Main Menu
User Menu

Pěší pluk 34 [1945-1947]

34th Infantry Regiment

[
     
Název:
Name:
Pěší pluk 34
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 34
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 34
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
Pěší prapor 34
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1947 7. divise
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1947 Opava

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1947 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.06.1945-01.10.1947 Pěší prapor I/34
01.06.1945-01.10.1947 Pěší prapor II/34
01.06.1945-01.10.1947 Pěší prapor III/34
01.06.1945-01.10.1947 Náhradní prapor
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1945-01.10.1947 VÚ 0000 Opava
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha,
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-34-1945-1947-t115016#399991Verze : 0
MOD