Main Menu
User Menu

SOV - S-300PS (75R6, 90Ž6) [kód NATO: SA-10D Grumble]

S-300PS (75R6, 90Zh6)

С-300ПС (75Р6, 90Ж6)

     
Název:
Name:
S-300PS
Originální název:
Original Name:
С-300ПС1)
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový systém dalekého dosahu
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1982-DD.MM.RRRR ?, ?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1982-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
5V55K
5V55KD
5V55R
5V55RM
5V55RUD
5V55S (s nukleárni hlavicí)

(rakety sú uožené v prepravno-odpaľovacích kontajneroch 5P86)
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
5P85S (základní odpalovací zařízení)
5P85D (doplnkové odpalovací zařizení)

- 1 x 5P85S + 2 x 5P85D = odpalovací komplet 5P85SD
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
5N63S


Doplnkové / additional
76N6 (rádiolokátor na zisťovaní nízkoletícich cílů)
36D6 (3D přehledový rádiolokátor)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
40V6M (hydraulická zdvíhací plošina)
5T99 (nabíjecí přepravník na podvozku Kraz-255), nebo
5T99M (nabíjecí přepravník na podvozku KrAZ-260)
5I57A (elektrocentrála)
AC-5.5 (automobilová cisterna na PHM)
MTO-4S (vozidlo technického zabezpečení)
1T12-2M (topopripojovač)
Výcvikové prostředky:
Training Means:
?
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:...
Poznámka:
Note:
Kód NATO: SA-10D Grumble

1) index 75R6 (75Р6) / 90Ž6 (90Ж6)
Zdroje:
Sources:
www.militaryparitet.com
https://en.wikipedia.org/wiki/S-300_missile_system
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-300PS-75R6-90Z6-kod-NATO-SA-10D-Grumble-t174212#694595Verze : 0
MOD
S-300PS (самоходный) bol prijatý do výzbroje v roku 1982. Systém bol vyvinutý v konštrukčnej kancelárii NPO "Almaz" (НПО "Алмаз″) pod vedením hlavneho konštruktéra Aleksandra Lemanského (Александра Леманского). Vývoj tohto systému bol výsledkom analýz použitia protilietadlových raketových systémov vo Vietname a na blízkom Východe, kde prežitie raketových systémov záviselo na ich mobilnosti, možnosti úniku z priestoru úderu protivníkovho letectva takpovediac "priamo spred nosa" a ich rýchlom rozvinutí na novej pozícii. Všetky súčasti systému sú umiestnené na nákladných automobiloch MAZ-537M, ktoré sa svojou priechodnosťou terénom údajne vyrovnajúi tankovej technike.
Systém S-300PS mal veľmi krátku dobu rozvinutia základných prvkov potrebných pre vedenie boja - do 5 minút. Systém bol vybavený novou raketou 5V55R, ktorej dostrel bol zvýšený na 90 km. V zostave sa tiež používali rakety 5V55KD.


Hoci systém S-300PS nebol určený na ničenie taktických balistických rakiet (na túto úlohu bol vyvíjaný systém PVO pozemných vojsk S-300V) výsledky Vojny v zálive v roku 1991 postavili PVO pred úlohu preveriť možnosti jednotlivých systémov voči takýmto cieľom. Následné skúšky na polygónoch potvrdili protiraketový potenciál S-300PS, ktorý bol na úrovni amerického systému Patriot.
Nové technické prostriedky zaradené do systému S-300PS a modernizovanej S-300PT-1 značne zvýšili bojové možnosti systému. Pre zabezpečenie výmeny informácií palebných prvkov s nadriadeným veliteľským stanovišťom, vzdialeným neraz aj viac ako 20 km bol do zostavy palebnej batérie zaradený anténno-prenosový systém Sosna ("Сосна″) na podvozku Zil 131N. Pre zlepšenie schopnosti zistenia nízkoletiacich cieľov bola do systému zaradená univerzálna zdvíhacia plošina 40V6M s výškou až 25 m ťahaná ťahačom MAZ-537G. Na plošinu je možné umiestniť anténny systém rádiolokátora na zisťovanie nízkoletiacich cieľov 56N6 (76N6), alebo anténny systém rádiolokátora ožiarenia a navedenie RPN, čo zlepšuje detekčnú schopnosť systému v priestore s terénnymi nerovnosťami. Táto plošina bola neskôr ešte zvýšená, nakoľko bol do nej doplnený nový segment, ktorý umožňoval zvýšiť výšku až na 39 m. Zároveň je možné túto plošinu rozvinúť aj na nepripravenom stanovisku do dvoch hodín. Schopnosť zistiť nízkoletiace ciele sa zvýšila použitím špeciálneho rádiolokátora na zistenie nízkoletiacich cieľov 5N66M (vyvinutým NPO "Utes" (НПО "Утес″) pod vedením L. Šulmana (Л. Шульмана)


Pri samostatnom vedení bojovej činnosti oddielom S-300PS (bez spolupráce s veliteľským stanovišťom divízie/brigády PVO) sa na zisťovanie vzdušných cieľov a riadenie paľby používa trojdimenzionálny rádiolokátor 36D6, alebo 16Ž6 zo zostavy oddielu.
Na zabezpečenie presných údajov o postavení jednotlivých palebných prvkov voči veliteľskérmu stanovišťu brigády/divízie PVO bol do zostavy oddielu pridaný topopripojovač 1T12M na podvozku GAZ-66.


V prípade rozmiestenia systému v oblasti mimo civilizácie môže byť v zostave oddielu rozvinutý modul zabezpečenia bojovej pohotovosti, skladajúci sa zo štyroch vozidiel MAZ-543 (jedáleň, ubytovňa, strážnica (s vežovým guľometným postavením) - MAZ-543M a energetický blok - MAZ-543A).


Systém S-300PS je ponúkaný na export pod označením S-300PMU.


Zloženie systému S-300PS, S-300PMU:
- protilietadlové rakety 5V55R (5В55Р)
- protilietadlový raketový komplex 90Ž6 (90Ж6) v zložení:
----- veliteľské stanovište 5N63S (5Н63С) s rádiolokátorom ožiarenia a navedenia (радиолокатором подсвета и наведения (РПН)) 30N6 (30Н6)
----- odpaľovací komplex 5P85SD (5П85СД) zložený zo základného odpaľovacieho zariadenia 5P85S (5П85С) a doplnkového odpaľovacieho zariadenie 5P85D (5П85Д)
----- samostatné rádiolokačné prieskumné prostriedky - 76N6 (76Н6), alebo 36D6/19Ž6 (36Д6/19Ж6) (pridáva sa dodatočne)
- prostriedky technického zabezpečenia
----- hydraulická zdvíhacia plošina 40V6 (40V6M)
----- elektrocentrály 5I57 (5И57), 5I57A (5И57А) a rozvodné skrine 63T6A (63Т6А) s modulmi 94E6 (94Э6), 98E6 (98Э6) a 99E6 (99Э6) v skriňových nadstavbách KT10 (КТ10) na prívesoch MAZ-5224V (МАЗ-5224В)
----- transformátory (meniče) 82Ch6 (82Х6), 83Ch6 (83Х6) pre zabezpečenie napájania z priemyselnej siete
----- automobilná cisterna na prevoz paliva AC-5.5 (АЦ-5.5) na podvozku KaMAZ-4310, alebo obdobná automobilová cisterna na podvozku Ural-375 (Урал-375)
----- vozidlo technického zabezpečenia MTO-4S (МТО-4С) na podvozku ZiL-131 (ЗиЛ-131)
----- automobilová cisterna na pitnú vodu na podvozku ZiL-130 (ЗиЛ-130), ZiL-131 (ЗиЛ-131), alebo GAZ-66 (ГАЗ-66)
----- ZIP-1V (ЗИП-1В) na dvoch prívesoch OdAZ-828M (P3 a P4) (ОдАЗ-828М (П3,П4)) ťahaných ťahačmi ZiL-131 (ЗиЛ-131)
----- prevádzková dokumentácia na prívese OdAZ-828M (ОдАЗ-828М), alebo v skriňovej nadstavbe na podvozku KrAZ-225/KrAZ-260 (КрАЗ-225/КрАЗ-260)
----- topopripojovač 1T12-2M (1Т12-2М) na podvozku automobilu GAZ-66 (ГАЗ-66), alebo UAZ-3151 (УАЗ-3151)
----- mobilné veliteľské stanovište na velenie jednotke počas presunu na podvozku UAZ-3151 (УАЗ-3151), alebo GAZ-66 (ГАЗ-66), vybavené rádiostanicou R-123M (Р-123М) (R-125P2 (Р-125П2) v zložení rádiostaníc R-134 (Р-134), R-173 (Р-173), R853V1 (Р853В1)
----- prostriedky priamej protivzdušnej obrany Utes (Утес) - 12,7 mm guľomet NSV (НСВ) na zariadení 6U6 (6У6)
----- nabíjací prepravník 5T99 (5Т99) (na podvozku automobilu KrAz-255 (КрАЗ-255), alebo 5T99M na podvozku KrAZ-260 (КрАЗ-260), núdzovo bolo možné na prenos kontajnerov s raketami z transportného vozidla na odpaľovacie zariadenie použiť žeriav KS-4561A (КС-4561А) s nosnosťou 16t na podvozku automobilu KrAZ-257K1 (КрАЗ-257К1), alebo podobný autožeriav KS-4561A-1 (КС-4561А-1) na podvozku KrAZ-250 (КрАЗ-250)


- protilietadlový raketový komplex 90Ž6 (90Ж6) môže spolupracovať s automatizovaným systémom velenia 83M6E (83М6Е)(alebo 5N83, 5N83S), ktorý môže byť riadenýprostredníctvom automatizovaných systémov velenia 5S99M-Senež (5S99M-1 Senež-M, 5S99M-2 Senež-M1E) len S-300 PMU, prípadne pomocou kabíny 53L6 automatizovaného systému velenia 5N37 "Bajkal", alebo 73N6 ("Bajkal-1")


Všetky vozidlá MAZ-543M (МАЗ-543М) protilietadlového raketového oddielu sú vybavené prístrojmi nočného videnia a rádiostanicami zabezpečujúcimi spojenie počas presunu.


Takticko-technické údaje:
Rok prijatia do výzbroje: 1982
Typ PLRS: 5V55K/5V55R/48N6 (5В55К/5В55Р/48Н6)
Šírka sektoru navedenia rakety v azimute: 90°
Priestor účinnej pôsobnosti
- max. diaľka (aerodynamický cieľ): 47 km / 75 km / 90 km
- max. diaľka (balistický cieľ): - / - / 25 km
- min. diaľka: 5 km / 5 km / 5 km
- minimálna výška (aerodynamický cieľ): 25 m / 25 m / 25 m
- max. výška (aerodynamický cieľ): 25 km / 27 km / 27 km
Max. rýchlosť rakety: 2000 m/s
Max. rýchlosť cieľa: 1300 m/s
Počet súčasne sledovaných cieľov: do 12*
Počet súčasne postreľovaných cieľov: do 6
Počet súčasne navádzaných rakiet: do 12
Min. čas medzi odpálením rakiet: 3-5 s
Čas rozvinutia/zvinutia systému: do 5 min / do 5 min
Spôsob navedenia rakety: rádiopovelový (5V55K) / autonómny (5V55R) / autonómny (48N6)
Množstvo rakiet v palebnom prvku: do 48


*Počet súčasne sledovaných cieľov je uvedený vzhľadom na jeden palebný prvok (plrbat), počet súčasne sledovaných cieľov na veliteľskom stanovišti plro, plrb PVO závisí na použitom automatizovanom systéme velenia.
URL : https://www.valka.cz/SOV-S-300PS-75R6-90Z6-kod-NATO-SA-10D-Grumble-t174212#152444Verze : 1
MOD