Main Menu
User Menu

2. mechanizovaná brigáda [2000-2003]

2nd Mechanized Brigade

     
Název:
Name:
2. mechanizovaná brigáda
Originální název:
Original Name:
2. mechanizovaná brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2000
Předchůdce:
Predecessor:
12. tanková brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2003
Nástupce:
Successor:
zrušená
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2000-01.10.2003 Veliteľstvo pozemných síl
Dislokace:
Deployed:
01.10.2000-01.10.2003 Levice, kasárny

Velitel:
Commander:
01.10.2000-01.10.2003 Mihalov, Michal (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.10.2000-01.10.2003 Kolársky, František (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.2000-01.10.2003 Mechanizovaný prapor Nitra
01.10.2000-01.10.2003 Prapor logistické podpory

Ručně vyplněné položky:
01.10.2000-30.09.2003 mechanizovaný prápor Nitra
01.10.2000-30.09.2003 mechanizovaný prápor (uložený)
01.10.2000-30.09.2003 tankový prápor Štúrovo
01.10.2000-30.09.2003 tankový prápor (uložený)
01.10.2000-30.09.2003 delostrelecký oddiel
01.10.2000-30.09.2003 protilietadlový raketový oddiel
01.10.2000-30.09.2003 prieskumná rota
01.10.2000-30.09.2003 ženijná rota
01.10.2000-30.09.2003 spojovacia rota
01.10.2000-30.09.2003 rota RCHBO
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.2000-30.09.2003
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovana-brigada-2000-2003-t43339#333096Verze : 0
MOD
Oficiálny znak 2. mechanizovanej brigády Levice bol útvaru priznaný Rozkazom ministra obrany SR č. 39/2001 zo dňa 21.09.2001 (vestník MO SR č. 33/2001).Citace - http://www.vhu.sk/data/att/6945.pdf :

Znak má tvar gotického štítu s čiernou bordúrou a modrú plochu. V strede znaku je na ploche lev v štandardnom heraldickom postavení s troma chvostmi v zlatej (žltej) farbe s čiernou bordúrou. Lev a farebná kompozícia znaku boli prevzaté z erbu mesta Levice. V hlave štítu na striebornej (bielej) ploche v čiernej farbe je v skratke názov zväzku 2. mb a miesto jeho dislokácie LEVICE.Zdroj: archív autora, www.vhu.sk

2. mechanizovaná brigáda [2000-2003] - Znak 2. mechanizovanej brigády Levice

Znak 2. mechanizovanej brigády Levice
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovana-brigada-2000-2003-t43339#569805Verze : 1
MOD
2. mechanizovaná brigáda


Podřízené oddíly
01.04.2000-30.09.2003 mechanizovaný prápor Nitra
01.10.2000-30.09.2003 mechanizovaný prápor (uložený)
01.10.2000-30.09.2003 tankový prápor Štúrovo
01.10.2000-30.09.2003 tankový prápor (uložený)
01.10.2000-30.09.2003 delostrelecký oddiel
Podřízené setniny
01.10.2000-30.09.2003 prieskumná rota
01.10.2000-30.09.2003 ženijná rota
01.10.2000-30.09.2003 spojovacia rota
01.10.2000-30.09.2003 rota RCHBO
Výzbroj a vybavení
01.10.2000-30.09.2003 BVP-1
01.10.2000-30.09.2003 OT-90
01.10.2000-30.09.2003 BPsV Svatava
01.10.2000-30.09.2003 9K111
01.10.2000-30.09.2003 98 mm mínomet vz.97Zdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6 , archív autora
URL : https://www.valka.cz/2-mechanizovana-brigada-2000-2003-t43339#171954Verze : 0
MOD