Main Menu
User Menu

Josefov

místní část Jaroměře, okr. Náchod

     
Název:
Name:
Josefov
Originální název:
Original Name:
Josefov
Další názvy:
Other Names:
Ples
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Jaroměř
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°20'20.00"N 15°55'50.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:

Pevnost Josefov
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1886-DD.MM.RRRR
Prapor polních myslivců č. 1
Feldjaeger Battalion No. 1
DD.MM.1914-DD.08.1914
10. pěší divize
10th Infantry Division
20.10.1919-01.01.1920
1. pěší brigáda
1st Infantry Brigade
01.01.1920-04.02.1920
7. pěší brigáda
7th Infantry Brigade
15.07.1920-01.01.1923
Lehký dělostřelecký pluk 4
4th Light Artillery Regiment
01.10.1920-00.10.1921
25. lehká dělostřelecká brigáda
25th Light Artillery Brigade
15.10.1920-00.12.1920
Hraničářský prapor 2
2nd Border Battalion
01.11.1920-00.12.1920
3. rota /cyklistická/ hraničářského praporu 2
3rd Company /Bicycle/ of the 2nd Border Battalion
15.12.1920-DD.01.1921
Vozatajská rota 13
13th Train Company
15.12.1920-15.09.1933
Vozatajská rota 19
19th Train Company
15.12.1920-DD.08.1925
Vozatajská rota 3
3rd Train Company
15.12.1920-15.09.1933
Vozatajská rota 4
4th Train Company
15.12.1920-15.09.1933
Vozatajský prapor 2
2nd Train Battalion
25.02.1921-24.09.1938
Automobilní rota 4
4th Automobile Company
DD.09.1921-01.01.1923
Lehký dělostřelecký pluk 52
52nd Light Artillery Regiment
01.01.1923-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 4
4th Artillery Regiment
01.01.1923-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 52
52nd Artillery Regiment
00.09.1924-15.02.1925
25. lehká dělostřelecká brigáda
25th Light Artillery Brigade
15.09.1933-25.09.1938
Vozatajská eskadrona 4
4th Train Squadron
DD.09.1933-01.01.1936
Náhradní korouhev jezdeckého pluku 8
Replacement Guidon of the 8th Cavalry Regiment
DD.09.1933-01.01.1936
Remontní eskadrona jezdeckého pluku 8
Remont Squadron of the 8th Cavalry Regiment
25.09.1934-14.02.1938
1. rota cyklistického praporu 1
1st Company of the 1st Bicycle Battalion
25.09.1934-14.02.1938
2. rota cyklistického praporu 1
2nd Company of the 1st Bicycle Battalion
25.09.1934-14.02.1938
3. rota cyklistického praporu 1
3rd Company of the 1st Bicycle Battalion
25.09.1934-14.02.1938
4. rota /kulometná/ cyklistického praporu 1
4th Company /Machine-gun/ of the 1st Bicycle Battalion
25.09.1934-14.02.1938
Cyklistický prapor 1
1st Bicycle Battalion
25.09.1934-14.02.1938
Náhradní rota cyklistického praporu 1
Replacement Company of the 1st Bicycle Battalion
01.10.1935-14.02.1938
Technická rota cyklistického praporu 1
Technical Company of the 1st Bicycle Battalion
01.01.1936-24.09.1938
Remontní eskadrona dragounského pluku 8
Remont Squadron of the 8th Dragoon Regiment
DD.09.1936-DD.09.1937
Remontní eskadrona dragounského pluku 9
Remont Squadron of the 9th Dragoon Regiment
01.10.1936-14.02.1938
Rota doprovodných zbraní cyklistického praporu 1
Heavy Weapon Company of the 1st Bicycle Battalion
01.01.1938-14.02.1938
Rota velkých kulometů proti letadlům cyklistického praporu 1
AA Machine-gun Company of the 1st Bicycle Battalion
01.08.1938-24.09.1938
Náhradní rota hraničářského pluku 18
Replacement Company of the 18th Border Regiment
15.09.1938-24.09.1938
Náhradní rota hraničářského pluku 17
Replacement Company of the 17th Border Regiment
30.09.1938-09.10.1938
Polní pošta 4
4th Field Post Office
04.11.1938-11.11.1938
Hraničářský prapor 2, velitelství
Headquarters of the 2nd Border Battalion
01.07.1939-00.05.1944
Polní rota 1/7 /pěší/
1st Field Company /Infantry/ of the 7th Battalion
01.07.1939-00.05.1944
Polní rota 2/7 /cyklistická/
2nd Field Company /Bicycle/ of the 7th Battalion
01.07.1939-00.05.1944
Polní rota 3/7 /jezdecká/
3rd Field Company /Cavalry/ of the 7th Battalion
01.07.1939-00.05.1944
Polní rota 4/7 /technická/
4th Field Company /Technical/ of the 7th Battalion
01.07.1939-00.05.1944
Prapor 7
7th Battalion
00.05.1944-00.04.1945
Posádkový oddíl Josefov
Garrison Detachment Josefov
01.10.1945-DD.MM.1946
Dělostřelecký oddíl 264
264th Artillery Division
01.10.1945-01.10.1947
Dělostřelecký pluk 352
352nd Artillery Regiment
01.10.1945-DD.MM.1950
Dělostřelecký pluk 4
4th Artillery Regiment
01.10.1945-01.10.1949
Vozatajská eskadrona 4
4th Charioteer Squadron
01.10.1945-01.10.1948
Zbrojnice 13
13th Armory
01.10.1947-01.10.1949
Dělostřelecký oddíl 319
319th Artillery Division
01.10.1948-DD.MM.1950
Zbrojnice 2
2nd Armory
01.09.1975-31.10.1992
10. protiletadlová raketová technická základna
10th Anti-Aircraft Missile Technical Base
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
19. pěší brigáda
19th Infantry Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914
Pluk polních houfnic č. 9
9th Field Howitzer Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://goo.gl/UFhYBi
URL : https://www.valka.cz/Josefov-t44118#498004Verze : 0
MOD
Josefov
(okr. Náchod)


V období 1.republiky součástí politického okresu Dvůr Králové nad Labem a soudního okresu Jaroměř


Sčítání lidu v roce 1930: 7 015 obyvatel (z toho 5 630 osob národnosti české, 943 osob národnosti maďarské, 287 osob národnosti německé, 23 osob národnosti ruské a 17 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r. 1918


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Sedmé pěší brigády (leden 1920 - únor 1920 a červenec 1925 - prosinec 1937),
velitelství Dvacáté páté polní dělostřelecké brigády (říjen 1920 - říjen 1921 a září 1924 - únor 1925),
III. prapor Pěšího pluku 4 (listopad 1921 - říjen 1933),
I. prapor Pěšího pluku 22 (srpen 1920 - září 1931),
náhradní prapor Pěšího pluku 28 (srpen 1920 - říjen 1920),
III. prapor Pěšího pluku 30 (září 1935 - září 1936),
I. prapor Pěšího pluku 48 (září 1936 - září 1937),
II. prapor Pěšího pluku 48 (od září 1936),
roty Hraničářského praporu 2 (leden 1920 - září 1921, duben 1924 - září 1925 a prosinec 1933 - červenec 1936),
náhradní rota Hraničářského pluku 17 (od srpna 1938),
náhradní rota Hraničářského pluku 18 (od srpna 1938),
Cyklistický prapor 1 (září 1934 - únor 1938),
Lehký dělostřelecký pluk 4 (červenec 1920 - leden 1923),
ehký dělostřelecký pluk 52 (říjen 1920 - leden 1923),
baterie Těžkého kanónového pluku 301 (říjen 1920 - leden 1923),
Těžký moždířový pluk 305 (únor 1921 - duben 1921),
Dělostřelecký pluk 4 (od ledna 1923),
Dělostřelecký pluk 52 (leden 1923 - září 1934),
Remontní baterie 4 (od října 1936),
Automobilní rota 4 (od dubna 1923),
remontní eskadrona Dragounského pluku 8 (od září 1936),
remontní eskadrona Dragounského pluku 9 (od září 1936),
Vozatajská eskadrona 4 (od září 1933),
Vozatajský prapor 2 (prosinec 1920 - září 1933),
Divisní zbrojnice 4 (září 1920 - leden 1937),
Sborová zbrojnice 2 (od ledna 1937),
Odbočka divisních zbrojních dílen Josefov (září 1920 - březen 1921),
Divisní zbrojní dílny 4 (březen 1921 - duben 1922),
Stavební správa Josefov (od ledna 1937),
Divisní nemocnice 4 (březen 1922 - leden 1937),
Sborová nemocnice 4 (od ledna 1937),
Vojenské lékárenské skladiště (srpen 1920 - listopad 1923),
Vojenský zdravotnický sklad 1 (listopad 1923 - srpen 1935),
Vojenská zásobárna 4 (červen 1920 - duben 1923),
Divisní zásobárna 4 (duben 1923 - leden 1924),
Divisní proviantní sklad 4 (leden 1924 - leden 1937),
Sborový proviantní sklad 2 (od ledna 1937),
Velitelství evidence motorových vozidel v Josefově (únor 1921 - leden 1937),
Divisní soud Josefov (prosinec 1918 - květen 1926),
Brigádní soud Josefov (prosinec 1918 - prosinec 1922),
Úřad vojenského prokurátora Josefov (květen 1920 - květen 1926),
Úřad funkcionáře vojenského prokurátora Josefov (květen 1920 - prosinec 1922),
Vojenské automobilní učiliště (od září 1937).

Pro potřeby vojenské správy byly ve městě k dispozici vojenské budovy bývalé pevnosti, a to hlavně velitelská budova z roku 1784, Pěchotní kasárny, Okružní kasárny a Dvojité kasárny z let 1785-1787, Dělostřelecké kasárny z roku 1781, Zbrojnice z roku 1784, nemocniční budova z roku 1784 a pavilony z let 1781-1784 a 1787.Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.,
Honl, I.: Pevnost Josefov. Praha 1933.,
Kupka, V. a kol.: Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2002.,
Prokešová, V.: Pevnost Josefov. Česká Skalice 1972.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Josefov-t44118#173873Verze : 0
     
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 10. pěší divize
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství 19. pěší brigády
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Místní velitelství Josefov
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I. prapor pěšího pluku č. 94
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl II pěšího pluku č. 94
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství pěšího pluku č. 98
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kulometný oddíl I pěšího pluku č. 98
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR II. a III. prapor pěšího pluku č. 98
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. eskadrona dragounského pluku č. 14
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pluk polních kanónů č. 25
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pluk polních houfnic č. 9
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vozatajský division č. 9
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Sanitní oddíl č. 12
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Sklad dělostřeleckého materiálu
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Posádková nemocnice č. 12
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenský proviantní sklad
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Posádková věznice

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)
URL : https://www.valka.cz/Josefov-t44118#415886Verze : 0
MOD
     
Období:
Period:
Československo 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.10.1945-31.12.1950 Dělostřelecký pluk 4
01.10.1945-DD.MM.1946 Dělostřelecký oddíl 264
01.10.1945-30.09.1947 Dělostřelecký pluk 352
01.10.1945-30.09.1947 Škola důstojníků v záloze minometného dělostřelectva
01.10.1947-30.09.1949 Dělostřelecký oddíl 319
01.10.1949-31.12.1950 Dělostřelecký oddíl II/329
DD.MM.1960-DD.MM.1963 Dělostřelecká dílna 5. dělostřelecké divize
DD.MM.1960-DD.MM.1963 Automobilní opravna 5. dělostřelecké divize
01.10.1951-31.10.1955 82. protiletadlová divize 01.11.1955-30.09.1960 82. protiletadlová dělostřelecká divize
01.10.1960-DD.MM.1977 82. protiletadlová dělostřelecká brigáda
DD.MM.1951-DD.MM.1958 251. protiletadlový pluk
DD.MM.1968-DD.MM.1969 251. protiletadlový pluk
DD.MM.1951-DD.MM.1977 254. protiletadlový pluk
DD.MM.1951-DD.MM.1960 Dělostřelecká dílna 82. protiletadlová dělostřelecká divize
DD.MM.1951-DD.MM.1960 Automobilní rota 82. protiletadlová dělostřelecká divize
DD.MM.1951-DD.MM.1960 Poddůstojnická škola 82. protiletadlová dělostřelecká divize
DD.MM.1970-31.12.1992 10. protiletadlová raketová technická základna
DD.MM.1970-31.12.1992 Výcvikové středisko vojska PVO
01.10.1947-31.12.1950 Ženijní prapor 6
01.11.1955-31.08.1962 101. prapor chemické ochrany
01.09.1962-31.08.1977 101. pluk chemické ochrany
DD.MM.1968-DD.MM.1969 103. pluk chemické ochrany
DD.MM.1977-DD.MM.1990 105. prapor chemické ochrany
DD.MM.1990-DD.MM.1992 105. sklad chemického materiálu
DD.MM.1977-DD.MM.1988 77. prapor radiačního a chemického průzkumu
DD.MM.1992-31.12.1992 2. brigáda chemické ochrany
01.10.1945-30.09.1949 Vozatajská eskadrona 4
DD.MM.1969-DD.MM.1992 1. strážní rota 01.10.1945-30.09.1948 Zbrojnice 13 01.10.1948-31.12.1950 Zbrojnice 2
01.01.1951-DD.MM.1969 2. dělostřelecká základna
DD.MM.1969-DD.MM.1992 2. výzbrojní základna
01.10.1945-31.12.1950 Intendanční sklad 2
01.01.1951-DD.MM.1953 9. intendanční sklad DD.MM.1953-DD.MM.1954 9. sklad výstroje
DD.MM.1954-DD.MM.1958 1. okruhový výstrojní sklad
DD.MM.1958-DD.MM.1962 1. armádní výstrojní sklad
DD.MM.1962-DD.MM.1969 Ústřední výstrojní sklad
DD.MM.1969-DD.MM.1992 1. okruhový výstrojní sklad
DD.MM.1953-DD.MM.1954 15. sklad proviantu DD.MM.1954-DD.MM.1957 1. okruhový sklad proviantu
DD.MM.1958-DD.MM.1969 4. armádní ženijní sklad
DD.MM.1985-DD.MM.1992 Výstrojní opravna
01.10.1945-30.09.1968 Vojenská nemocnice 01.10.1961-30.09.1963 21. zdravotnický oddíl
01.10.1945-30.09.1947 Vojenská věznice
Poznámka:
Note:
Do roku 1949 se jednalo o dvě samostatné posádky. Následně se Josefov stal součástí města Jaroměře jako Jaroměř II – Josefov.
Zdroje:
Sources:
https://vojenstvi.cz/vasedotazy_22.htm
URL : https://www.valka.cz/Josefov-t44118#401631Verze : 0
MOD