Main Menu
User Menu

SOV - 5N63 / 5N63S ("Flap Lid A" / "Flap Lid B")

Veliteľské stanovište a rádiolokátor 30N6

5N63/5N63S - veliteľské stanovište protilietadlového raketového komplexu 90Ž6 (90Ж6) systému S-300P.
Slúži na zabezpečenie sledovania a zamierenia vzdušných cieľov a následné navedenie protilietadlových rakiet 5V55 a 48N6 na cieľ.


Veliteľské stanovište pozostáva z Rádiolokátora Ožiarenia a Navedenia - Radiolokator Podsveta i Navedenia - RPN typovej rady 30N6 a kabíny bojového riadenia (кабина боевого управления (КБУ)).


Rádiolokátor 30N6 veliteľského stanovišťa počas bojovej činnosti prijíma údaje z 3D prehľadových rádiolokátorov dlhého dosahu, ale v prípade decentralizovaného riadenia paľby môžu pracovať i v režime prehľadového rádiolokátora. Úlohou tohoto prostriedku je zabezpečenie zachytenia a sledovania cieľov, ich identifikácia, výber odpaľovacieho zariadenia a vlastné navedenie protilietadlových rakiet. Kabína bojového riadenia na základe súradníc a parametrov pohybu sledovaných cieľov automaticky určuje prioritu ich postreľovania a vypočítava okamih odpálenia riadených striel. Povolenie na odpálenie dáva veliteľ palebného prvku, iba v prípade vedenia streľby salvou 2 rakiet na jeden cieľ sa druhá raketa odpaľuje automaticky. RPN zachytáva a sleduje odpálené strely a ožaruje cieľ, aby umožnil činnosť navádzacích hlavíc a ich rádiových zapaľovačov.


5N63 - veliteľské stanovište a rádiolokátor ožiarenia cieľa a navedenia rakety protilietadlového raketového systému S-300PT. Veliteľské stanovište je umiestnené na viacerých prívesoch ťahaných ťahačmi Ural 375, KrAZ 255, alebo KrAZ 260.
Zloženie:
- kontajner F1 (rádiolokátor RPN 30N6)
- kontajner F2 (kabína bojového riadenia)


Kontajner F1 na prívese a na zemi bez rozvinutia antényKontajner F1 s rozvinutou anténou v bojovej poloheKontajner F2Kontajner F1 obsahuje rádiolokátor ožiarenia cieľa a navedenia rakety (RPN) 30N6, bloky príjmu, vysielania a rozpoznania. Na kontajneri je umiestnená anténa rádiolokátoru. Celý kontajner sa môže umiestniť na zdvíhaciu plošinu 40V6 (40V6M) pre lepšiu detekciu nízkoletiacich cieľov.
Kontajner F2 obsahuje kabínu bojového riadenia (KBU) a podporné systémy.


5N63S - veliteľské stanovište protilietadlovéhon raketového systému S-300PS (a odvodených typov).
Rádiolokátor je umiestnený na podvozku F20 na báze ťažkého terénneho nákladného automobilu MAZ-543M.
Zloženie:
- kontajner F1S
- kontajner F2K


Kontajner F1S obsahuje rádiolokátor ožiarenia cieľa a navedenia rakety (RPN) 30N6, bloky príjmu, vysielania a rozpoznania. Na kontajneri je umiestnená anténa rádiolokátoru. Celý kontajner sa môže otáčať voči pozdĺžnej osi vozidla, čo umožňuje nasmerovanie antény do potrebného smeru. Celý kontajner sa môže umiestniť na zdvíhaciu plošinu 40V6M (40V6MD) pre lepšiu detekciu nízkoletiacich cieľov.
Kontajner F2K obsahuje kabínu bojového riadenia (KBU) a podporné systémy.
Na podvozku sú ďalej umiestnené systémy elektrického napájania 5S17 (5S18A) (dve plynové turbíny), teleskopický anténny systém pre zabezpečenie spojenia s nadriadeným veliteľským stanovišťom a automatizovaným systémom velenia.
Konštrukcia podvozku umožňuje viesť bojovú činnosť okamžite po zastavení po vysunutí hydraulických opier bez ďalšej prípravy, pričom potrebné uvodorovnenie je počítané automaticky špeciálnym blokom v kontajneri F1S. Káblové spojenie s ďalšími súčasťami systému a k centrálnemu elektrickému napájaniu je možné vytvoriť neskôr.


V priebehu vývoja systému S-300P bol rádiolokátor ožiarenia a navedenia (RPN) 30N6 veliteľského stanovišťa 5N63/5N63S postupne modernizovaný na:
30N6E rádiolokátor ožiarenia cieľa a navedenia rakety protilietadlového raketového systému S-300PMU (exportná verzia S-300PS)


30N6E1 - rádiolokátor ožiarenia cieľa a navedenia rakety - protilietadlového raketového systému S-300PM. V exportných verziách S-300PMU-1 je tento rádiolokátor označovaný aj 36N85


Po príchode na stanovište je veliteľské stanovište 5N63/5N63S a rádiolokátor 30N6 schopný začať bojovú činnosť do 5 minút.


Popis typovej rady rádiolokátrov 30N6:
Rádiolokátory 30N6 s plochou fázovou anténou zabezpečujú vyhľadanie cieľa, prípadne dohľadanie cieľa po zaslaní údajov cestou automatizovaných sysémov velenia, sledovanie cieľov a navedenie rakiet na ciele s vysokou presnosťou i v podmienkach silného pasívneho a aktívneho rušenia.


Rádiolokátory 30N6 pracujú s frekvenciou v pásme I/J (8-20 GHz). Sú to multifunkčné monoimpulzné 3D strelecké rádiolokátory. Rádiolokátor je schopný súčasne sledovať 12 cieľov, mať zameraných 6 cieľov a na každý cieľ súčasne navádzať dve rakety (spolu max. 12). Rádiolokátor používa plochú fázovú anténu s elektronickým vychyľovaním lúča. Rádiolokátor umožňuje sledovať bez zmeny polohy antény sektor široký 90° (5N63 – 60°).
Rádiolokátor dosahuje vysoké rozlíšenia a má dobrú odolnosť voči pasívnemu a aktívnemu rušeniu.


V systéme S-300P na úrovni palebnej batérie a oddielu rádiolokátory spolupracujú s prehľadovým 3D rádiolokátorom 36D6(S-300PT - rádiolokátor 5N64S) (v kóde NATO „Tin Shield“, prípadne s rádiolokátorom na zisťovanie nízkoletiacich cieľov (56N6, (exportná verzia má označenie [76N6]), v kóde NATO „Shell“). Na zlepšenie možností sledovať a navádzať rakety na nízkoletiace ciele, prípadne pri práci v priestore s terénnymi nerovnosťami je možné anténny systém rádiolokátorov umiestniť na zdvíhacie zariadenie 40V6 (40V6M, 40V6MD) do výšky 25-39 m. Modifikovaný rádiolokátor 30N6E (30N6E1) môže priamo spolupracovať s automatizovaným systémom velenia protilietadlového oddielu (veliteľským stanovišťom)83M6E a automatizovaným systémom velenia protilietadlovej brigády Bajkal, prípadne Senež. Rádiolokátor 30N6E má zlepšené charakteristiky umožňujúce zachytenie a navádzanie rakiet na balistické ciele.


Objavenie a zachytenie cieľa sa uskutočuje automaticky v rôznych režimoch činnosti lúča. Na vyhľadanie cieľa sa používajú režimy vyhľadania cieľa v malých výškach (rozmer lúča 1° vertikálne x 90° horizontálne), v stredných a veľkých výškach (rozmer lúča 5° (13°) vertikálne x 64° horizontálne), alebo režim vyhľadania balistického cieľa (rozmer lúča 10° vertikálne x 32° horizontálne), po zachytení cieľa, alebo jeho udaní sa používa sledovací režim s rozmermi lúča 2° x 2°, alebo 4° x 4° umožňujúci automatické zamierenie a sledovanie cieľov. Pri vedení bojovej činnosti v silnom rádioelektronickom rušení je možné použiť aj ručný režim vyhľadania, zachytenia a sledovania cieľa.


Takticko-technické údaje:
Sektor navádzania rakety: -3° - 85° vertikálne, 90° stupňov horizontálne (5N63 - 60° horizontálne)
Odmer: 360°
Dosah: do 200 km
Min. výška letu cieľa: 25 m
Max. rýchlosť cieľa: 2800 m/s
Počet súčasne sledovaných cieľov: 12
Počet súčasne zamierených cieľov: 6
Počet súčasne navádzaných rakiet: 12


Kontajner F1 (RPN 30N6) systému 5N63
URL : https://www.valka.cz/SOV-5N63-5N63S-Flap-Lid-A-Flap-Lid-B-t40003#152716Verze : 0
MOD
5N63S
SOV - 5N63 / 5N63S (Flap Lid A / Flap Lid B) - 5N63S

5N63S
SOV - 5N63 / 5N63S (Flap Lid A / Flap Lid B) - 5N63 v bojovej polohe

5N63 v bojovej polohe
URL : https://www.valka.cz/SOV-5N63-5N63S-Flap-Lid-A-Flap-Lid-B-t40003#152719Verze : 0
MOD
5N63SZdroje: http://pvo.guns.ru
http://legion.wplus.net/guide/army/rl/5n63s.shtml
http://www.russianarms.ru
www.vko.ru

SOV - 5N63 / 5N63S (Flap Lid A / Flap Lid B) - Kabína bojového riadenia

Kabína bojového riadenia
SOV - 5N63 / 5N63S (Flap Lid A / Flap Lid B) - Umiestnenie antény rádiolokáora v pochodovej polohe

Umiestnenie antény rádiolokáora v pochodovej polohe
URL : https://www.valka.cz/SOV-5N63-5N63S-Flap-Lid-A-Flap-Lid-B-t40003#152721Verze : 0
MOD
5N63S
SOV - 5N63 / 5N63S (Flap Lid A / Flap Lid B) - 5N63S

5N63S
SOV - 5N63 / 5N63S (Flap Lid A / Flap Lid B) - 5N63S

5N63S
SOV - 5N63 / 5N63S (Flap Lid A / Flap Lid B) - 5N63S - pomocné systémy na podvozu F20 (MAZ-543M)

5N63S - pomocné systémy na podvozu F20 (MAZ-543M)
SOV - 5N63 / 5N63S (Flap Lid A / Flap Lid B) - 5N63S - teleskopická anténa a energetický generátor

5N63S - teleskopická anténa a energetický generátor
URL : https://www.valka.cz/SOV-5N63-5N63S-Flap-Lid-A-Flap-Lid-B-t40003#152723Verze : 0
MOD
Fotografie rádiolokátora ožiarenia a navedenia 30N6E1 a 30N6E2
SOV - 5N63 / 5N63S (Flap Lid A / Flap Lid B) - 30N6E2 v bojovej polohe (predvádzanie)

30N6E2 v bojovej polohe (predvádzanie)
SOV - 5N63 / 5N63S (Flap Lid A / Flap Lid B) - 30N6E1 v pochodovej polohe

30N6E1 v pochodovej polohe
SOV - 5N63 / 5N63S (Flap Lid A / Flap Lid B) - 30N6E1 v bojovej polohe

30N6E1 v bojovej polohe
URL : https://www.valka.cz/SOV-5N63-5N63S-Flap-Lid-A-Flap-Lid-B-t40003#153444Verze : 0
MOD