SOV - S-300P [kód NATO: SA-10 Grumble]

С-300П
S-300P
V súčasnosti je protilietadlový raketový systém stredného dosahu S-300P základným systémom PVO Ruska. Je predurčený k obrane administratívnych a priemyselných objektov, stacionárnych veliteľských stanovíšť, štábov a základní pred údermi strategického a taktického letectva a tiež pred balistickými raketami a raketami s plochou dráhou letu.
Vývoj jednotlivých súčastí protilietadlového systému S-300P bol riadený generálnym konštruktérom CKB "ALMAZ" B.V. Bunkinom. Skúšky systému prebiehali na polygóne Sary-Šaran (Kazachstan) v polovici 70-tych rokov 20. storočia.
Charakteristikou systému je to že je mnohokanálny - môže súčasne postreľovať niekoľko cieľov, čo zabezpečuje zvýšenú možnosť odrazenia masívneho náletu protivníka. Ďalšou charakteristikou systému je jeho mobilnosť. V dobe prijatia do výzbroje nemal žiaden iný Sovietsky ani zahraničný protilietadlový systém tieto vlastnosti skĺbené. Ďalšie sovietske protilietadlové mnohokanálové systémy S-25 a "Daľ" (nakoniec neprijatý do výzbroje) boli stacionárne.
Dôležitou súčasťou nového systému bol viacfunkčný rádiolokátor s fázovanou anténou s digitálnym riadením vychýlenia lúča, čo zabezpečovalo rýchle prehľadávanie vzdušného priestoru a súčasné sledovanie viacerých cieľov.Varianty systému S-300P:
S-300PT - транспортируемый, ťahaný
S-300PS (S-300PMU) - самоходный, samohybný
S-300PM (S-300PMU-1) - модернизированный, modernizovaný (kód NATO SA-20A Gargoyle)
S-300PMU-2 Favorit (Фаворит) (kód NATO SA-20B Gargoyle)
S-400 (S-300PMU-3)
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-300P-kod-NATO-SA-10-Grumble-t39954#152441 Verze : 0
Export:
Systémy S-300P rôznych variánt sú vo výzbroji okrem Ruska i v nasledujúcich štátoch:


Arménsko
Bielorusko
Bulharsko
Grécko (pôvodne určený pre Cyprus)
Čína
Chorvátsko (nepotvrdené)
Irán (nepotvrdené)
Kazachstan
Maďarsko
Slovensko
Sýria (nepotvrdené)
Ukrajina
USA (jednotlivé komponenty získané z rôznych zdrojov na výskumné účely)
VietnamSrbsko (nepravdepodobné)
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-300P-kod-NATO-SA-10-Grumble-t39954#152473 Verze : 0
40V6 (40V6M, 40V6MD) - univerzálna zdvíhacia plošina, určená pre umiestnenie anténnych systémov rádiolokátorov kruhového obzoru (prehľadových rádiolokátorov) a rádiolokátorov pre zisťovanie nízkoletiacich cieľov systémov S-300P do výšky 25-39 m na zlepšenie schopnosti týchto rádiolokátorov detekovať nízkoletiace ciele.


Zloženie:
- základný modul 40V6 (40V6M)
- doplnkový modul 40V6MD


Modul 40V6 (40V6M) s výškou 25 m je umiestnený na špeciálnom prívese ťahanom ťahačom MAZ-537G, na ktorom je aj rozvinovaný. Základný modul 40V6 bol prijatý do výzbroje koncom 70-tych rokov 20. storočia. Neskôr bol prepracovaný na modul 40V6M, ku ktorému je možné pripojiť doplnkový modul 40V6MD s výškou 13 m (celkový výška spojených modulov 40V6M a 40V6MD dosahuje 39 m). Doplnkový modul 40V6MD je umiestneý na štandartnom prepravnom prívese MAZ-938 ťahanom ťahačom radu KrAZ a pod.


Zdvíhacia plošina 40V6M s pripojenou anténnou sústavou je schopná rozvinutia v priebehu jednej hodiny len prostriedkami ktoré sú integrované na prívese. V prípade použitia doplnkového modulu sa čas rozvinutia predlžuje na 2 hodiny a je potrebná pomoc doplnkového žeriavu (v ZSSR typ KT-80 "Janvarec", alebo podobný typ s výškovým dosahom viac ako 40 m a nosnosťou do 80 t) ktorý nie je súčasťou systému.


Zdvíhacia plošina 40V6M (hore) a nástavec 40V6MD (dolu) v prepravnej polohe na prívesoch s ťahačmi:Zdvíhacia plošina 40V6M s anténnou sústavou rádiolokátora na zisťovanie nízkoletiacich cieľov 5N66 v bojovej polohe
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-300P-kod-NATO-SA-10-Grumble-t39954#155174 Verze : 0
90Ž6 (90Ж6) - protilietadlový raketový komplex systému S-300P.


1. Protilietadlový raketový Komplex 90Ž6 (90Ж6)protilietadlového raketového systému S-300PS (S-300PMU) pozostáva:
- veliteľské stanovište 5N63S s rádiolokátorom ožiarenia a navedenia 30N6
- až 4 ks odpaľovacích komplexov 5P85SD (5П85СД), každý tvorený jedným hlavným odpaľovacím zariadením 5P85S (5П85С) a dvoma doplnkovými odpaľovacími zariadeniami 5P85D (5П85Д)
- rádiolokátor 76N6 a (alebo) 36D6(doplnkové vybavenie)


2. Protilietadlový raketový komplex 90Ž6E (90Ж6Е) protilietadlového raketového systému S-300PMU-1 pozostáva:
- viacfunkčný rádiolokátor ožiarenia a navedenia 30N6E (30Н6Е)
- do 12 samochodných odpaľovacích zariadení 5P85SE (5П85СЕ) na podvozku nákladného automobilu MAZ-547 (МАЗ-547) (edit: - podľa mňa je to podvozok MAZ-543M), alebo prívesových odpaľovacích zariadení 5P85TE (5П85ТЕ) s ťahačom KrAZ-260 (КрАЗ-260) so štyrmi raketami na každom
- topopripojovač 1T12M (1Т12М2)
- prostriedky technickej kontroly a údržby rakiet (nabíjací prepravník 22T6E (22Т6Е), prepravník rakiet 5T58E (5Т58Е))
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-300P-kod-NATO-SA-10-Grumble-t39954#156178 Verze : 0
5P85SD (5П85СД) - odpaľovací komplet protilietadlového raketového komplexu 90Ž6 (90Ж6) protilietadlového raketového systému S-300PS (S-300PMU).


Komplet 5P85SD pozostáva:
- základné odpaľovacie zariadenie 5P85S (5П85С) s kontajnerom prípravy a riadenia štartu rakiet F3S (Ф3С)
- dve doplnkové odpaľovacie zariadenia 5P85D (5П85Д), riadené z kontajneru F3S na oz 5P85S.


Odpaľovacie zariadenia sú vybavené štvoricou prepravno-štartovacích kontajnerov s raketami 5V55R (5В55Р), elektrocentrálou 5S18A ( 5С18А) na podvozku terénneho automobilu MAZ-543M (МАЗ-543М).


Takticko.technické údaje oz 5P85S:
Dĺžka: 13110 mm
Šírka: 3150 mm
Výška: 3800 mm
Hmotnosť: 42150 kg


Použitie:
Doplnkové odpaľovacie zariadenia 5P85D sú v palebnom postavení umiestnené rovnobežne s hlavným odpaľovacím zariadením 5P85S vo vzdialenosti medzi kabínami max 2-3 m (je to dané dĺžkou spojovacích káblov medzi kontajnerom F3S a oz), a medzi kontajnermi max. 5-6 m. Odpaľovacie zariadenia 5P85S musia byť orientované svojimi kabínami na RPN 30N6 veliteľského stanovišťa 5N63S v max. vzdialenosti do 100 m.


Spojenie medzi kontajnerom F3S o.z. 5P85S a kabínou bojového riadenia veliteľského stanovišťa 5N63S je pomocou antény za kabínou vodiča na kontajnere F3S o.z. 5P85S. V modernizovaných verziách je obyčajná všesmerová anténa nahradená smerovou parabolickou anténou.


Odpaľovacie zariadenia sú počas bojovej činnosti uvodorovnené a stabilizované hydraulickými oporami. Prípadné malé odchýlky uvodorovnenia sú kompenzované špeciálnym blokom odpaľovacieho zariadenia.


5P85S(SIAD 2004)


5P85D)(Ukrajina)
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-300P-kod-NATO-SA-10-Grumble-t39954#156189 Verze : 0
Odpaľovacie zariadenie 5P85SM (5П85СМ) – vyvinuté v rokoch 1983-1984 v konštrukčnej kancelárii špeciálnej techniky v Leningrade (teraz Petrohrad) ako modernizácia pôvodného odpaľovacieho zariadenia 5P85S (5П85С) pre protilietadlový raketový systém S-300PMU-1. Odpaľovacie zariadenie je umiestnené na podvozku ťažkého terénneho nákladného automobilu MAZ-543M (МАЗ-543М). Na tomto podvozku sú umiestnené štyri kontajnery s protilietadlovými raketami 48N6E (48Н6Е) štartujúcimi vertikálne. Oproti svojmu predchodcovi je vozidlo vybavené prepracovanejším systémom zabezpečujúcim predštartovú prípravu rakiet, systémami riadenia napájania, pozemnými napájacími zdrojmi pre rakety a automatickými snímačmi uvodorovnenia. Pre zabezpečenie prenosu údajov s kabínou velenia RPN 30N6E1 (30Н6Е1)je odpaľovacie zariadenie vybavené telekódovým spojovacím systémom. Energiu pre odpaľovacie zariadenie zabezpečuje integrovaná elektrocentrála 5S18M (5С18М). Vodič prostriedku má k dispozícii systém nočného videnia, rádiokomunikačný systém, indikačný systém uvodorovnenia a výstražný systém použitia zbraní hromadného ničenia. Odpaľovacie zariadenie je vybavené elektrickým napájacím káblom dlhým až 60 m, čo umožňuje na napájanie susedných odpaľovacích zariadení použiť jedinú integrovanú elektrocentrálu. Pri koncipovaní odpaľovacieho zariadenia bolo upustené od konceptu odpaľovacieho komplexu 5P58SD (hlavné odpaľovacie zariadenie 5P85S (5П85С) a doplnkové odpaľovacie zariadenia 5P85D) a všetky odpaľovacie zariadenia 5P85SM (5П85СМ)sú vybavené zariadením umožňujúcim spoluprácu s RPN. Celý proces prípravy k bojovému použitiu odpaľovacieho zariadenia je automatizovaný. Zdvihnutie kontajnerov do bojovej polohy, funkčná kontrola rakiet, predštartová príprava a odpálenie jednotlivých rakiet je robené diaľkovo bez zásahu obsluhy odpaľovacieho zariadenia na základe povelov z RPN prenášaných telekódovým spojením. Výroba piatich prototypov 5P85SM (5П85СМ) bola ukončená v Leningradskom závode „Boľševik“ ("Большевик") v rokoch 1984-1986 a následne boli vykonané skúšky na polygóne Šary-Šagan (Сары-Шаган).

Foto: Vitalij Kuzmin
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-300P-kod-NATO-SA-10-Grumble-t39954#158459 Verze : 1

Diskuse

S-300PM (S-300PMU-1) , kód NATO SA-20A Gargoyle je ďalšie rozvinutie bojových možností systému S-300P. Vývoj modernizácie sa začal v roku 1985, do výzbroje bol modernizovaný systém prijatý v roku 1993. Základným rozdielom medzi S-300PM a predchádzajúcimi tristovkami je použitie novej rakety 48N6 (a jej exportnej varianty 48N6E) vyvinutej konštrukčnou kanceláriou NPO "Fakel". Raketa je schopná ničiť vzdušné ciele letiace rýchlosťou do 6450 km/hod, na vzdialenosť 150 km. Nízkoletiace rakety s plochou dráhou letu je schopná ničiť vo výškach 6-100 m na vzdialenosť 35-38 km. V systéme je prepracovaný anténny systém rádiolokátora ožiarenia cieľa a navedenia rakety. Systém je k dispozícii v mobilnej variante na podvozkoch MAZ, ale aj vo variante na ťahaných návesoch, ťahaných ťahačmi KrAZ (jednotlivé časti sú navzájom kompatibilné). S-300PM je súčasťou systému protivzdušnej obrany Moskvy S-50.


Zloženie systému S-300PM a S-300PMU-1:
- protilietadlová riadená raketa 48N6 (48Н6), 48N6E (48Н6Е), prípadne 48N6E1 (48Н6Е1)
- protilietadlový raketový komplex 90Ž6E (90Ж6Е) v zložení:
---- multifunkčný rádiolokátor ožiarenia cieľa a navedenia rakety 30N6E (30Н6Е) :
---- do 12 odpaľovacích zariadení 5P58SE (5П85СЕ) na podvozku automobilu MAZ-547 (МАЗ-547), alebo 5P85TE (5П85ТЕ) ťahaných ťahačom KrAZ-260 (КрАЗ-260), so štyrmi kontajnermi s raketami na každom (komplex múže pracovať aj so staršími odpaľovacími zariadeniami 5P85S, alebo návesovými OZ 5P85T (5P85TM, 5P85SM)
---- topopripojovač 1T12M2 (1Т12М2)
---- prostriedky prepravy a údržby rakiet - nabíjací prepravník 22T6E (22Т6Е), prepravník rakiet 5T85E (5Т58Е) (prípadne staršie prepravníky 5T99, 5T99M)
- hydraulická zdvíhacia plošina 40V6M (40В6М) pre RPN 30N6E (30Н6Е)
- rádiolokátor na zisťovanie nízkoletiacich cieľov 76N6 (76Н6)
- prostriedky technického zabezpečenia
---- elektrocentrála 5I57A
---- transformátor 82H6 a 83H6
---- ďalšie prostriedky podobne ako u S-300PS

Palebný prvok komplexu S-300PM, S-300PMU-1 pri vedení bojovej činnosti spolupracuje s prehľadovými rádiolokátormi 36D6, prípadne 96L6 automatizovaného systému velenia 83M6E1, riadeným automatizovanými systémami velenia 5S99M "Senež" (5S99M-1 Senež-M, 5S99M-2 Senež-M1E) a 5N37 "Bajkal", 73N6 "Bajkal-1" (prostredníctvom kabíny 53L6)


Takticko-technické údaje:
Rok prijatia do výzbroje: 1993
Typ PLRS: 48N6, 48N6E - export (48Н6, 48Н6Е)
Šírka sektoru navedenia rakety v azimute: 90°
Priestor účinnej pôsobnosti
- max. diaľka (aerodynamický cieľ): 150 km
- max. diaľka (balistický cieľ): 40 km
- min. diaľka: 3-5 km
- minimálna výška (aerodynamický cieľ): 10 m
- max. výška (aerodynamický cieľ): 27 km
Max. rýchlosť rakety: 2100 m/s
Max. rýchlosť cieľa: 1800 m/s (2800 m/s pri rádiopovelovom navádzaní rakety)
Počet súčasne sledovaných cieľov: do 12*
Počet súčasne postreľovaných cieľov: do 6
Počet súčasne navádzaných rakiet: do 12
Min. čas medzi odpálením rakiet: 3 s
Čas rozvinutia/zvinutia systému: do 5 min / do 5 min
Spôsob navedenia rakety: autonómny (48N6)
Množstvo rakiet v palebnom prvku: 32 - 48


*Počet súčasne sledovaných cieľov je uvedený vzhľadom na jeden palebný prvok (plrbat), počet súčasne sledovaných cieľov na veliteľskom stanovišti plro, plrb PVO závisí na použitom automatizovanom systéme velenia.
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-300P-kod-NATO-SA-10-Grumble-t39954#152471 Verze : 0

Citace - buko1 :

Export:
Systémy S-300P rôznych variánt sú vo výzbroji okrem Ruska i v nasledujúcich štátoch:


Arménsko
Bielorusko
Bulharsko
Cyprus (dislokovaný v Grécku, na ostrove Kréta)
Čína
Chorvátsko
Irán (pravdepodobne)
Kazachstan
Maďarsko
Slovensko
Srbsko a Čierna hora
Sýria (pravdepodobne)
Ukrajina
USA (jednotlivé komponenty získané z rôznych zdrojov na výskumné účely)
VietnamK uživatelom systému S-300 rôznych verzii patria napríklad
1. Alžírsko (S-300PMU-2, má objednaných 8 palebných oddielov)
2. Arménsko (verzia S-300V, nieje jasne či sú podriadené priamo arménskemu veleniu alebo podliehajú ruským vojskám v Arménsku)
3. Bielorusko (S-300PT (záloha?) a S-300PMU-1, pozostatok po ZSSR, ale podla niektorých info na internete malo dostať menšie množstvo S-300PMU-2 v posledných rokoch z Ruska)
4. Bulharsko (2 palebné odiely - podla fotografii z netu /fotka dole/ sa zúčastnili nedávnej prehliadky na počesť nejakého výročia)
5. Cyprus
6. Čína (kúpené kusy a možno aj licenčne vyrábané - alebo montované z doväzených komponentov pod označením HQ-10)
7. Chorvatsko (podla rôznych informácií malo vo výzbroji niektoré časti systému pre jednu batériu S-300 ale v súčastnosti ich už vyradilo - vraj predalo v rokoch 1998-2002 do iránu???)
8. Irán (podla info z www.acig.org by mal mať vo výzbroji jeden-dva palebné oddiely, podla všetkého S-300PT z Bieloruska)
9. India (nakúpila šesť palebných oddielov v rokoch 1995/96 na obranu svojich jadrových zariadený, podla info z oficiálnej stránky indických ozbrojených síl)
10. Kazachstan (minimálne jeden palebný oddiel bol dodaný v 90tych rokoch namiesto jadrových hlavíc a strategických bombardérov, ktoré tam zostali z čias ZSSR. Podľa dohody medzi Ruskom a Kazachstanom má byť dodaných ešte daľších 10 palebných oddielov - forum.keypublishing.co.uk)
11. Slovensko
12. Rusko
13. Ukrajina
14. Vietnam (nakúpil dve batérie v 90tych rokoch)


Medzi predpokladaných alebo budúcich užívateľov patrí Indonézia a Líbya, ktoré jednajú o nákupe.
Informácie o S-300 v Sýrií hovoria že boli jednania v rokoch 1990/91 ale boli prerušené pre rozpad ZSSR a nedostatok financií.
Chorvátsko by ich malo mať tiež vo výzbroji ale zatiaľ som nevidel žiadne foto ktoré by to potvrdzovalo, takže zatiaľ z otázníkom. Jedena teoria vraví, že chorvatsko nakúpilo niektoré časti systému S-300 ale nie celý komplet. Neskôr mali tieto súčasti putovať do Izraela(?).
Bývalí Juhoslávia sa o ne zaujímala v roku 1998 ale nieje potvrdené či boli aj naozaj dodané. Na internete je sice foto S-300PS ale nieje isté či náhodou nejde o fotomontáž.
SOV - S-300P [kód NATO: SA-10 Grumble] - Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:S-300_on_parade.jpg

Zdroj: en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-300P-kod-NATO-SA-10-Grumble-t39954#254822 Verze : 0
Dostal jsem zajímavý odkaz od jednoho bývalého "rakeťáka" od 3.dPVOS - prý z nostalgie:Edit Admin : "zvideovano"
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-300P-kod-NATO-SA-10-Grumble-t39954#425849 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více