Main Menu
User Menu
Reklama

Lučenec

     
Název:
Name:
Lučenec
Originální název:
Original Name:
Lučenec
Další názvy:
Other Names:
(1262) Losunc, Lusunch (1277), Lucženecz (1773), Lučenec (1786); maďarsky Losonc, latinsky Lossoncium; Lizenz (nem.)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Lučenec
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°19'43.29"N 19°40'08.51"E
Místní části:
Local Municipalities:
Lučenec, Opatová, Malá Ves
Osady: Béter, Čerepeš, Čurgov, Cirkevná osada, Dolná Slatinka, Fabianka, Havašova samota, Hladký majer, Koháryho dolina, Horná Slatinka, Lučenské kúpele, Ľadovo, Markušova osada, Osada verejnej čistoty, Parný mlyn, Pokorného osada, Ružová osada, Šimova samota, Tausova osada, Uhoľná samota, Vágova samota, Vinice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1236
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
kostol klasicistický zasvätený Navštíveniu Panny Márie (1783)
kostol neogotický (kalvínsky)
kostol neskoroklasicistický (evanjelický a. v.)
budova fary neskorobaroková z konca 18. storočia
synagóga z roku 1925
radnica z roku 1892
secesné meštianske domy
kaštieľ klasicistický z roku 1856
kaštieľ neogotický z roku 1860
kaštieľ secesný z roku 1903
reduta klasicistická z roku 1816, prestavaná v roku 1856
pomník obetiam boľševického vpádu v roku 1919
pomníky Sovietskej armády (tri)
pomník padlým rumunským vojakom
pamätná tabuľa Sandora Petöfiho
náhrobník Timravy od F. Štefunku z roku 1955
Muzea:
Museums:
Novohradské múzeum
Osobnosti:
Personalities:
Rodisko:
Wiliam Bukový (1932-1968) – hudobný skladateľ
Ján Fábry (1830-1907) – botanik
Jozef Kármán (1769-1795) – maďarský osviet. spisovateľ


Pôsobisko:
Božena Slančíková-Timrava - spisovateľka
Sándor Petőfi - maďarský básnik
Juraj Fischer - veterán druhej svetovej vojny, nositeľ vyznamenania „Rytier Čestnej Légie
Koloman Banšell (1850-1887) – básnik, pôsobil tu v rokoch 1881-1887
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.05.1919-DD.09.1919
Pěší pluk 11
11th Infantry Regiment
00.08.1919-DD.MM.1919
Čs. pěší pluk 91
91st Czechoslovak Infantry Regiment
16.08.1919-01.01.1920
3. pěší brigáda
3rd Infantry Brigade
01.01.1920-25.09.1920
3. pěší brigáda
3rd Infantry Brigade
DD.07.1920-DD.01.1921
19. pěší brigáda
19th Infantry Brigade
01.10.1920-DD.07.1922
Cyklistická eskadrona 3
3rd Bicycle Squadron
01.10.1920-24.09.1938
Pěší pluk 25
25th Infantry Regiment
DD.10.1920-01.01.1923
Lehký dělostřelecký pluk 10
10th Light Artillery Regiment
01.09.1923-30.09.1925
Letecká povětrnostní stanice 10
10th Air Weather Station
DD.01.1924-31.12.1937
19. pěší brigáda
19th Infantry Brigade
DD.10.1926-01.05.1928
Jezdecká eskadrona 3/3
3rd Squadron of the 3rd Cavalry Regiment
01.05.1928-01.01.1936
Polní eskadrona 4/3
4th Field Squadron of the 3rd Cavalry/Dragoon Regiment
15.09.1933-24.01.1938
Polní eskadrona 5/11
5th Squadron of the 11th Dragoon Regiment
01.01.1936-25.09.1938
Polní eskadrona 5/3
5th Field Squadron of the 3rd Cavalry/Dragoon Regiment
01.06.1945-01.10.1945
Pěší pluk 26
26th Infantry Regiment
01.06.1945-01.10.1945
Pěší prapor I/26
1st Infantry Battalion
01.06.1945-01.07.1945
Pěší prapor II/26
2nd Infantry Battalion
01.06.1945-01.07.1945
Pěší prapor III/26
3rd Infantry Battalion
01.10.1945-01.09.1946
Dělostřelecký oddíl III/2
3rd Artillery Battalion
01.10.1945-10.10.1945
Náhradní prapor pěšího pluku 26
Replacement Battalion of 26th Infantry Regiment
01.10.1945-01.10.1947
Pěší prapor I/25
1st Infantry Battalion
01.09.1946-01.10.1947
Vojenská stavební správa Lučenec
Military Construction Office Lučenec
01.10.1947-01.06.1948
Pěší prapor 23 /horský/
23rd Infantry Battalion /Mountain/
01.10.1947-01.10.1949
Vojenská stavební správa 21
21st Military Construction Office
07.07.1948-01.10.1949
Pěší prapor II/14
2nd Infantry Battalion
01.01.1949-01.08.1949
Pohraniční prapor XIII
13th Border Guards Battalion
15.03.1951-01.01.1954
Okresné vojenské velitelství Lučenec
District Military Command Lučenec
01.01.1954-31.12.1992
Okresná vojenská správa Lučenec
District Military Command Lučenec
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914
Pluk polních kanónů č. 16
16th Field Cannon Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
V roku 1451 tu Jan Jiskra z Brandýsa porazil Jána Hunyadyho.
Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Lu%C4%8Denec
http://www.lucenec.sk ; http://www.crwflags.com/fotw/flags/sk-lucen.html; mynovohrad.sme.sk
www.e-obce.sk
URL : https://www.valka.cz/Lucenec-t44331#377947Verze : 0
MOD
Lučenec (Losonc)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 15 459 obyvatel (z toho 50 osob národnosti cikánské, 8 725 osob národnosti československé, 4 007 osob národnosti maďarské, 889 osob národnosti německé, 17 osob národnosti ruské a 870 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v lednu 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Devatenácté pěší brigády (červen 1920 – leden 1921 a leden 1924 – prosinec 1937),
Pěší pluk 25 (od října 1920),
roty Pěšího pluku 45 (červen 1922 – září 1927),
Lehký dělostřelecký pluk 10 (říjen 1920 – leden 1923),
Dělostřelecký pluk 10 (od ledna 1923),
Horský dělostřelecký oddíl 260 (říjen 1920 – leden 1923),
Dělostřelecký oddíl 260 (leden 1923 – říjen 1926),
Remontní baterie 10 (od října 1936),
eskadrona Jezdeckého pluku 11 (září 1933 – leden 1936),
eskadrona Dragounského pluku 11 (od ledna 1936),
Cyklistická eskadrona 3 (říjen 1920 – září 1923).


Pro potřeby vojenské správy sloužila Budova vojenských úřadů, Dělostřelecké kasárny, Malé pěchotní kasárny a Velké pěchotní kasárny.


Zdroj:
ÚVA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Lucenec-t44331#174463Verze : 0
     
Období:
Period:
Československo 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.06.1945-DD.08.1945 Pěší pluk 26
01.06.1945-30.09.1947 Pěší prapor I/25 Pěšího pluku 25
01.10.1947-30.04.1948 Pěší prapor 23
01.06.1948-30.09.1949 Pěší prapor II/14 Pěšího pluku 14
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://vojenstvi.cz/vasedotazy_41.htm
URL : https://www.valka.cz/Lucenec-t44331#402973Verze : 0
MOD