Main Menu
User Menu

Pěší pluk 26 [1945-1947]

26th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 26
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 26
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
11. pěší prapor 2. čs. pěší brigáda 1. čs. armádní sbor
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
Pěší prapor 26
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1947 2. divise
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1945 Lučenec, kasárny /
01.10.1945-01.10.1947 Jelšava, kasárny /

Velitel:
Commander:
02.10.1945-30.08.1947 Bodický, Ladislav
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1947 Pěší prapor I/26
01.06.1945-01.10.1947 Pěší prapor II/26
01.06.1945-01.10.1947 Pěší prapor III/26
01.09.1945-01.10.1947 Náhradní prapor pěšího pluku 26

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1945-DD.08.1945 VÚ 4636 Lučenec
00.08.1945-DD.09.1945 VÚ 4636 Jelšava
00.09.1945-01.10.1947 VÚ 4636 Rimavská Sobota
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, https://vojenstvi.cz/vasedotazy_44.htm
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-26-1945-1947-t114944#399864Verze : 1
MOD