dálkových spojů
1st Long Distance Communications Regiment
01.11.1982-01.01.1992
59. brigáda směrových stanic
59th Directional Stations Brigade
01.01.1993-30.01.1994
1. pluk dálkových spojů
1st Long Distance Communications Regiment
01.02.1994-30.09.2000
61. spojovací brigáda
61st Signal Brigade
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.mesto-beroun.cz/
portal.gov.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Beroun
URL : https://www.valka.cz/Beroun-t43883#173296Verze : 0

Období:
Period:
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Troops or services located here:

Československo
1918 - 1939
Czechoslovakia
1918 - 1939
10.1920-XX.XXXX - Pěší pluk 38
09.1938-XX.XXXX - IV. prapor Pluku útočné vozby 1
11.1919-XX.XXXX - Doplňovací okresní velitelství BerounZdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
URL : https://www.valka.cz/Beroun-t43883#300376Verze : 0
V roce 1930 mělo město 13 118 obyvatel (z toho 12 725 osob národnosti československé, 273 osob národnosti německé, 6 osob národnosti polské, 36 osob národnosti ruské a 5 osob národnosti židovské)
V období 1.republiky součást politického okresu Hořovice a sídlo soudního okresu.


Zdroj:
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
URL : https://www.valka.cz/Beroun-t43883#369161Verze : 0
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR IV. prapor pěšího pluku č. 88
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl II pěšího pluku č. 88
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Náhradní prapor pěšího pluku č. 88
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Okresní velitelství domobrany č. 38
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Beroun-t43883#416058Verze : 0
MOD
Radnice


Původní budova radnice zde stávala nejpozději od 16. století, kdy byla jednou z mála zděných staveb. Před radnicí se nacházel pranýř, v budově radnice se nacházel hostinec a na jejím dvoře pivovar a konírny. K výrazné přestavbě došlo roku 1561. Došlo ke zrušení pivovaru, ale hostinec fungoval dále. V letech 1901 až 1903 byla budova na základě plánů Františka Coufala přestavěna, přičemž fasádu vyzdobil sochař V. Amort.


Zdroje:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=903
http://www.hrady.cz/wnd_show_text.php?tid=3269
URL : https://www.valka.cz/Beroun-t43883#523453Verze : 0
Kostel sv. Jakuba Většího


Založení kostela se klade do stejného období jako založení města, tedy ke konci 13. století. K první přestavbě došlo roku 1543, roku 1599 došlo k jeho vyhoření a jeho obnova skončila roku 1606. V letech 1677 až 1683 byla přistavěna zvonice pod dohledem pražského stavitele V. Kapouna. Další stavební práce proběhly roku 1736 a v letech 1770 až 1771 byly přistavěny boční empory. Další oprava následovala roku 1784. Poslední významnější úpravy proběhly v letech 1903 až 1907 pod vedením architekta Josefa Fanty.


Zdroje:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=895
http://www.hrady.cz/wnd_show_text.php?tid=31468
Beroun - Foto vlastní

Foto vlastní
Beroun - Foto vlastní

Foto vlastní
Beroun - Foto vlastní

Foto vlastní
Beroun - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Beroun-t43883#523454Verze : 1
Duslova vila


Jedná se o novorenesanční stavbu z roku 1890. Navrhl ji architekt Antonín Wiehl, stavbu realizovali stavitelé Jechenthal a Hněvskovský. Investorem byl Martin Dusl - berounský podnikatel, který si ji dal postavit jako rodinný dům - vilu.


Zdroje:
http://www.turistika.cz/mista/duslova-vila
URL : https://www.valka.cz/Beroun-t43883#523455Verze : 0
Plzeňská (Horní) brána


Jedná se o jednu ze dvou dochovaných městských bran, druhou je brána Pražská (Dolní). Původní brána je součástí městského opevnění z počátku 14. století, avšak doznala několika změn. Přestavěna byla ve století 16. při přestavbě opevnění. Od roku 1508 měla věž orloj s ciferníkem o 24 hodinách a ve vížce se nacházely zvony. Po požáru byla opravena barokně roku 1735. O rok později byl orloj nahrazen hodinami od Františka Gärtnera. Až do roku 1752 se zde vybíralo clo. Další opravy proběhly dále v 18. a v 19. století.


Zdroje:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=2265
http://www.hrady.cz/wnd_show_text.php?tid=31473
URL : https://www.valka.cz/Beroun-t43883#523456Verze : 0
Městské opevnění


Z velké části dochované opevnění města (byť mnohde jen v reliktech), byly založeny již se vznikem královského města, které bylo založeno českým králem Václavem II. roku 1295. Opevnění dostalo čtvercový půdorys. Ze čtyř bran či branek se dochovaly dodnes dvě, a to ty hlavní Horní (Plzeňská) a Dolní (Pražská) (viz příspěvky výše), dále se jedna brána či snad spíše branka nacházela směrem k dnešnímu nádraží, další, severní Svinská branka, pak sloužila nejspíš hlavně k vyhánění prasat na pastvu. Celé opevnění bylo zpevněno asi 40 věžicemi, které předstupovaly před 7 až 9 metrů vysokou hradební zeď. Zakončena byla dřevěným ochozem. Dále bylo opevnění doplněno o parkánovou zeď a zemní val. Přesto bylo město 1. dubna 1421 dobyto husity, kteří poškodili i Pražskou bránu. Nutné opravy a modernizace proběhly zvláště v 15. a 16. století. Dodnes dochované úseky jsou volné přístupné.


Zdroje:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=2293
URL : https://www.valka.cz/Beroun-t43883#523458Verze : 0
Pomník padlým 1. světové války


Nachází se na Husově náměstí. Hlavním motivem je socha Záboje z roku 1924 od sochaře Karla Opatrného.


Zdroje:
http://www.hrady.cz/wnd_show_pic.php?picnum=107756
Beroun - Foto vlastní

Foto vlastní
Beroun - Foto vlastní

Foto vlastní
Beroun - Foto vlastní

Foto vlastní
Beroun - Foto vlastní

Foto vlastní
Beroun - Foto vlastní

Foto vlastní
Beroun - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Beroun-t43883#523459Verze : 1
Kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého
Beroun - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Beroun-t43883#581194Verze : 0
Husovo náměstí
Beroun - Foto vlastní

Foto vlastní
Beroun - Foto vlastní

Foto vlastní
Beroun - Foto vlastní

Foto vlastní
Beroun - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Beroun-t43883#598147Verze : 1
Seydlovo náměstí
Beroun - Foto vlastní

Foto vlastní
Beroun - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Beroun-t43883#598148Verze : 1