Main Menu
User Menu

Pěší pluk 11 [1873-1918]

11th Infantry Regiment / Infanterieregiment Nr. 11

     
Název:
Name:
Pěší pluk 11
Originální název:
Original Name:
Infanterieregiment Nr. 11
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1873
Předchůdce:
Predecessor:
Řadový pěší pluk 11
Datum zániku:
Disbanded:
28.10.1918
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 11
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.08.1914-28.10.1918 37. pěší brigáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1873-DD.MM.1877 Hradec Králové, kasárny /
DD.MM.1877-DD.MM.1880 Plzeň, kasárny /
DD.MM.1884-DD.MM.1889 Praha, kasárny /
DD.MM.1894-DD.MM.1899 České Budejovice, kasárny /
DD.MM.1899-DD.07.1914 Praha, kasárny /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.1914-DD.MM.RRRR Schreitter von Schwarzenfeld, Walter (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Albert Kronprinz von Sachsen
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Johann Georg Prinz von Sachsen
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche Kriegsmarine für 1908, K. k. Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1907.
www.panzernet.net
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-11-1873-1918-t47194#330716Verze : 4
MOD
Peší pluk č. 11 (IR 11)


Infanterieregiment Johann Georg prinz von Sachsen Nr.11
(vytvorený v roku 1629)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberst Walter Ritter Schreitter von Schwarzenfeld
veliteľstvo pluku, III. a IV. prápor (Prag), I. prápor (Pisek), IV. prápor (Prachatitz)
nadriadené útvary: 19. pešia divízia (VIII. armádny zbor)


Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 79% Česi, 20% Sudetskí Nemci, 1% ostatní
doplňovací obvod: Pisek (v súčasnosti Písek v Českej republike)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
IR 11 v zostave 18. pešej brigády 9. pešej divízie (VIII. armádny zbor) – pluk určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbskuhttp://www.austro-hungarian-army.co.uk/
http://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-11-1873-1918-t47194#184518Verze : 0
Pohlednici s fotografií kadetní školy Infanterieregimentu Nr. 11 ( Písek ) odeslal z maďarské Gyuly Kadett Leo Panuška dne 12.11.1915.
Zdroj: http://hynek.domalip.sweb.cz/index.html
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-11-1873-1918-t47194#323028Verze : 1
skupinka vojakov v poli, Inf.Reg.No.11, 7 kom., IV zug datovaná 1.1.1916 prešlá, K.u.K. Feldpostamt 52
zdroj: moja zbierka
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-11-1873-1918-t47194#385894Verze : 2
Výkazník c.a.k. vojska, válečného loďstva, c.k. zemské obrany a královské uherské zemské obrany (1897) uvádza o pluku tieto informácie:
Pluky řádové pěchoty:
11. Jiří, saský princ
Zřízen: 1629
Štáb: Budejovice
velit obvod. okresu: Písek
velitel: plukovník František rytíž Leth z Lethenavy
zdroj:
Vojenský přítel, kalendář na rok 1897
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-11-1873-1918-t47194#386027Verze : 1
Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-11-1873-1918-t47194#410933Verze : 0
Diskuse
Do zbierky pribudla drobnosť - pozostalosť po vojakovi IR11 Karlovi Rockovi (v roku 1919 žijúci v Nemeckom Hof an der Saal).
Strieborná medaila za statočnosť II.triedy, Bronzová medaila za statočnosť s legitimáciou, Karlov vojenský kríž s legitimáciou, Nemecký Čestný kríž svetovej vojny pre frontových bojovníkov s dekrétom, nápsné stužky, spony náprsných stužiek a potvrdenie o vyplatení "likvidačným odd." ministerstva vojny s poznámkou a vyplatení príplatku za medaile - 7,50 DM Smile
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-11-1873-1918-t47194#325752Verze : 0
Našel jsem zdigitalizovanou matriku IR11, určitě se bude někomu hodit při pátrání. Na konci každé knihy je vždy rejstřík jmen v dané knize uvedených, dohledáte zde informace o datu a místu úmrtí, pohřbu, kdo dosvědčil smrt atd...


Matriky pěšího pluku 11 a předchůdcůNa webu digitalniknihovna.cz najdete i matriky dalších pluků. Stačí do vyhledávání napsat "matriky pěšího pluku"
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-11-1873-1918-t47194#580423Verze : 1