Main Menu
User Menu

Jaroměř

okr. Náchod

     
Název:
Name:
Jaroměř
Originální název:
Original Name:
Jaroměř
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Náchod
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°20'57.85"N 15°54'54.25"E
Místní části:
Local Municipalities:
Cihelny, Dolní Dolce, Jakubské Předměstí, Jaroměř, Jezbiny, Josefov, Pražské Předměstí, Semonice, Starý Ples
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1126
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
kaple sv. Anny na Pražském předměstí
Boží muka z roku 1686 v Palackého ulici
Socha sv. Jana Nepomuckého z doby okolo r. 1740 v Havlíčkově ulici
Socha sv. Jana Nepomuckého z doby okolo r. 1800 v ulici Na cihelnách
kaple Nejsvětější Trojice v Jaroměři IV pod hřbitovem
Ukřižovaný na kamenném podstavci s reliéfem ve čtvrti Na obci
socha svatého Václava na věži zvonice u kostela sv. Mikuláše
Radnice – původně renesanční, upravená v 17. století a roku 1851 přestavěna
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
15.07.1920-01.01.1923
Těžký kanonový pluk 301
301st Heavy Gun Regiment
01.01.1923-DD.01.1931
Dělostřelecký pluk 301
301st Artillery Regiment
DD.07.1933-15.09.1933
Cyklistická eskadrona 1
1st Bicycle Squadron
15.09.1933-25.09.1934
1. rota cyklistického praporu 1
1st Company of the 1st Bicycle Battalion
15.09.1933-25.09.1934
2. rota cyklistického praporu 1
2nd Company of the 1st Bicycle Battalion
15.09.1933-25.09.1934
3. rota cyklistického praporu 1
3rd Company of the 1st Bicycle Battalion
15.09.1933-25.09.1934
4. rota /kulometná/ cyklistického praporu 1
4th Company /Machine-gun/ of the 1st Bicycle Battalion
15.09.1933-25.09.1934
Cyklistický prapor 1
1st Bicycle Battalion
15.09.1933-25.09.1934
Náhradní rota cyklistického praporu 1
Replacement Company of the 1st Bicycle Battalion
26.09.1936-24.09.1938
Pěší pluk 48
48th Infantry Regiment
25.09.1938-22.10.1938
34. hraniční oblast
34th Border Area
25.09.1938-22.10.1938
Velitelství dělostřelectva 34. hraniční oblasti
Artillery Command of the 34th Border Area
25.09.1938-22.10.1938
Velitelství telegrafního vojska 34. hraniční oblasti
Signal Command of the 34th Border Area
25.09.1938-22.10.1938
Velitelství ženijního vojska 34. hraniční oblasti
Engineer Command of the 34th Border Area
01.06.1945-DD.MM.1946
Spojovací pluk 1
1st Signal Regiment
01.05.1950-01.01.1951
Chemický prapor 101
101st Chemical Battalion
01.01.1951-01.11.1955
101. chemický prapor
101st Chemical Battalion
01.01.1951-01.06.1951
12. intendanční sklad
12th Logistics Store
01.10.1951-01.11.1955
251. protiletadlový pluk
251st Anti-Aircraft Regiment
01.10.1951-01.11.1955
254. protiletadlový pluk
254th Anti-Aircraft Regiment
01.10.1951-01.11.1955
82. protiletadlová divize
82nd Anti-Aircraft Division
01.12.1951-01.09.1969
2. dělostřelecká základna
2nd Artillery Base
01.11.1955-01.09.1962
101. prapor chemické ochrany
101st Chemical Protection Battalion
01.11.1955-01.10.1958
251. protiletadlový dělostřelecký pluk
251st Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.11.1955-01.09.1961
254. protiletadlový dělostřelecký pluk
254th Anti-Aircraft Artillery Regiment
01.11.1955-01.10.1960
82. protiletadlová dělostřelecká divize
82nd Anti-Aircraft Artillery Division
15.07.1958-01.09.1965
4. armádní ženijní sklad
4th Army Engineer Store
01.10.1960-01.09.1961
82. protiletadlová dělostřelecká brigáda
82nd Anti Aircraft Artillery Brigade
01.09.1961-01.09.1963
21. zdravotnický oddíl
21st Medical Division
01.09.1961-01.09.1977
254. protiletadlový pluk
254th Anti-Aircraft Regiment
01.09.1961-01.09.1975
82. protiletadlová brigáda
82nd Anti-Aircraft Brigade
01.09.1962-01.09.1977
101. pluk chemické ochrany
101st Chemical Protection Regiment
01.09.1965-01.09.1969
4. okruhový ženijní sklad
4th District Engineer Depot
15.10.1968-01.07.1969
103. pluk chemické ochrany
103rd Chemical Protection Regiment
01.09.1969-01.01.1992
1. okruhový sklad výstrojního materiálu
1st District Gear Material Storage
01.09.1969-31.10.1992
2. pobočka
2nd Detachment
01.09.1969-01.01.1992
2. výzbrojní základna
2nd Armament Base
01.09.1975-31.10.1992
10. protiletadlová raketová technická základna
10th Anti-Aircraft Missile Technical Base
01.09.1977-31.10.1990
105. prapor chemické ochrany
105th Chemical Protection Battalion
01.09.1977-DD.MM.1988
77. prapor radiačního a chemického průzkumu
77th Radiation and Chemical Reconnaissance Battalion
31.10.1990-31.10.1992
105. sklad chemického materiálu
105th Chemical Material Depot
31.10.1992-31.12.1992
2. brigáda chemické ochrany
2nd Chemical Protection Brigade
01.01.1993-DD.MM.RRRR
2. brigáda chemické ochrany
2nd Chemical Defence Brigade
01.01.2000-30.06.2004
Ústřední opravárenská základna zbraní a zbraňových systémů
Weapons and Weapon Systems Central Repair Base
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.jaromer.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jarom%C4%9B%C5%99
URL : https://www.valka.cz/Jaromer-t44138#391544Verze : 0
Jaroměř
(okr. Náchod)


V období 1.republiky součást politického okresu Dvůr Králové nad Labem a sídlo soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 8 883 obyvatel (z toho 8 360 osob národnosti české, 94 osob národnosti maďarské, 323 osob národnosti německé, 13 osob národnosti ruské a 6 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r. 1918


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
I. prapor Pěšího pluku 22 (od září 1931),
Pěší pluk 48 (od září 1936),
Cyklistický prapor 1 (září 1933 – září 1934),
Dělostřelecký pluk 52 (září 1934 – září 1936),
Těžký kanonový pluk 301 (červenec 1920 – leden 1923),
Dělostřelecký pluk 301 (leden 1923 – září 1931),
Cyklistická eskadrona 1 (červenec 1933 – září 1933).


Pro potřeby vojska byly ve městě k dispozici Městské kasárny.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Jaromer-t44138#173895Verze : 0
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR III. prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 11
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecká vojenská nemocnice
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Jaromer-t44138#416071Verze : 0
MOD
Kaple sv. Anny


Zdroj:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Jaromer-t44138#541305Verze : 1
Kostel sv. Mikuláše


Zdroj:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Jaromer-t44138#541307Verze : 0
Mariánský sloup


Zdroj:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Jaromer-t44138#541309Verze : 0
Most s kaplí Panny Marie


Zdroj:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Jaromer-t44138#541310Verze : 0
Socha sv. Jana Nepomuckého


Originální socha se nachází v lapidárium v Josefově.


Zdroj:
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Jaromer-t44138#541311Verze : 0
Náměstí Československé armády
Jaroměř - Foto vlastní

Foto vlastní
Jaroměř - Foto vlastní

Foto vlastní
Jaroměř - Foto vlastní

Foto vlastní
Jaroměř - Foto vlastní

Foto vlastní
Jaroměř - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Jaromer-t44138#599281Verze : 0
Diskuse
Pracovní poznámka:
Je třeba sloučit dislokace jednotek - viz. Josefov (místní část)
URL : https://www.valka.cz/Jaromer-t44138#498009Verze : 0
MOD