Main Menu
User Menu

14. tanková brigáda [1945-1947]

14th Tank Brigade

     
Název:
Name:
14. tanková brigáda
Originální název:
Original Name:
14. tanková brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
24. tanková brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1945-01.10.1945 Velitelství tankového vojska 4. oblasti
01.10.1945-01.10.1947 4. divise /rychlá/
Dislokace:
Deployed:
15.09.1945-01.10.1947 Turčianský Svätý Martin, kasárny /

Velitel:
Commander:
24.09.1945-17.10.1945 Malár, Ján (Plukovník)
DD.10.1945-DD.10.1946 Kuchta, Cyril ( )
DD.10.1946-01.10.1947 Kuchta, Cyril ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.09.1945-01.10.1947
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1945-01.10.1947 Tankový prapor I/14
15.09.1945-01.10.1947 Tankový prapor II/14
15.09.1945-01.10.1947 Tankový prapor III/14
01.10.1945-01.10.1947 Rota velkých kulometů proti letadlům 14
01.10.1945-01.10.1947 Samopalný prapor 14

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1947 VÚ 4622 Turčianský Svätý Martin
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (12. tanková brigáda)
LÁNIK, J. a kol.: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha 2005. ISBN 80-7278-233-9
URL : https://www.valka.cz/14-tankova-brigada-1945-1947-t44246#398770Verze : 0
MOD