Main Menu
User Menu
Reklama

Levice

     
Název:
Name:
Levice
Originální název:
Original Name:
Levice
Další názvy:
Other Names:
Lewenz, Lebentz (nemecky), Léva (maďarsky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Levice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°13'09.45"N 18°36'04.13"E
Místní části:
Local Municipalities:
Mestské časti: Čankov, Géňa, Horša, Kalinčiakovo, Krížny vrch, Ladislavov dvor, Malý Kiar, Nixbrod
Sídliská: Rybníky I, Rybníky II, Rybníky III, Rybníky V, Vinohrady
Ostatné časti: Cigánka, Nová osada
Osady: Čudo, Margita-Ilona, Márklyho majer
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1156
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Levický hrad
rímskokatolícky kostol sv. Michala archanjela z roku 1780
rímskokatolícky kostol sv. Jozefa z roku 1675
kalvínsky kostol z roku 1785
klasicistický evanjelický kostol z roku 1789
synagóga z roku 1857
pomník obetiam druhej svetovej vojny na Námestí hrdinov
socha Milana Rastislava Štefánika - park
pamätná busta Ľudovíta Štúra - na ulici Ľudovíta Štúra
pamätná tabuľa Kalmána Kittenberga
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Imrich Karvaš - slovenský národohospodár
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
31.07.1919-DD.MM.RRRR
Domobranecký prapor č. 39
-
31.07.1919-DD.08.1919
Kombinovaný pěší pluk č. 111
111th Combined Infantry Regiment
01.01.1920-DD.07.1920
20. pěší brigáda
20th Infantry Brigade
01.10.1920-DD.01.1921
Pěší pluk 7
7th Infantry Regiment
15.09.1933-24.09.1938
1. rota cyklistického praporu 3
1st Company of the 3rd Bicycle Battalion
15.09.1933-24.09.1938
2. rota cyklistického praporu 3
2nd Company of the 3rd Bicycle Battalion
15.09.1933-24.09.1938
3. rota cyklistického praporu 3
3rd Company of the 3rd Bicycle Battalion
15.09.1933-24.09.1938
4. rota /kulometná/ cyklistického praporu 3
4th Company /Machine-gun/ of the 3rd Bicycle Battalion
15.09.1933-24.09.1938
Cyklistický prapor 3
3rd Bicycle Battalion
15.09.1933-24.09.1938
Náhradní rota cyklistického praporu 3
Replacement Company of the 3rd Bicycle Battalion
01.10.1935-24.09.1938
Technická rota cyklistického praporu 3
Technical Company of the 3rd Bicycle Battalion
01.10.1936-24.09.1938
Rota doprovodných zbraní cyklistického praporu 3
Heavy Weapon Company of the 3rd Bicycle Battalion
01.01.1938-24.09.1938
Rota velkých kulometů proti letadlům cyklistického praporu 3
AA Machine-gun Company of the 3rd Bicycle Battalion
24.09.1938-16.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu 3. rychlé divise
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu 3. rychlé divise
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu 3. rychlé divise
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
3. rychlá divise, stan
Support the Headquarters of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
3. rychlá divise, velitelství
Headquarters of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu 3. rychlé divise
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
Oddíl polního četnictva 3. rychlé divise
Detachment of the Field Gendarmerie of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
Velitelství 3. jezdecké brigády
Headquarters of the 3rd Cavalry Brigade
24.09.1938-16.10.1938
Velitelství 3. motomechanisované brigády
Headquarters of the 3rd Moto-mechanised Brigade
24.09.1938-16.10.1938
Velitelství dělostřelectva 3. rychlé divise
Artillery Headquarters of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
Velitelství telegrafního vojska 3. rychlé divise
Signal Troops Headquarters of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
Velitelství ženijního vojska 3. rychlé divise
Engineer Troops Headquarters of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
Úřad automobilní služby 3. rychlé divise
Car Service Office of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
Úřad duchovní služby 3. rychlé divise
Religious Service Office of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
Úřad intendanční služby 3. rychlé divise
Supply Service Office of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
Úřad remontní služby 3. rychlé divise
Remont Service Office of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
Úřad veterinářské služby 3. rychlé divise
Veterinary Service Office of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
Úřad zdravotnické služby 3. rychlé divise
Health Service Office of the 3rd Rapid Division
24.09.1938-16.10.1938
Štábní automobilní kolona 83
83rd Staff Car Column
24.09.1938-16.10.1938
Štábní eskadrona 83
83rd Staff Squadron
27.09.1938-15.12.1938
Dragounský pluk 11
11th Dragoon Regiment
27.09.1938-15.12.1938
Dragounský pluk 3
3rd Dragoon Regiment
27.09.1938-15.12.1938
Kanonová rota 87 /motorisovaná/
87th Gun Company /Motorised/ of the 3rd Rapid Division
27.09.1938-15.12.1938
Kanonová rota 88 /motorisovaná/
88th Gun Company /Motorised/ of the 3rd Rapid Division
30.09.1938-16.10.1938
Polní pošta 51
51st Field Post Office
25.05.1945-01.07.1945
Ženijní prapor 2
2nd Engineer Battalion
DD.05.1945-25.05.1945
10. československý paradesantní prapor
10th Czechoslovak Parachute Battalion
01.06.1945-01.10.1949
Doplňovací okresní velitelství Levice
District Replacement Command Levice
25.06.1945-01.08.1945
Protitankový oddíl 2
2nd Anti-Tank Division
26.06.1945-01.12.1950
Pěší pluk 12
12th Infantry Regiment
26.06.1945-01.10.1945
Pěší prapor I/12
1st Infantry Battalion of the 12th Infantry Regiment
26.06.1945-01.10.1945
Pěší prapor II/12
2nd Infantry Battalion of the 12th Infantry Regiment
01.08.1945-01.10.1945
Dělostřelecká baterie 1/52 /protitanková/
1st Artillery Battery /Anti-Tank/ of the 52nd Artillery Division
01.08.1945-01.10.1945
Dělostřelecká baterie 2/52 /protitanková/
2nd Artillery Battery /Anti-Tank/ of the 52nd Artillery Division
01.08.1945-01.10.1945
Dělostřelecká baterie 3/52 /rámcová/
3rd Artillery Battery /Depot/ of the 52nd Artillery Division
01.08.1945-01.10.1945
Dělostřelecký oddíl 52
52nd Artillery Division
01.08.1945-01.10.1945
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 52
Replacement Battery
01.09.1945-01.10.1945
Náhradní prapor pěšího pluku 12
Replacement Battalion of the 12th Infantry Regiment
01.04.1946-01.10.1949
Pěší prapor III/12
3rd Infantry Battalion of the 12th Infantry Regiment
01.10.1947-DD.04.1951
Náhradní prapor pěšího pluku 12
Replacement Battalion of the 12th Infantry Regiment
01.10.1949-01.12.1950
Pěší rota 1/12 /samostatná/
1st Infantry Company /Independent/ of the 12th Infantry Regiment
01.10.1949-01.12.1950
Pěší rota 3/12 /samostatná/
3rd Infantry Company /Independent/ of the 12th Infantry Regiment
01.10.1949-01.12.1950
Rota těžkých zbraní 5/12 /samostatná/
5th Heavy Guns Company /Independent/ of the 12th Infantry Regiment
01.12.1950-01.11.1954
12. pěší pluk
12th Infantry Regiment
15.03.1951-01.01.1954
Okresné vojenské velitelství Levice
District Military Command Levice
01.01.1954-31.12.1992
Okresná vojenská správa Levice
District Military Command Levice
01.11.1954-09.05.1955
12. střelecký pluk
12th Rifle Regiment
01.11.1954-09.05.1955
9. divizní škola
9th Divisional School
09.05.1955-01.10.1958
8. střelecký pluk
8th Rifle Regiment
09.05.1955-27.09.1957
Divizní škola 4. střelecké divize
Divisional School of 4th Rifle Division
01.09.1961-01.05.1962
32. automobilní prapor
32nd Automobile Battalion
01.09.1966-31.12.1992
64. tankový pluk
64th Tank Regiment
15.10.1968-31.10.1984
13. průzkumný prapor
13th Reconnaissance Battalion
01.04.1986-01.12.1990
114. silniční stavební prapor
114th Road Construction Battalion
DD.10.1986-DD.MM.1990
106. silniční stavební prapor
106th Road Construction Battalion
01.04.1989-31.10.1992
49. strážní prapor
49th Guard Battalion
01.10.1992-31.12.1992
17. samostatný tankový prapor
17th Separate Tank Battalion
31.10.1992-31.12.1992
349. strážní prapor
349th Guard Battalion
01.01.1993-01.10.1995
64. tankový pluk
64th Tank Regiment
01.01.1993-DD.MM.RRRR
Posádkové velitelství Levice
Garrison Headquarters Levice
01.10.2000-01.01.2004
Prapor logistické podpory
Logistics Support Battalion
01.01.2004-01.10.2006
Mechanizovaný prapor Levice
Mechanized Battalion Levice
01.10.2006-DD.MM.RRRR
13. mechanizovaný prapor
13th Mechanized Battalion
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Levice
http://www.levice.sk
URL : https://www.valka.cz/Levice-t44350#370518Verze : 0
MOD
Levice (Léva)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 12 576 obyvatel (z toho 5 956 osob národnosti československé, 4 974 osob národnosti maďarské, 214 osob národnosti německé, 17 osob národnosti ruské a 954 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v lednu 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Dvacáté pěší brigády (leden 1920 – červen 1920),
Pěší pluk 7 (říjen 1920 – leden 1921 a červen 1921 – září 1933),
II. prapor Pěšího pluku 26 (prosinec 1920 – květen 1921),
náhradní prapor Pěšího pluku 26 (říjen 1920 – leden 1938),
Cyklistický prapor 3 (od září 1933),
II. oddíl Lehkého dělostřeleckého pluku 54 (říjen 1920 – prosinec 1920),
Doplňovací okresní velitelství Levice (od března 1920).


Pro potřeby vojska byly ve městě k dispozici Štefánikovy kasárny.


Zdroj:
ÚVA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Levice-t44350#174500Verze : 0
     
Období:
Period:
Československo 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.06.1945-31.12.1950 Pěší pluk 12
01.01.1951-31.10.1954 12. pěší pluk
01.11.1954-08.05.1955 12. střelecký pluk
09.05.1955-30.09.1958 8. střelecký pluk
01.10.1958-31.08.1966 64. motostřelecký pluk
01.09.1966-31.12.1992 64. tankový pluk
01.10.1968-31.10.1984 13. průzkumný prapor
DD.MM.1984-DD.MM.1990 106. silniční stavební prapor
DD.MM.1986-DD.MM.1990 114. silniční stavební prapor
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://vojenstvi.cz/vasedotazy_41.htm
URL : https://www.valka.cz/Levice-t44350#402971Verze : 0
MOD